Jak vybrat název společnosti?

Vymyslet trefný, zapamatovatelný a unikátní název společnosti, který nejenže odpovídá zákonným požadavkům, ale také marketingovým poučkám, je opravdu náročná disciplína. Název společnosti je jednou z prvních věcí, kterou si vaši zákazníci s vaší značkou spojí, proto je třeba věnovat mu dostatečnou pozornost. Co o názvu společnosti říká zákon a co marketéři?

Zákonné povinnosti spojené s názvem společnosti

Nejdříve se pojďme podívat na to, jak vymyslet název společnosti, aby nebyl v rozporu se zákonem. V první řadě nesmí mít společnost vícero názvů a název nesmí být zaměnitelný s názvem jiné společnosti. Název také nesmí působit klamavě. Co přesně to znamená?

Název nesmí být klamavý

Neklamavost názvu společnosti spočívá v tom, že název nesmí vzbuzovat klamnou představu například o činnosti, produktech nebo službách společnosti. Řekněme, že společnost podniká v oboru stavebnictví, ale její název se zjevně týká právních služeb. V tomto případě bude název společnosti budit klamavý dojem.

Název nesmí být zaměnitelný

Rejstříkové soudy požadují, aby se název obchodní firmy odlišoval minimálně ve třech rozdílných znacích. Soudy však mohou za nedostatečně odlišný název považovat i takový název, který obsahuje zkratku či jiný výrazný prvek shodný se jménem jiné společnosti.

TIP: Název firmy je možné ochránit ochrannou známkou

V dnešní době silné konkurence je v řadě případů možné firmy podnikající ve stejném oboru rozlišit pouze na základě názvu, loga nebo specifických znaků, jako je design produktů či barvy, které společnost používá. Proto je také dobré název firmy chránit ochrannou známkou.

Ochranná známka má mimo jiné zajistit, aby se jiný podnikatel nepřiživoval na názvu nebo logu společnosti a také aby nebyl zákazník uvedený v omyl ohledně kupovaného zboží či služby. Ochrannou známku je možné registrovat za poplatek na Úřadě průmyslového vlastnictví, přičemž platí 10 let a vlastník má právo u své značky používat označení Ⓡ.

Tipy, jak vymyslet vhodný a atraktivní název společnosti

Teď už víte, jakým názvům byste se měli vyhnout. Pojďme se ale nyní podívat na to, co by měl naopak vhodný název společnosti splňovat.

Zapamatovatelný, to je oč tu běží

V první řadě je důležité, aby byl název snadno zapamatovatelný a nebyl příliš krkolomný. Název by měl být nejlépe jednoslovný a obsahovat 5 až 10 písmen (Google, Samsung, Toshiba apod.). Měl by se také snadno vyslovovat a jednoduše psát, aby zákazník neměl problém ho zadat do internetového vyhledávače. Vyhnout byste se proto měli například zdvojeným písmenům a měli byste respektovat pravopis.

Dejte pozor na názvy, které by vás mohly v budoucnu limitovat

Při vymýšlení názvu myslete na to, že by vaše společnost mohla v budoucnu expandovat (v což pravděpodobně také doufáte). Zamyslete se proto nad tím, zda zvolit český název nebo rovnou vymyslet název, který vás bude skvěle prezentovat i v zahraničí. Stejně tak si dejte pozor na názvy, jejichž součástí je místo, například Nábytek Praha. Pokud byste chtěli rozšířit působnost, mohli byste s tímto názvem narazit.

Zvolte název, který je v souladu s vaším oborem podnikání

Ideální je zvolit takový název, který odpovídá oboru vašeho podnikání a zákazník si ho okamžitě spojí s tím, co děláte. Pokud se například zaměřujete na nabídku biopotravin, můžete začlenit do názvu slovo bio. Na druhou stranu však podobně smýšlí mnoho dalších firem nabízejících biopotraviny, takže nebude jednoduché se odlišit. Doporučujeme proto spíše zvolit slova, která nejsou tak často užívaná.

