Zákon o hromadných spotřebitelských žalobách: jaký bude mít dopad na podnikatele?

Poslanecká sněmovna 10. dubna 2024 ve třetím čtení schválila návrh zákona o tzv. hromadném řízení, který má významně posílit postavení spotřebitelů. Zákon nyní bude poslán do Senátu a následně k podpisu prezidentovi. Účinnosti má nabýt měsíc po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Co je cílem zákona o hromadných žalobách?

Hlavním cílem zákona o hromadném občanském řízení soudním je, aby svoje nároky mohli u soudu uplatnit i spotřebitelé, kteří by je jinak neuplatnili – zejména kvůli složitosti a nákladnosti soudního řízení. V praxi se totiž často stává, že nepoctiví podnikatelé (dodavatelé zboží či služeb) zneužívají svého silnějšího postavení a spoléhají na to, že spotřebitel nebude vymáhat své nároky nižší finanční hodnoty.

V neposlední řadě má tento zákon zvýšit efektivitu vedení soudních sporů stejného typu – díky sjednocení bude celé soudní řízení hospodárnější i rychlejší. Soud tedy vydá pouze jeden rozsudek pro všechny spotřebitele, čímž se ušetří náklady na straně spotřebitelů i samotných soudů. Zákonodárci si navíc od návrhu slibují kultivaci podnikatelského prostředí (zákon má fungovat i jako prevence proti nekalým praktikám) a zvýšení důvěry veřejnosti v soudy.

Kdo a jak může podat hromadnou žalobu?

V hromadném řízení budou projednávány výhradně spory mezi spotřebiteli a podnikateli. Hromadnou žalobu mohou tedy podat spotřebitelé – fyzické osoby, ale také mikropodnikatelé (tj. podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob, resp. jejichž roční obrat nepřesahuje 50 mil. Kč), jejichž nároky mají skutkovou i právní podobnost. Do kolektivní žaloby se nemůže zapojit spotřebitel, u něhož dochází ke střetu zájmů (např. konkurence žalované firmy).

Minimální počet spotřebitelů zastupovaných v rámci hromadné žaloby je 10, přičemž každý jednotlivý žalobce se musí do hromadného řízení aktivně přihlásit. Možnost individuálního uplatnění nároku přitom zůstává zachována; pokud se tedy spotřebitel z jakéhokoli důvodu rozhodne nezapojit do kolektivní žaloby, může podat žalobu i sám.

Hromadný žalobce: práva a povinnosti

Hromadným žalobcem zastupujícím žalující stranu před soudem bude moci být výhradně nezisková organizace soustavně se věnující ochraně práv spotřebitelů, která je zapsána v seznamu osob oprávněných podávat kolektivní žaloby a která splňuje zákonem stanovené podmínky.

Hromadný žalobce bude muset být povinně zastupován advokátem a bude odpovědný za veškeré riziko procesního neúspěchu v řízení. Náklady na řízení bude muset financovat žalobce sám, ovšem s možností využití externích zdrojů.

V případě, že bude hromadný žalobce v soudním sporu úspěšný, získá nárok na odměnu a náhradu nákladů, a to do výše maximálně 16 % vymoženého plnění; v případě nepeněžitých plnění bude moct být sjednána paušální odměna až 2,5 milionu Kč. O tuto částku se pak sníží nároky jednotlivých žalobců.

Tip Jste OSVČ, podnikatel, firma, příspěvková organizace či úřad s obratem v bezhotovostních transakcích do 50 tis Kč? Požádejte o platební terminál nebo platební bránu na půl roku zdarma a přijímejte platby kartou. Stačí, když jste posledních 12 měsíců neakceptovali platby kartou a splňujete všeobecné podmínky pro využívání služby akceptace plateb kartou.

Jaké nároky budou moci spotřebitelé kolektivně vymáhat?

V hromadném řízení mohou být vymáhány jen nároky spotřebitelů vzniklé po 24. listopadu 2020, kdy vstoupila v platnost evropská směrnice, a které mají skutkovou i právní podobnost.

V praxi může jít například o situaci, kdy stavební firma dodá nová okna, která nesplňují minimální požadavky na kvalitu podle platných norem či podle popisu zboží (tzv. klamavá reklama). U jednoho spotřebitele vznikne újma 20 tisíc korun. Pokud by tento spotřebitel žaloval firmu individuálně, náklady na soudní řízení by pravděpodobně přesáhly hodnotu těchto oken. V případě kolektivní žaloby, kdy stejnou firmu za dodání vadných oken bude žalovat 10 a více spotřebitelů, je možné již získat odpovídající odškodnění.

Kolektivně lze vymáhat i například vrácení vstupného z neuskutečněných kulturních či vzdělávacích událostí, neposkytnutí záruční opravy, vybírání protiprávních poplatků či pokut, újmy na zdraví způsobené vadným zbožím a jakékoli další porušení práv spotřebitele.

Institut kolektivní žaloby posiluje pozici spotřebitelů i vůči velkým korporacím, a to i v případě menší újmy. Jde tedy o silný nástroj proti neférovým či nepoctivým podnikatelům.

Stručně
  • Hlavním cílem zákona o hromadném občanském řízení soudním je, aby svoje nároky mohli u soudu uplatnit i spotřebitelé, kteří by je jinak neuplatnili – zejména kvůli složitosti a nákladnosti soudního řízení.
  • V hromadném řízení budou projednávány výhradně spory mezi spotřebiteli a podnikateli. Hromadnou žalobu mohou tedy podat spotřebitelé – fyzické osoby, ale také mikropodnikatelé, jejichž nároky mají skutkovou i právní podobnost.
  • Hromadným žalobcem zastupujícím žalující stranu před soudem bude moci být výhradně nezisková organizace soustavně se věnující ochraně práv spotřebitelů.
  • Hromadný žalobce bude odpovědný za veškeré riziko procesního neúspěchu v řízení a bude hradit náklady na řízení. V případě, že bude hromadný žalobce v soudním sporu úspěšný, získá nárok na odměnu a náhradu nákladů.

Zpět