Jak získat peníze na rozjezd podnikání?

Nabízí se hned několik možností, jak si opatřit finance na rozjezd úspěšného podnikání. Jako začínající podnikatel se můžete spolehnout na rodinu či přátele, najít vhodného partnera nebo investory, využít možnosti crowdfundingu, P2P nebo bankovních půjček. Pomůžeme vám vybrat nejvhodnější řešení šité na míru vašim potřebám.

Bez počátečního kapitálu se velmi složitě uskutečňují nové podnikatelské projekty. Pokud nedisponujete penězi z vlastních zdrojů, zkuste o vašem podnikatelském záměru a jeho rentabilitě přesvědčit možného společníka, investory nebo některý z bankovních domů.

Pomoc rodiny nebo přátel
Ideální možností, jak nejlépe financovat rozjezd podnikání, je jistě přátelská nebo rodinná pomoc. Nikdy ale k této možnosti nepřistupujte lehkovážně. Jednejte profesionálně a o každé půjčce sepište písemnou dohodu s kalendářem stanovených splátek a výší úroků, a to i v případě, kdy se jedná o vaši nejbližší rodinu. Předejdete tak případným hádkám a rodinným rozkolům.

Společník s kapitálem
Další z možností, jak rychle získat potřebné finance, je přijmout do firmy společníka, který disponuje dostatečným množstvím peněz. Vy dodáte nápad, on počáteční kapitál. Odměnou mu samozřejmě bude podíl na vaší společnosti. Stanovení jeho výše je pak vždy předmětem vzájemné dohody, která by měla být výhodná pro obě ze zainteresovaných stran. V budoucnu totiž může být pro řízení firmy zásadní. Při rozdělení firmy napůl hrozí riziko, že se v budoucnu nedohodnete na možném směřování. Nabídnete-li společníkovi více než 51 % podílu, postupem času vás tohle rozhodnutí může vyřadit ze hry úplně. V ideálním případě byste si tedy jako autor nápadu měl ponechat většinový podíl, aby konečné rozhodování o dalším rozvoji firmy zůstalo vždy na vás.

Investor start-upů
Nechcete-li se o podíl ve firmě dělit, řešením může být investor, kterému představíte svůj nápad, a ten se na základě rentability projektu rozhodne, zda vám finančně pomůže, či nikoli. V dnešní době již existují specializované společnosti, které start-upy podporují. Mezi nejznámější patří například Czech Invest, který naleznete na podporastartupu.cz či czechstartups.org. Pokud se s investorem dohodnete na spolupráci, váš vztah bude stejně jako u výše zmíněných ošetřen smlouvou.

Crowdfunding: Veřejná sbírka
Boom v posledních letech zažívá i tzv. crowdfunding neboli způsob financování prostřednictvím peněz od více investorů. V první řadě autor nápadu vyčíslí částku, která je zapotřebí pro realizaci projektu a k jeho počátečnímu provozu. Potřebný finanční obnos se pak formou veřejné sbírky získává od investorů, přičemž každý poskytne sumu dle vlastního uvážení a svých možností. Peníze investoři poskytnou jako finanční dar, který podléhá zdanění v běžné 19% sazbě v případě společnosti a v 15% sazbě, pokud peníze daruje fyzická osoba. Výhodou je, že jako začínající podnikatel ihned zjistíte, jestli jste schopni zaujmout potenciální zákazníky svým nápadem a jaký je o něj zájem v reálném čase. V případě, že se stanovená částka nepodaří vybrat, peníze jsou lidem vráceny a vy bohužel žádný byznys nerozjedete. Klasickým příkladem crowdfundingu je například hithit.cz nebo startovac.cz.

Peer to peer: Rovný s rovným
S crowdfundingem souvisí i způsob získání prostředků tzv. P2P půjčkou, jejímž smyslem je filozofie sdílené ekonomiky. Ta je založená na tom, že není potřeba vše vlastnit, protože některé věci se dají jednoduše sdílet. V praxi to pak znamená, že si za výhodných podmínek jako podnikatel půjčím to, co zrovna potřebuji. A to platí i o penězích. P2P půjčka se pak chová jako každá jiná běžná půjčka, jejíž daňovou uznatelnost musí podnikatel řešit, tedy i to, je-li úrok, který firma zaplatí, uznatelným výdajem. Poskytovatelé P2P půjčky pak musí tento předem stanovený úrok zdanit. Tento koncept nabízí například portál zonky.cz.

