Jste OSVČ? Zjistěte, jak efektivně spořit na důchod

V roce 2021 se průměrná výše důchodu pohybovala okolo 15 000 Kč, mnozí podnikatelé s průměrným ziskem však na tuto částku v současnosti nedosahují. Na výši důchodu se podílí řada faktorů, ať už je řeč o důchodové reformě nebo inflaci. S každou vládou se však situace mění, takže není dobré spoléhat na aktuální situaci. Pojďme se podívat na to, z čeho se důchod u OSVČ počítá a jak si zajistit vlastní finanční zdroje na penzi.

Z čeho se důchod u OSVČ počítá?

Měsíční částka starobního důchodu se odvíjí od získané doby pojištění a výše osobního vyměřovacího základu. Do doby pojištění se započítávají roky, během kterých osoba samostatně výdělečně činná odváděla sociální pojištění a také náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do čtyř let). Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech. Aby byl OSVČ přiznaný starobní důchod, musí splnit dvě podmínky, a sice dosáhnout důchodového věku a získat minimální dobu pojištění v délce alespoň 35 let.

Co je osobní vyměřovací základ?

Vyměřovací základ je polovinou daňového základu. V případě OSVČ se osobní vyměřovací základ počítá z vyměřovacích základů, z nichž podnikatel v jednotlivých letech zaplatil sociální pojištění. Platí, že čím déle budete odvádět sociální pojištění a čím vyšší máte vyměřovací základ, z něhož se počítají minimální zálohy, tím vyšší budete mít důchod.

Praktický příklad

Pokud bude mít podnikatel roční příjmy 600 000 Kč a bude uplatňovat výdaje 60 % z příjmů (360 000 Kč), bude daňový základ 240 000 Kč. Jak už jsme zmínili, vyměřovací základ je polovinou daňového základu, bude tedy činit 120 000 Kč. Vyděleno 12 měsíci se dostaneme na částku 10 000 Kč měsíčně, což je méně než minimální mzda.

Riziko minimálních plateb

Osoby samostatně výdělečně činné, které platí pouze minimální sociální pojištění, jež pro rok 2021 činilo 2 588 Kč a pro rok 2022 bude 2 841 Kč, musí počítat s velmi nízkým starobním důchodem, který pravděpodobně nepřesáhne ani částku 10 000 Kč. Vzhledem k tomu, že OSVČ na sociálním zabezpečení odvádějí v průměru dvakrát méně než zaměstnanci, budou mít zaměstnanci podstatně vyšší důchod než OSVČ, které platí minimální zálohy.

Dobrovolné nemocenské pojištění důchod neovlivňuje

Někteří podnikatelé se mylně domnívají, že má účast na nemocenském pojištění vliv na výši důchodu. Tak tomu ale není. Odvody na dobrovolném nemocenském pojištění nemají vliv na výši důchodu, ale na to, zda OSVČ bude přiznaná nemocenská nebo mateřská a také na výši těchto dávek.

Prominutí záloh během pandemie koronaviru

V roce 2020 byly OSVČ za měsíce březen až srpen prominuty měsíční platby na sociálním pojištění na úrovni minimálních záloh. Dobrou zprávou však je, že toto prominutí záloh negativně neovlivní výši důchodu, protože se dané období bude hodnotit jako vyloučená doba pojištění.

Jak spořit na důchod?

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud si chtějí OSVČ zajistit vyšší důchod, měly by začít spořit. Možností je několik.

Vyšší platby na sociálním pojištění

Jednou z možností, jak dosáhnout na vyšší důchod, je navýšení vyměřovacího základu podle vlastního uvážení. Nespornou výhodou vyšších plateb na sociální pojištění je kromě vyššího důchodu také skutečnost, že takto navýšený důchod pobíráte po dosažení důchodového věku již napořád.

Na druhou stranu častým důvodem, proč OSVČ platí jen minimální výši záloh, je obava z toho, že se důchodu nedožijí a budou platit více peněz zbytečně. Pokud totiž OSVČ platící vyšší zálohy na sociálním pojištění umře dříve, dědici nic nedostanou.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je způsob spoření na stáří, který stát podporuje prostřednictvím příspěvků a daňových úlev. Výhodou tohoto spoření je skutečnost, že roční zhodnocení nemůže být méně než 0 %, a také možnost vybrat peníze už po 15 letech. Další výhodou je příspěvek od státu až ve výši 230 Kč měsíčně podle zaslané částky a také skutečnost, že se naspořená částka dědí. Na druhou stranu nevýhodou je zhodnocení okolo 2 % ročně, které nepokryje ani inflaci.  

Investice

Podle některých odborníků je na důchod vhodné nikoliv spořit, ale investovat. Může se jednat například o investice do akcií, do zlata nebo do nemovitostí. Další oblíbenou možností je investování do podílových fondů. U investic však musíte myslet na to, že jsou vždy rizikové.

Jakou variantu zvolit?

Vzhledem k tomu, že se podmínky důchodu v minulosti mnohokrát měnily a pravděpodobně se budou měnit i v budoucnu, vše přesně naplánovat a vypočítat nejde. Proto je nejoptimálnější strategií kombinace výše uvedených forem spoření. Odborníci doporučují jednou za rok zažádat správu sociálního zabezpečení o informativní list důchodového pojištění. Z tohoto dokumentu můžete vyčíst důležité údaje spojené s důchodem a na základě nich stanovit optimální strategii.

Jakou částku na důchod naspořit?

Jasná odpověď na to, kolik si má živnostník na důchod naspořit, neexistuje. Podle průzkumů by se však minimální naspořená částka v případě OSVČ měla pohybovat okolo 2 milionů korun. Částku, kterou měsíčně odložíte stranou, byste měli přizpůsobit aktuální situaci a také předpokládané výši důchodu, odborníci radí odkládat stranou 5 000 Kč měsíčně nebo minimálně 10 % z příjmů. Pokud začnete spořit ve 30 letech a budete spořit 35 let, můžete mít při odkládání 5 000 Kč měsíčně v 65 letech na účtu 2 100 000 Kč.

Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Zpět