1. díl: Akcelerace pro startupy

Začínající podnikatelé mívají dobré nápady, ale často nemají jasnou strategii, na čem budou vydělávat a také jim scházejí peníze na to, aby si zaplatili právníky nebo vyhodnotili situaci na trhu. Jejich podnikání pak stagnuje. ČSOB se jim rozhodla v rámci programu Start It @ČSOB pomoci. Jakým způsobem, prozrazuje Zuzana Paulovics.

Zuzana Paulovics

Zuzana Paulovics

Co si pod Start It @ČSOB mají podnikatelé představit?

Start It @ČSOB je akcelerační program pro inovativní startupy. Kromě očekávaného mentoringu poskytujeme začínajícím podnikatelům i zázemí expertů banky, a za určitých podmínek dokonce přístup k datům a klientům banky. Startupy tak nemusejí utrácet peníze za průzkum trhu, právníky, odborníky na on-line sales a můžou se plně soustředit na rozjezd svého podnikání. Naše pomoc je tedy opravdu praktická.

To zní dobře. Jak velký podíl vám za to startupy musí poskytnout?

Žádný. Od startupů nepožadujeme ani podíl ve firmě, ani peníze. ČSOB chce podporovat inovace v České republice a v rámci svého programu společenské odpovědnosti začala pomáhat vybraným startupům. Zadarmo to ale není – startupy nám musí ukázat, že se posouvají dopředu a že čas a energie, které jim věnujeme, přinášejí výsledky.

Jak velká je časová náročnost programu pro účastníky?

Na tuto otázku ráda odpovídám, že já tomu dám sto procent svého času a veškerý čas, který tomu věnují účastníci, stráví na rozvoji svého businessu. Ale abych se nevyhýbala odpovědi – povinné jsou měsíční schůzky o pokrocích startupu a také bootcamp na začátku a board meeting v polovině programu. Všechny ostatní workshopy a schůzky jsou dobrovolné a záleží na uvážení zakladatelů, jestli jim něco přinášejí. Zatím máme ale skoro stoprocentní účast.

Která kritéria musí startupy splnit, aby se mohly do programu přihlásit?

Chceme podpořit inovace v České republice, a proto přijímáme pouze startupy s inovativním záměrem. Program není zaměřen na konkrétní obory nebo technologie, posuzujeme hlavně to, jestli startup přináší nové, lepší řešení pro zákazníky. Hledáme také zakladatele, kteří jsou rozhodnuti do toho jít naplno, mají klíčové kompetence pro daný záměr a alespoň jeden z nich hovoří anglicky. Přihlášku je třeba poslat do 28. února.

Jak rozhodujete o tom, které startupy se do programu dostanou?

Přihlášky vyhodnocuje odborná porota sestavená ze zkušených podnikatelů a managementu banky. V prvním kole hrají roli pouze informace uvedené v přihlášce a naše analýza záměru. Ve druhém kole dostanou ti nejlepší uchazeči příležitost osobně odprezentovat svůj projekt na Pitch Day. Pro přijetí je klíčová důvěra v zakladatelský tým, protože na tom stojí celá spolupráce v akcelerátoru. Vedle toho rovněž sledujeme, jak inovativní a škálovatelný je daný záměr a jestli pro něj existuje dostatečná poptávka na trhu.

Myslíte, že ČSOB jako velká korporace má startupům opravdu co nabídnout?

Oblasti, které může dobře pokrýt jen velká organizace, dodáváme ve spolupráci s odborníky z banky – právníky, daňovými experty, GDPR experty či odborníky na digital sales. Mentory, kteří pomáhají startupům s nastavením strategie, často hledáme mimo banku. Zakladatelé se někdy obávají, že budeme příliš pomalí a budeme je brzdit. V listopadu loňského roku jsme si však vyzkoušeli akceleraci v pilotní vlně a účastníci byli velmi překvapeni, jak rychle dokážeme domluvit konzultaci, poskytneme návrh smlouvy nebo zpětnou vazbu na webové stránky. Můžu tedy zodpovědně říct, že dokážeme být velmi pružní. Vždy záleží nejvíc na lidech a kolegové z banky jsou nadšeni, že se můžou účastnit takovéto aktivity.

Zuzana Paulovics má v ČSOB jako Start It Leader na starost akcelerační program, který sídlí v Impact Hubu v Praze na Andělu, a také propojování startupů směrem do banky. Je zodpovědná za nastavení podmínek akcelerace, zajištění dodávky konzultací a služeb pro startupy.


Zpět