Dotace: Z Bruselu až k žadateli
Finanční podpora podnikatelů v podobě dotací spojených s čerpáním EU fondů probíhá v cyklech neboli programových obdobích. V nich přicházejí peníze z EU do České republiky a ty pak spravují jednotlivá ministerstva. Dotace rozdělují do několika operačních programů podle tématu a zaměření. Operační programy se dále ještě specifičtěji třídí do jednotlivých programů dotační podpory. Každý dotační program má pak jasně daný cíl a také rozpočet, který bude mezi žadatele rozdělen. Žádost o dotaci na konkrétní projekt pak podáváte v momentě vyhlášení výzvy jednotlivými ministerstvy, která zveřejní podmínky dotačních pravidel. Jednoduše řečeno, ministerstvo vyhlásí, jaký projekt může o dotaci požádat a kolik peněz může získat. Vaše žádost se všemi náležitostmi pak už jen čeká na možné schválení a přidělení konkrétní dotace.

Bankovní půjčky pro začínající podnikatele
Jedním z nejbezpečnějších způsobů rychlého získání počátečního kapitálu je bezpochyby spojení s bankovním domem. Bankéři o podíl ve vaší společnosti zájem nemají a jejich smlouvy jsou jednoznačné a transparentní. Jednání s bankou je sice administrativně náročnější proces, v němž je nutné ověřit způsobilost každého žadatele splácet budoucí půjčku, ale pokud bankovní dům pozitivně vyhodnotí dokumentaci žadatele o půjčku, nabídne podnikateli vhodný finanční produkt.

Finanční produkty poskytované bankami

  • Kontokorentní úvěr a povolený debet na běžné účtu:

Tento základní typ bankovního úvěru se vám bude hodit v případě, že potřebujete ustát přechodný nedostatek financí ve firmě, spojený většinou s obdobím čekání na splatnost faktur vystavených odběratelům. V případě kontokorentu pro podnikatele a firmy u ČSOB princip spočívá v možnosti čerpat menší částky do výše určitého limitu, kdy může účet vykazovat záporný zůstatek. Úvěr splácíte automaticky s každou příchozí platbou bez pevně stanovených splátek. Jeho obrovskou výhodou je velká míra flexibility. Omezovat vás ale naopak bude výše kontokorentu, která nebývá nikterak závratná a pohybuje se obvykle v řádech desetitisíců, a také krátká doba poskytnutí úvěru, většinou maximálně po dobu jednoho roku. Pokud chcete čerpat o něco větší částky pravidelně a za konkrétním účelem, nabízí se tedy spíše varianta revolvingu.

  • Revolvingový úvěr:

Oproti povoleným debetům je revolvingový úvěr účelový a není svázán s konkrétním běžným účtem. V praxi to znamená, že od banky získáte jistou finanční rezervu, kterou opakovaně používáte na financování oběžného majetku firmy. Hodí se v případě, že potřebujete větší objem peněz, na jehož půjčení by vám kontokorent nestačil. Mezi nesporné výhody revolvingu patří stejně jako u kontokorentu možnost opakovaně si peníze půjčovat bez nutnosti úvěr znovu vyřizovat a také fakt, že finance můžete čerpat a splácet zároveň. Navíc se jedná o produkt administrativně nenáročný a s velkou pravděpodobností, že vám bude bankou schválen. Nevýhodami však mohou být vysoké úroky v případě prodlení ve splácení, nižší úvěrový rámec a vyšší minimální splátky.        

  • Provozní úvěr:

Je-li třeba finančně pokrýt každodenní provoz firmy (např. dodávku zásob či pohledávky), ideálním řešením je tzv. provozní úvěr. Banka jej zajišťuje vydáním firemní úvěrové kreditní karty, která slouží jako prostředek pro nákupy, ale i k dalším platbám spojeným s podnikáním či výdaji ve firmě i na služebních cestách. V případě ČSOB pak můžete na tuto kartu využít např. neúčelový úvěr do výše 500 000 Kč s bezúročným obdobím až 45 dní. Zároveň si s ČSOB můžete také smluvit povolené přečerpání účtu, a to až do výše 5 mil. Kč. 

  •  Investiční úvěr:

V momentu, kdy se rozhodnete podnikání rozšiřovat, vám banka nabídne produkt tzv. investičního úvěru s delší dobou splatnosti. Takový typ úvěru předpokládá, že budete peníze od banky čerpat právě pro nutné investice vedoucí k rozvoji firmy. V praxi to znamená např. nákup nového zařízení, strojů, zlepšení technologie, ale i výstavbu či rekonstrukci firemní nemovitosti. U ČSOB vám nabídnou hned tři možnosti investičních úvěrů v podobě Rychlého úvěru na podnikání do výše až 1,5 mil. Kč se splatností 5 let, Malého úvěru pro podnikání do výše 8 mil. Kč se splatností 15 let nebo Leasingu pro financování strojů, aut či IT vybavení.

Co si připravit na jednání s bankami?
Pro poskytování financí na rozjezd podnikání mají jednotlivé banky různá kritéria. Obecně ale platí, že budou vždy požadovat objasnění vašeho podnikatelského záměru a předpokládané počáteční náklady.


Zpět