Jak může ochranná známka podpořit vaše podnikání?

Ochranné známky mají pro vás jako podnikatele řadu výhod. Můžete je používat buď pro jednotlivé výrobky a služby nebo ve spojení s celou firmou. Ten druhý případ je vhodný třeba pro živnostníky. U nich se jako obchodní označení používá jejich jméno – a to nemusí být vždy praktické.

Výhody ochranné známky

Ochranná známka zajistí unikátnost a ochranu vůči konkurenci. Určitý název (nebo grafický motiv u obrazové ochranné známky) může také vzbudit pocit nějaké kladné vlastnosti výrobku nebo služby. Vhodně zvolená ochranná známka tak může váš marketing i byznys správně „nakopnout“.

Výhody často překročí náklady na podání a udržování ochranné známky, proto se její registrace obvykle více než vyplatí. Podání žádosti ovšem neznamená automaticky její kladné vyřízení, proto byste měli vyčkat s reklamou nebo dalšími investicemi do brandingu až na její zápis.

Jak na to?

Návrh na zápis ochranné známky přijímá Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) a pro každé jedno přihlašované označení se podává samostatná přihláška. V základním správním poplatku 5,000 Kč můžete zařadit ochrannou známku do tří tříd (kategorií) výrobků a služeb, pro každou další třídu se poplatek zvyšuje o 500 Kč. Přihlášku můžete podat v podatelně ÚPV nebo poslat poštou. Přesný postup je popsán přehledně v našem dřívějším článku nebo na stránkách ÚPV, je vhodné si jej předem prostudovat.

Podání na ÚPV je možné podat také elektronicky, pokud ale není opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem, je nutné doručit do pěti dnů „papírovou“ podobu. To má význam, pokud jde o rychlost, protože jako okamžik podání platí čas podání elektronického, i když je ověřené později.

Zápis ochranné známky si můžete vyřídit sami, je tu ale několik úskalí. Hlavním je riziko konfliktu s již zapsanou ochrannou známkou. Nezbytná je předchozí rešerše, kterou můžete udělat sami v online databázích – jejich seznam najdete na stránkách ÚPV. Také si ji můžete nechat v ÚPV vyhotovit, ovšem tato služba je zpoplatněna.

Na co si dát pozor?

I když se nejedná o shodu, může po podání přihlášky a jejím zveřejnění dojít k námitkám především ze strany konkurence. Namítat mohou buď proti tomu, že jde o obecný pojem, který nelze chránit, nebo že přihlašovaná ochranná známka může být z důvodu podobnosti zaměnitelná s již zapsanou známkou. Kritéria odlišnosti nejsou exaktní a záleží i na obratnosti argumentace namítajícího. Pokud se vám námitky nepodaří vyvrátit, ÚPV známku nezapíše (a samozřejmě ani nevrátí správní poplatek za podání). Stejně tak můžete proti jiné podané ochranné známce namítat i vy, ovšem museli byste pravidelně sledovat věstník, ve kterém jsou návrhy na zápis zveřejňovány.

Dalším úskalím je to, že ochranná známka není výhradní, ale vztahuje se pouze pro přihlášené třídy výrobků a služeb. To znamená, že může být pro různé třídy platná stejně znějící ochranná známka různých držitelů. Proto je důležité, abyste ochrannou známku přihlásili do všech tříd, které s vaším podnikáním souvisejí.

Pomocníci a „pomocníci“

Podání přihlášky je sice jednoduché, ale související právní otázky mohou být někdy komplikované. Pokud je pro vás ochranná známka skutečně obchodně důležitá, můžete uvažovat o službách některé právní kanceláře, která se na otázky duševního vlastnictví specializuje. Ta vás může zastoupit při podávání, argumentovat proti námitkám vůči vašemu zápisu, sledovat věstník ÚPV a naopak namítat proti zápisu známek konkurence nebo sledovat lhůty pro obnovu ochranné známky. Musíte se ale připravit na to, že takové náklady mohou násobně převýšit samotné správní poplatky za registraci ochranné známky.

Naopak si dávejte pozor na podvodníky, kteří nabízejí zápisy do nejrůznějších rejstříků (včetně mezinárodních) za úplatu – týká se to i ochranných známek. Někteří místo objednávky služeb posílají rovnou fakturu, která vzbuzuje dojem, že její úhrada podmiňuje další platnost ochranné známky. Jediným orgánem, který vybírá správní poplatky za registraci a udržování ochranných známek, je ale ÚPV.

Nezapomeňte na internet

Vzhledem k tomu, jak je dnešní podnikání spojeno s internetem, měli byste uvážit, zda současně nezaregistrovat i internetovou doménu odpovídajícího jména, první volbou je zde pravděpodobně koncovka .cz. Pokud uvažujete o obchodní aktivitě i mimo ČR, stojí za to uvažovat o koncovkách mezinárodních, třeba .eu nebo .com. Jestliže takové domény nejsou volné, riskujete, že se to později může změnit ve vážný problém pro váš obchod i marketing. Vzhledem k nízkým nákladům registrujte doménu (nebo domény) pro jistotu ihned, ještě před podáním žádosti o zápis ochranné známky, aby vás někdo během procesu jejího přihlašování nepředběhl.


Zpět