5 možností, jak řešit zpožděné platby

Obchod je u konce, zboží nebo službu jste dodali, ale peníze na účet nedorazily. Možná se už obáváte toho, že o peníze přijdete. Jako věřitel ale máte několik možností, jak se s touto situací vypořádat.

1.  Nejdříve přichází připomínka

Prvním krokem je připomenutí dlužníkovi, že vám dluží peníze. Mohlo se totiž stát, že prostě jen zapomněl. Začněte tedy zdvořilým e-mailem, případně mu zavolejte. Přímý kontakt je tou první cestou, kterou se vydejte. Buďte přátelští, ale jasní ohledně toho, co požadujete. Své případné ústní dohody či návrhy nezapomeňte vždy shrnout písemně minimálně e-mailem, a to pro možnost pozapomenutí na obou stranách.

2.  Odeslání upomínky

Pokud osobní kontakt nepomůže, je čas na písemnou upomínku. Obvykle se zasílá třetí den po splatnosti faktury. Další by měla následovat zhruba deset a poté čtrnáct dní po uplynutí doby určené pro úhradu pohledávky. Upomínku posílejte doporučeně, abyste měli doklad o doručení, případně se nabízí odeslání přes datovou schránku, která také nabízí potvrzení o odeslání.

Upomínka musí mít všechny potřebné informace, kterými obvykle jsou: 

 • číslo faktury,
 • částka a měna k uhrazení,
 • datum vystavení a splatnosti faktury,
 • důsledky nezaplacení – smluvní pokuty, úroky, poplatky dle nařízení.  

3.  Sestavte splátkový kalendář

Pokud se dlužník ozve s tím, že sice fakturu zaregistroval, ale nemá na její uhrazení, může být řešením dohoda o splátkovém kalendáři. Tím mu umožníte splatit dluh postupně a zároveň si zajistíte, že peníze nakonec obdržíte. 

V případě přípravy splátkového kalendáře si dobře vyjednejte podmínky jeho splácení. Nezapomeňte vše podmínit patřičnou smlouvou, kterou si můžete nechat připravit od advokáta, ale existují i levnější řešení. Třeba v aplikaci Smartcollection.app vás to stojí pár desítek korun, zatímco u právníků či advokátů běžně tisíce. I zde pamatujte na to, že smlouva o splátkovém kalendáři má být přehledná a jasná.

4.  Mediace nastupuje do hry, když ji zkomplikují spory

Pokud mezi vámi a dlužníkem dochází ke sporům a zákazník například nesouhlasí s částkou na faktuře, s obsahem závazku a podobně, je vhodné využít mediaci. V takovém případě se do případu vloží třetí nezávislá osoba, která oběma stranám pomáhá najít řešení přijatelné pro všechny. Výstupem je mediační dohoda, kde mohou obě strany uvést své požadavky. Výhodou mediace je, že je rychlejší a levnější než soudní cesta, a navíc může zachránit pošramocené obchodní vztahy.

5.  Soudní vymáhání

Pokud vše výše zmiňované selže a nepomůže ani takzvaná předžalobní výzva, můžete podat na dlužníka rovnou žalobu. Tento krok je však nákladný a časově náročný, takže by měl být až poslední možností. Než se rozhodnete pro soudní cestu, zvažte, zda se vám to vzhledem k výši dluhu vyplatí. „I malý dluh je relativně snadné vysoudit, pokud k němu existuje dostatek podkladů,” zmiňuje advokát Štěpán Vítek spolupracující se smartcollection.app a dodává: „Každá druhá pohledávka vznikla na základě ústní či internetové komunikace bez pevných podkladů.”

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Co dělat preventivně?

Aby se vám podobné situace nestávaly, je dobré zavést některá preventivní opatření:

Prověřování nových zákazníků

Zkontrolujte jejich finanční stabilitu a platební morálku. V ČR máme mnoho dostupných veřejných registrů online, které můžete použít.

Sjednejte si jasné podmínky ve smlouvě

Ujistěte se, že smlouva obsahuje konkrétně stanovené platební podmínky a sankce za prodlení.

Žádejte zálohové platby

U velkých zakázek požadujte zálohu předem, případně zvažte faktorování zakázky nebo preventivní creditně-riskový dohled nad obchodním partnerem.

Tip:

Se zpožděnými platbami může firmám pomoci startup Smartcollection.app, úspěšný účastník Fintech Challenge společností ČSOB a Mastercard. Ten poskytuje řešení pro vymáhání pohledávek pomocí umělé inteligence, která fakturu analyzuje a nabídne nejvhodnější možnosti vymáhání podle největší pravděpodobnosti rychlého získaní dlužných peněz.

Stručně
 • Prvním krokem je připomenutí dlužníkovi, že vám dluží peníze. Mohlo se totiž stát, že prostě jen zapomněl.
 • Pokud osobní kontakt nepomůže, je čas na písemnou upomínku. Obvykle se zasílá třetí den po splatnosti faktury.
 • Pokud se dlužník ozve s tím, že sice fakturu zaregistroval, ale nemá na její uhrazení, může být řešením dohoda o splátkovém kalendáři.
 • Pokud mezi vámi a dlužníkem dochází ke sporům a zákazník například nesouhlasí s částkou na faktuře, s obsahem závazku a podobně, je vhodné využít mediaci.
 • Pokud vše výše zmiňované selže a nepomůže ani takzvaná předžalobní výzva, můžete podat na dlužníka žalobu.
 • Aby se vám podobné situace nestávaly, prověřujte nové zákazníky, sjednejte si jasné podmínky ve smlouvě a u velkých zakázek požadujte zálohu předem.
 • Se zpožděnými platbami může firmám pomoci startup Smartcollection.app, který poskytuje řešení pro vymáhání pohledávek pomocí umělé inteligence.

Zpět