Jak na efektivní náborovou reklamu

Z průzkumu společnosti ManpowerGroup z roku 2021 vyplynulo, že 62 % zaměstnavatelů v České republice nemůže dlouhodobě najít dostatek vhodných uchazečů. O jednoho zájemce o práci se tak mnohdy zajímá hned několik firem. Základem toho, abyste našli vhodné zaměstnance, je náborová kampaň, která by měla potenciální zájemce zaujmout na první pohled. Jak na to?

Náborovou kampaní se nerozumí pouhé sepsání pracovního inzerátu, ale celý proces, který začíná definicí cílové skupiny a analýzou konkurence, pokračuje tvorbou obsahu a výběrem vhodných kanálů a končí zhodnocením efektivity. Pojďme si tedy všechny tyto body přiblížit.

Definice cílové skupiny

Pracovní inzerát bude mít vždy největší úspěch v případě, že ho přizpůsobíte skupině, na kterou cílíte. Když budete mít jasnou představu o tom, koho na pracovní pozici hledáte, můžete mu uzpůsobit nejen styl komunikace, ale také nabízené firemní benefity a pracovní inzerát umístit tam, kde se vaše cílová skupina pohybuje nejčastěji.

Pokud například cílíte na mladší generaci, může být pracovní inzerát neformální, hravý a zábavný a být doplněný například vtipným gifem nebo originálním videem, které představuje firmu a členy týmu. V případě, že máte pozici otevřenou i pro zahraniční uchazeče, zvažte inzerát v anglickém jazyce.

Analýza konkurence

Se sepsáním pracovního inzerátu vám může do značné míry pomoci analýza konkurenčních náborových kampaní. Když zjistíte, jaké benefity vaše konkurence nabízí, můžete pracovní inzerát založit na výhodách, které ostatní firmy nenabízejí. Benefit, který je spojený s danou pracovní pozicí, můžete zmínit hned v nadpisu pracovního inzerátu, například pokud nabízíte nadstandardní finanční ohodnocení, služební automobil nebo více dnů dovolené či home office.

Tvorba obsahu pracovního inzerátu

Ve chvíli, kdy budete vědět, na koho cílíte a jaké výhody oproti konkurenci nabízíte, můžete se pustit do samotné tvorby pracovního inzerátu. Pracovní inzerát by měl být jasný a stručný a měl by zahrnovat všechny důležité body. Měl by mít i atraktivní grafickou podobu.

Čistě textové inzeráty jsou v dnešní době na ústupu, pracovní inzerát by měl dokázat nastínit, jací lidé ve firmě pracují, jaká ve firmě panuje atmosféra a také jaké jsou hodnoty a vize firmy. Velmi populární jsou proto náborová videa na sociálních sítích. Pokud budete pracovní inzerát sdílet na několika místech, připravte si hned několik verzí inzerátu uzpůsobených konkrétnímu kanálu. Například na inzertním portálu budete mít jiný způsob komunikace než na Facebooku či u sebe na webu v sekci kariéry.

Obsah by měl vycházet z analýzy klíčových slov

Textace pracovního inzerátu by měla vycházet z analýzy klíčových slov a už v nadpisu by měla být zahrnuta celá klíčová fráze. Analýza klíčových slov vám pomůže zjistit, pod jakým názvem uchazeči nejčastěji konkrétní pozici vyhledávají, například pozice marketingového manažera může být pojmenovaná také anglickým názvem Marketing Manager apod.

Na co si dát při tvorbě pracovního inzerátu pozor

Vždy se ujistěte, že znění vašeho pracovního inzerátu není pro určitou skupinu diskriminační, ať už z pohledu věku uchazečů, pohlaví nebo národnosti. Pracovní inzeráty totiž monitorují inspektoráty práce a pokud zjistí, že byl spáchaný přestupek spočívající v diskriminaci, může vám udělit pokutu až ve výši 1 milionu korun.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Kam pracovní inzerát umístit?

Dalším důležitým krokem je správné umístění pracovního inzerátu. Možností je hned několik, může se jednat o sociální sítě, pracovní servery či webové stránky nebo také místní tisk, případně billboardy nebo reklamu v hromadné městské dopravě apod. Opět platí, že nejefektivnější jsou pracovní inzeráty tam, kde se nachází skupina, na kterou cílíte.

Co se týče nabídek práce na sociálních sítích, nejčastější volbou je Facebook a LinkedIn. Zapomínat byste neměli ani na pracovní servery, na kterých nabídky práce vyhledávají tisíce potenciálních uchazečů. K největším pracovním serverům u nás patří Jobs.cz, Prace.cz a Profesia.cz. Pracovní inzerát by měl být samozřejmě umístěn i na vašich webových stránkách.

Inzerát by měl směřovat na samostatnou kariérní stránku

PPC kampaně i reklamy na sociálních sítích by měly směřovat na samostatnou kariérní podstránku na vašich webových stránkách. Může se jednat o landing page zaměřenou na jednu konkrétní pracovní pozici nebo o stránku, která je vyhrazena volným pracovním pozicím, na které je objasněno, proč by měl kandidát pracovat pro danou společnost. Kromě textu, který shrnuje vše podstatné, může být stránka doplněna o video či fotky z pracovního prostředí a kolektivu.

Zhodnocení náborové kampaně

Mnoho firem vynechává poslední fázi náborového procesu, kterou je měření výsledků kampaně. Tento údaj je ale velmi přínosný a může vám pomoci při vytváření dalších náborových kampaní. K tomu, abyste dokázali změřit výsledky kampaně, musíte mít stanoveny cíle. Cílem může být například co nejvíce prokliků na kariérní stránky nebo co nejvyšší počet zaslaných životopisů.

Stručně
  • Náborová kampaň je proces, který začíná definicí cílové skupiny a analýzou konkurence, pokračuje tvorbou obsahu pracovního inzerátu a výběrem vhodných kanálů a končí zhodnocením efektivity.
  • Cílové skupině přizpůsobte formu a styl komunikace, nabízené firemní benefity i umístění inzerátu.
  • Pracovní inzerát by měl být jasný a stručný a měl by zahrnovat všechny důležité body. Měl by mít i atraktivní grafickou podobu.
  • Čistě textové inzeráty jsou v dnešní době na ústupu, pracovní inzerát by měl dokázat nastínit, jací lidé ve firmě pracují, jaká ve firmě panuje atmosféra a také jaké jsou hodnoty a vize firmy.
  • Pracovní inzerát můžete umístit na sociální sítě, pracovní servery či webové stránky nebo jej publikovat v místním tisku. Využít můžete i billboardy nebo reklamu v hromadné městské dopravě apod.

Zpět