Poskytujete služby jako OSVČ? Zjistěte, jak si nastavit ceny

Základním předpokladem úspěchu každého podnikatele je správné stanovení ceny svých produktů nebo služeb. Určit cenu, která není ani přehnaně nízká ani vysoká, je však velmi náročné. Pojďme se podívat, jak dospět ke správné ceně a také jak navýšit ceny za své služby stálým klientům.

Většina podnikatelů neumí správně stanovit cenu svých služeb

Věcí, které musíte vzít v potaz, když nastavujete svou hodinovou sazbu, je celá řada a mnozí podnikatelé na některé z nich zapomínají. To pak vede k tomu, že pracují takříkajíc od rána do večera a vystavené faktury jim sotva pokryjí všechny náklady.

Z průzkumů vychází, že s příliš nízkou sazbou za své služby bojují zejména podnikatelky. Podle společnosti Newsroom cenotvorbu nevhodně řeší 4 z 5 žen. Jak tedy svou práci nepodcenit, ale zároveň získat dostatek klientů? V následujících řádcích vám přiblížíme, na co se zaměřit. 

Co vše počítat do nákladů?

Náklady, od kterých se bude odvíjet cena za vaši službu, je možné rozdělit do několika skupin, a sice na náklady za provozovnu, provozní náklady, operativní náklady a vstupní náklady. Při výpočtu sazby byste samozřejmě neměli zapomenout ani na osobní výdaje.

Náklady za provozovnu

Do nákladů za provozovnu nepatří jen pronájem nebo splátka úvěru za nemovitost, ale také platby za energie, plyn, vodu, případně za úklid, údržbu nebo pojištění nemovitosti.

Provozní náklady

Mezi provozní náklady patří například pravidelné platby sociálního a zdravotního pojištění, kancelářské vybavení, internet, telefon, softwarové licence, pojištění, leasing, pohonné hmoty, bankovní poplatky, daně a také využívané služby daňových poradců, právníků apod.

Operativní náklady

Do operativních nákladů patří například finance, které vložíte do reklamy nebo například do pohoštění pro klienty.

Osobní výdaje

Aby vás vaše podnikání uživilo, nesmíte samozřejmě zapomenout počítat s osobními výdaji v podobě bydlení, jídla, drogerie a léků, pojištění, pohonných hmot, výdajů za volný čas, obuv a ošacení nebo za dovolenou.

TIP: Nástroj Cenotvorba – služba

Zejména malí začínající podnikatelé a OSVČ působící na volné noze ocení vzor kalkulace nákladů pro stanovení ceny za služby, díky kterému si ujasní, jaké náklady musí do cenotvorby zahrnout a jaká by měla být optimální cena za hodinu práce.

Co zohlednit v hodinové sazbě?

Jako OSVČ nemůžete při výpočtu sazby počítat s klasickými 160 hodinami měsíčně (20 pracovních dnů krát 8 hodin) jako zaměstnanci, ale jen s okolo 50 až 60 % této doby. Z jakého důvodu? Během dne se nebudete věnovat pouze práci pro klienty, ale také dalším potřebným věcem, které jsou s podnikáním spojeny. Řeč je například o nutné administrativě, sebevzdělávání nebo získávání klientů. Ve vaší hodinové sazbě by měly být samozřejmě zahrnuty také svátky, dovolené nebo případné nemoci.

Zmapujte ceny konkurence

Ve stanovení ceny vám samozřejmě může pomoci také zmapování konkurence. Hodinové sazby jednotlivých freelancerů se mohou výrazně lišit. Díky průzkumu hodinových sazeb svých konkurentů si však můžete udělat podstatně jasnější představu o tom, v jakém cenovém rozpětí byste se měli pohybovat. Ceny můžete zjistit na webových stránkách jednotlivých freelancerů nebo čerpat údaje z různých průzkumů týkajících se vašeho oboru.

