Podařilo se vám najít investora? Zjistěte, jak si s ním nastavit spolupráci

Jednou z možností, jak financovat svůj podnikatelský záměr, je oslovení investorů. Podařilo se vám najít strategického investora? Výborně. Je třeba si ale uvědomit, že ještě nemáte zcela vyhráno. Velmi důležitým krokem je správné nastavení spolupráce. Jak by měla spolupráce s investorem vypadat? A na co si dát pozor?

Kdo je to angel investor

V souvislosti s financováním startupů pravděpodobně narazíte na pojem andělský investor neboli angel investor, případně business angel. Jedná se o investora, který do firmy vstupuje jako nový společník. Tito investoři většinou do firmy vstupují už na samém počátku a mnohdy se pohybují ve stejném oboru, ve kterém působí i startup nebo podnikatel. Cílem investora většinou není pouze získat podíl ve firmě, ale dosáhnout rozšíření vlastního portfolia služeb či produktů nebo expertizy v daném oboru.

Nejen finance, ale také kontakty a know-how

Ideální variantou je, když navážete spolupráci s investorem, který vám zajistí nejen potřebné finance na rozjezd vašeho podnikání, ale poskytne vám i cenné kontakty, například na dodavatele či odběratele, případně další potenciální investory, a bude se na chodu společnosti podílet i svým know-how. Na tomto principu funguje většina angel investorů. Jedná se o zásadní rozdíl ve srovnání s čistě kapitálovými investory, kteří do firmy pouze investují finanční prostředky, ale dále se na chodu firmy nepodílejí.

Jak by měla vypadat ideální spolupráce s investorem

Jak už jsme nastínili, ideální pro podnikatele je, aby se investor na fungování firmy nepodílel jen financemi, ale také kontakty a know-how. Investor by měl být schopný majiteli firmy poradit se strategickými rozhodnutími, ale zároveň nechat konečné rozhodnutí na něm. Ideální také je, aby do firmy vnášel nové nápady a cenné informace, které umožní firmu rozvíjet a otevíral firmě dveře k novým obchodním spolupracím.

Na co si dát pozor při spolupráci s investorem?

V následujících řádcích vám přiblížíme, na co si dát při spolupráci s investorem pozor.

Velikost podílu

Častou obavou podnikatelů je, že ve chvíli, kdy ke svému projektu přizvou investora, ztratí kontrolu nad svou vlastní společností. Stanovení podílu je v začátcích podnikání velmi obtížné, vzhledem k tomu, že není možné vycházet ze standardních metodik ocenění firem, které už generují zisk a výnosy. Stanovení velikosti podílu by mělo vycházet z předpokladů, jaká bude hodnota firmy za několik let. Investice by neměla být vykoupena příliš velkým podílem ve firmě. Odborníci se shodují na tom, že pro zakladatele je velmi svazující podíl převyšující 30 %. Za běžnou praxi se při prvním kole financování považuje podíl odpovídající 10 až 20 % firmy.

Vytyčení hranic

Při domlouvání spolupráce je velmi důležité vytyčit si hranice. Častou příčinou problémů totiž bývá přílišné zasahování investora do řízení firmy. Dobrý investor by majiteli firmy neměl bránit v operativním rozhodování. Pro většinu startupů je jedním z nejvyšších přínosů strategických investorů mentoring, který však nepřekračuje stanové hranice. Ideální angel investor by měl tady zakladatelům důvěřovat, nechat je rozhodovat o klíčových krocích a být ochoten jim kdykoliv pomoci.

Kvalitně sepsaná společenská smlouva

Při zahájení spolupráce s investorem je důležité mít kvalitní společenskou smlouvu, tedy dokument, který upravuje fungování společnosti, její organizaci i vztahy mezi společníky. Pokud se investor rozhodne do společnosti investovat, je třeba se domluvit na tom, zda plánuje investovat jednorázově nebo postupně a do smlouvy je třeba uvést, jestli za svou investici nabude ve společnosti podíl a jak velký.

Je třeba také vyřešit, jakým způsobem investor do společnosti vloží peníze. Je dobré ve smlouvě upravit i nefinanční investici v podobě mentoringu, účasti na seminářích nebo know-how, která může vést k získání podílu ve společnosti. 

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Ochrana know-how

Při domlouvání spolupráce s investorem byste neměli zapomínat ani na ochranu svého nápadu. Své know-how můžete chránit uzavřením smlouvy o mlčenlivosti, jež investorovi zabrání poskytnuté informace vynášet ven nebo zneužít.

Rozhodnout se můžete také pro ochranu nápadu prostřednictvím některé z forem ochrany duševního vlastnictví (průmyslová práva, autorská práva, obchodní tajemství apod.). V případě vynálezu (nehmotný statek, který je nový) je možné za účelem jeho ochrany podat patentovou přihlášku. Pokud se s někým dohodnete, že mu svůj nápad za určitých podmínek poskytnete, zpravidla se uzavírá licenční smlouva.

Jak najít investora?

Pokud investora, který by vám pomohl realizovat váš podnikatelský záměr, ještě nemáte, pravděpodobně si pokládáte otázku, jak ho najít. Prvním krokem je zpracování kvalitního podnikatelského plánu, který investory zaujme. Poté svůj plán můžete prezentovat na speciálních portálech určených k oslovování investorů, účastnit se podnikatelských inkubátorů a akcelerátorů, oslovit investory na sociálních sítích, například na LinkedInu, nebo zjistit, zda není možné využít některou z dotací.

Stručně
  • Přínosem pro firmu je zejména angel investor, který vám kromě potřebných finančních prostředků poskytne i cenné kontakty a know-how.
  • Strategický investor by měl být schopný majiteli firmy poradit s důležitými rozhodnutími, přinášet nové nápady a otevírat firmě dveře k novým obchodním spolupracím.
  • Při navazování spolupráce s investorem si dejte pozor zejména na velikost podílu, vytyčte si s investorem jasné hranice, sepište smlouvu, v níž bude uvedené vše podstatné, a nezapomeňte svůj nápad chránit, například smlouvou o mlčenlivosti.

Zpět