Název může být spojený také s vaší konkurenční výhodou. Provozujete myčku aut, která je rychlá? Pak můžete do názvu začlenit třeba slovo speedy (rychlý) apod.

Žádný název vás nenapadá? Tohle by mohlo pomoci…

Marně už hodiny dumáte nad tím, jak by se mohla vaše společnost jmenovat? Tak to teď zkuste trošku jinak. Nastavte si časovač, třeba na deset minut nebo půl hodiny a piště jakákoliv slova, která vás napadnou ve spojitosti s vaším podnikáním. Nijak tato slova nehodnoťte, jen pište. Máte hotovo? Seznam nyní rozšiřte o synonyma a antonyma. Použít můžete tezaurus (tuto funkci má i Word). Možná budete příjemně překvapení, na co všechno jste přišli.

Zajímavost: Věděli jste, že název LEGO pochází ze zkrácení dánského slovního spojení leg godt, které znamená „hraj si dobře“? Anebo že název značky fotoaparátů Nikon vznikl spojením slov nippon koganu (japonská optika)?

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Další způsoby, které vám pomohou název vymyslet

K vymýšlení názvů slouží i generátory jmen, které jsou na internetu volně dostupné. Stačí zadat několik klíčových slov spojených s vaším podnikáním a generátor vám představí mnoho různých potenciálních názvů. Specifikovat můžete nejen své odvětví a produkty či služby, ale můžete také přidat další filtry, jako je třeba délka názvu. Vyzkoušet můžete tyto generátory:

 • BusinessNameGenerator
 • Namelix
 • Wordoid

I když názvy, které vám generátor nabídne, mohou znít velmi hezky, ani zdaleka všechny nejsou vhodné. Pokud tedy chcete mít jistotu, že vybraný název je opravdu vhodný, obraťte se na odborníka.

Vybráno? Zodpovězte si tyto otázky

Pokud vám nějaký název padne do oka, můžete si ověřit, zda bude opravdu fungovat, zodpovězením několika otázek:

 1. Dává daný název pro vaši společnost smysl a odráží identitu firmy?
 2. Vyjadřuje zvolený název nějaký význam?
 3. Je název snadno zapamatovatelný?
 4. Je pro lidi jednoduché název napsat?
 5. Zní a vypadá lákavě?

Ověřte si, jestli je volná internetová doména

Vymysleli jste skvělý název, který žádná konkurenční společnost nemá a naprosto odpovídá vašim požadavkům? Výborně, ale ještě před tím, než název zaregistrujete, zjistěte, zda je pro něj volná doména. Není totiž nad to, když doména odpovídá názvu značky.

To, zda je doména volná, si můžete ověřit například na forpsi.com. Podle studií lidé nejvíce důvěřují doménám .com a v případě českého prostředí .cz.

Stručně
 • Společnost nesmí mít vícero názvů a název nesmí být zaměnitelný s názvem jiné společnosti. Rejstříkové soudy požadují, aby se název obchodní firmy odlišoval minimálně ve třech rozdílných znacích.
 • Název také nesmí působit klamavě, tzn. nesmí vzbuzovat klamnou představu například o činnosti, produktech nebo službách společnosti.
 • Název firmy je vhodné chránit ochrannou známkou, aby se jiný podnikatel nepřiživoval na názvu nebo logu společnosti a také aby nebyl zákazník uvedený v omyl ohledně kupovaného zboží či služby.
 • Je také důležité, aby byl název snadno zapamatovatelný a nebyl příliš krkolomný. Měl by se snadno vyslovovat a jednoduše psát.
 • Při vymýšlení názvu myslete na to, že by vaše společnost mohla v budoucnu expandovat. Dejte si proto pozor na názvy, jejichž součástí je aktuální místo podnikání.
 • Zvolte název, který je v souladu s vaším oborem podnikání nebo konkurenční výhodou.
 • Ještě před tím, než název zaregistrujete, zjistěte, zda je pro něj volná internetová doména.

Zpět