Vezměte v potaz i riziko podnikání

Myslete také na to, že podnikání nemusí vždy plynout podle vašich představ. V některých měsících se vám například může stát, že nebudete mít dostatek klientů nebo vám klienti uhradí faktury pozdě. Proto je také dobré při podnikání vždy počítat s rezervou, díky které dokážete překlenout těžší období.

Nezapomínejte na spoření

Pokud se rozhodnete podnikat, měli byste už od začátku myslet na budoucnost. Podnikatelé totiž nemají takové sociální jistoty jako zaměstnanci a je namístě, aby si část vydělaných peněz odkládali bokem na důchod nebo případně na mateřskou dovolenou.

Co se týče spoření na důchod, odborníci živnostníkům radí odkládat si každý měsíc stranou 5 000 Kč nebo 10 % z příjmů. Tuto skutečnost byste měli v hodinové sazbě také zohlednit.

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Další faktory ovlivňující cenu služeb

Mezi další faktory, které ovlivňují cenu, kterou byste si měli za své služby stanovit, patří sezónnost, zohlednění regionu, ve kterém podnikáte nebo také zohlednění toho, zda máte pár velkých klientů, nebo hodně „jednorázovek“. Ve druhém případě musí být cena za vaše služby vyšší.

Také je důležité myslet na svůj osobní brand. Pokud si jako freelancer vybudujete kvalitní značku, můžete si klienty vybírat a účtovat si vyšší sazbu.

Jak zvýšit cenu za služby u stávajících klientů

Podnikatelé často bojují nejen s cenotvorbou, ale i s navýšením ceny u stávajících klientů. Zdražování je totiž vždy nepříjemným tématem, i přesto je však nezbytné. Pojďme se podívat na to, jak často a v jaké výši byste měli své služby zdražovat a také jak zdražení služeb prezentovat.

Jak často zdražovat?

Odborníci se shodují na tom, že je nejlepší zdražovat pravidelně, vzhledem k inflaci je totiž tento krok důležitý, aby vás vaše sazba dokázala uživit. Výhodou pravidelného zdražování je, že s ním budou vaši klienti počítat a nezaskočí je. Také se vyhnete nepříjemnému skokovému zdražení služeb, které vás může stát vaše stálé klienty.

Nejčastěji podnikatelé své služby zdražují na začátku roku nebo po skončení dovolených. Myslete také na to, že byste měli své klienty o zdražování informovat s dostatečným předstihem.

O kolik zdražit?

Jak už jsme uvedli výše, měli byste se vyhnout skokovému zdražování v řádu desítek procent, zdražení by se mělo pohybovat na úrovni kolem 5 %. Takovéto zdražení není pro většinu klientů důvodem k odchodu ke konkurenci.

Jak prezentovat zvýšení sazeb?

Jako relevantní důvod pro navýšení ceny služeb je samozřejmě inflace, která podle předpokladů může v následujících měsících ještě vzrůst. Za zvyšováním ceny služeb by však ideálně nemělo stát jen zvyšování vašich životních nákladů, ale také přínos pro klienta. Může se jednat například o narůstající kvalifikaci prostřednictvím absolvovaných kurzů nebo zkvalitnění služeb. Ideálně vždy své argumenty pro navýšení cen podložte relevantními čísly.

Stručně
  • Náklady, od kterých se bude odvíjet cena za vaši službu, je možné rozdělit do několika skupin, a sice na náklady za provozovnu, provozní náklady, operativní náklady a vstupní náklady.
  • Jako OSVČ při výpočtu hodinové sazby nemůžete počítat s klasickými 160 hodinami měsíčně jako zaměstnanci, ale jen s okolo 50 až 60 % této doby.
  • Ve stanovení ceny vám může pomoci také zmapování konkurence. Vezměte v potaz i riziko podnikání a nezapomínejte na spoření.
  • Pravidelné zvyšování ceny za služby u stávajících klientů je nezbytné, je ovšem vhodné vyhnout se skokovému zdražení. Zdražení by se mělo pohybovat na úrovni kolem 5 % a zvýšení sazby byste měli klientům náležitě a včas prezentovat.

Zpět