Nástroj: Podání do obchodního rejstříku

Je pro vaše podnikání výhodnější založit s.r.o.? V takovém případě vás čeká sepsání společenské smlouvy (v případě, že společnost zakládáte jako jediný společník, jedná se o zakladatelskou listinu). Ta musí mít formu veřejné listiny – notářského zápisu – což znamená, že si musíte domluvit schůzku u notáře, který vám smlouvu vyhotoví.

Kromě základních náležitostí, které chcete do společenské smlouvy uvést, si před návštěvou notáře připravte:

  • potvrzení o sídle,
  • potvrzení o vkladu základního jmění,
  • potvrzení o oprávnění k podnikání,
  • čestné prohlášení jednatele a souhlas se zápisem a ustanovením do funkce.

Poté už jenom podáte Návrh na zápis do veřejného rejstříku a uhradíte poplatek. Jakmile vám soud zašle výpis z veřejného rejstříku obsahující tento zápis, můžete začít podnikat.

Celým procesem založení s.r.o. včetně užitečných tipů vás provede náš přehledný návod. Najdete v něm i informace o tom, jak změnit jednatele, sídlo společnosti nebo převést podíl z firmy.

NÁVOD: PODÁNÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU


Zpět