Daň z příjmů: stručný průvodce pro zaměstnavatele

Máte zaměstnance? V tomto článku se dozvíte všechno potřebné o dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti včetně případů, kdy musí daňové přiznání podávat sám zaměstnanec.

Kdy a jak zaměstnavatel odvádí za zaměstnance daň z příjmů

Povinností zaměstnavatele je vypočíst zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a tuto daň za zaměstnance odvést. Daň z příjmů činí 15 % a v případě zaměstnanců, jejichž příjmy jsou vyšší než 4násobek průměrné mzdy, je výše daně 23 %. Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob musí zaměstnavatel provést nejpozději do 1. března následujícího roku nebo elektronicky do 22. března následujícího roku. Příjmy fyzických osob ze závislé činnosti jsou ukotveny v § 6 zákona o daních z příjmů.

Zaměstnavatel má dále povinnost za své zaměstnance odvádět sociální pojištění, přičemž sazba sociálního pojištění zaměstnance je 6,5 % a zaměstnavatele 24,8 %. Pojištění se odvádí každý měsíc. Zaměstnavatel je také povinen odvádět za zaměstnance zdravotní pojištění ve výši 9 %, opět každý měsíc.

Jak se daň z příjmů vypočítává?

Jak už jsme nastínili, daň z příjmů fyzických osob je v Česku stanovena na 15 % a u zaměstnanců s příjmy vyššími než 4násobek průměrné mzdy 23 %. Zaměstnanec může při výpočtu měsíční zálohové daně v prohlášení k dani uplatňovat daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti. Vypočítaná daň z příjmů proto může být různě vysoká při stejné hrubé mzdě.

Zálohy na daň

Zaměstnavatel provádí výpočet záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci. Vypočtenou zálohu na daň následně zaměstnavatel u zaměstnance, který u něj podepsal na příslušné zdaňovací období prohlášení poplatníka z příjmů fyzických osob, nejdříve sníží o prokázanou částku měsíčních slev na dani a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění. Vypočítanou zálohu zaměstnavatel srazí zaměstnanci při výplatě nebo při připsání mzdy.

Roční zúčtování

Roční zúčtování daně je v podstatě daňové přiznání pro zaměstnané. Zaměstnavatelé mají povinnost vyhotovit zaměstnanci roční zúčtování daně v případě, že si o něj zaměstnanec řádně a včas zažádá. O roční zúčtování daně mohou požádat jen ti zaměstnanci, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání.

Novinky od 1. 1. 2021

Začátek roku 2021 byl spojený s řadou změn, k té největší bezesporu patří zrušení konceptu superhrubé mzdy, solidární zvýšení daně a zavedení progresivního zdanění se dvěma sazbami, a sice se sazbou 15 % a sazbou 23 %. K dalším změnám, ke kterým došlo od 1. 1. 2021, patří zvýšení daňové slevy na poplatníka na 2 320 Kč měsíčně a také možnost přispívat zaměstnancům na stravování místo stravenek finančním příspěvkem. Více o daňových novinkách se dozvíte v článku o změnách pro zaměstnavatele v roce 2021.

Kdy musí podat daňové přiznání sám zaměstnanec?

Za většinu zaměstnanců podává roční zúčtování daně zaměstnavatel. V některých případech však růžové prohlášení musí vyplňovat samotní zaměstnanci. V jakých?

Zaměstnanec má vysokou roční mzdu

Podání daňového přiznání zůstává na zaměstnanci v případě, že zaměstnanec dosáhl vyšší mzdy než 1 672 080 Kč (tato částka platila pro rok 2020). V tomto případě stačí vyplnit pouze dvě strany daňového přiznání v případě, že zaměstnanec nemá jiné zdanitelné příjmy než ze zaměstnání.

Zaměstnanec má více zaměstnavatelů

Pokud zaměstnanci v jednom roce pracovali pro více zaměstnavatelů, musí sami odevzdat daňové přiznání. Vyhnou se tomu v případě, že jsou zaměstnaní a současně pracují na dohodu o pracovní činnosti u dalšího zaměstnavatele, přičemž vydělávají méně než 10 tisíc korun měsíčně. Zaměstnancům vzniká povinnost podat daňové přiznání, i pokud mají příjmy od českého a zároveň zahraničního zaměstnavatele.

Zaměstnanec má další příjmy

Zaměstnanec musí podat klasické čtyřstránkové daňové přiznání v případě, že měl kromě mzdy i další zdanitelné příjmy vyšší než šest tisíc korun za rok, například z podnikání, pronájmu nebo prodeje.

Zaměstnanec má dluh na dani

Dalším případem, kdy musí daňové přiznání vyplnit sám zaměstnanec, je dluh na dani nebo neoprávněně vyplacený daňový bonus.

Zaměstnanec předčasně vypověděl pojištění

V případě, že zaměstnanec v minulosti uplatňoval daňové výhody ze soukromého životního pojištění nebo penzijního pojištění a smlouvu předčasně vypověděl, musí podat daňové přiznání a dodanit uplatněné odpočty.

Zaměstnanec nepodepsal Prohlášení poplatníka

Posledním případem, kdy musí formulář vyplnit zaměstnanec sám, je, pokud zapomněl nebo nestihl podepsat Prohlášení poplatníka k dani u svého zaměstnavatele do stanoveného termínu.


Zpět