Kalkulace nákladů u produktů a služeb – vzor pro cenotvorbu

Stanovit správně cenu svých produktů nebo služeb je klíčová věc pro každé podnikání. Určujete tím výnosnost a zdravé ekonomické fungování vašeho podnikatelského záměru. Tuto fázi příprav podnikatelé velmi často podceňují. Je důležité si uvědomit a zrevidovat všechny nákladové položky, které se v rámci vašeho podnikání vyskytují. A to jak přímých nákladů na výrobu, tak i na straně osobních nákladů. Podnikatelé často zapomínají kalkulovat se svou mzdou nebo cenu stanovit tak, aby pokryla i jejich životní potřeby a vytvořili si i určitou rezervu pro případ náhlých propadů prodejů.
Přinášíme proto jednoduchý vzor pro správnou kalkulaci ceny, a to jak pro situaci, že poskytujete služby, tak i pro cenotvorbu produktů. Tento vzor výpočtu nákladů je určen spíše malým začínajícím podnikatelům a OSVČ, které působí tzv. na volné noze nebo mají menší výrobní závod.

Kalkulace ceny u poskytovatelů služeb

Pokud poskytujete v rámci svého podnikání služby, pravděpodobně budete mít mnohem méně nákladových položek než při výrobním procesu. Jste-li poskytovatel poradenství jako právník, grafik, tvůrce webových stránek apod., bude hlavní nákladovou položkou váš čas a budete odměňování ve formě hodinové sazby. Pozor na častou chybu. Jestliže své konzultace budete poskytovat na plný úvazek (tzn. nemáte jinou pracovní činnost), je potřeba si uvědomit, že nikdy nevyfakturujete tradičních cca 160 hodin (tzn. cca 20 pracovních dní). Počítejte s průměrem okolo 50-60 %. Veškerý ostatní čas vám zabere všelijaká administrativa a jiné činnosti, kterým se musíte během měsíce věnovat. Také počítejte s dovolenou, svátky a případnými nemocemi, kdy nebudete moct své služby poskytovat nebo jen v omezené míře. To vše by mělo být ve vaší hodinové sazbě zahrnuto.

Pro cenotvorbu služeb použijte soubor Cenotvorba – služba.

 

Výpočet ceny u produktů

Na rozdíl od poskytovatelů služeb mají podniky, které vyrábějí klasické produkty, více vstupních nákladů. Proto jsme vzor rozdělili do pěti kroků a aby to bylo co nejvíce návodné, ilustrovali jsme příklad na výrobě kabelek. V prvním kroku tedy stanovíte přímé výrobní náklady, což v tomto případě bude především materiál. Ve druhém kroku pak určíte náklady související s provozovnou, ať je to nájem, pronájem strojů apod. Ve třetím kroku určíte své osobní výdaje (pokud je nemáte pokryté ve mzdě v kroku č. 2). Na základě těchto vstupních údajů vzor vypočítá cenu za 1 hodinu vaší práce včetně nákladové ceny 1 výrobku.

Pro tvorbu ceny výrobku použijte soubor Cenotvorba – výroba.

Vzor kalkulace nákladů pro stanovení ceny za služby
Vzor kalkulace nákladů pro stanovení ceny výrobku