Podnikání a udržitelnost

28.02.2024 | 2 min

24. díl: Šetrně k přírodě i spotřebiteli

V roce 2008 vytvořila společnost Mondelēz International program Harmony s cílem změnit způsob pěstování pšenice v Evropě, pomoci omezit dopad na životní prostředí a získat kvalitní pšenici pro výrobu sušenek. V únoru letošního roku oznámili nový program Harmony Ambition 2030. V rámci programu spolupracuje firma Mondelēz International s místními mlynáři, zemědělskými družstvy a farmáři, aby podpořili přijetí udržitelnějších zemědělských postupů a pomohli splnit jejich globální misi Snacking Made Right.

14.02.2024 | 5 min

23. díl: Udržitelnost jako předpoklad úspěchu: Firmy věnující se ESG ovládnou trh, shodují se experti

České firmy se stále více zajímají o svůj vliv na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení. Část z nich však v problematice ESG nadále tápe. Na tom, že aktivní přístup k této problematice bude pro firmy životně důležitý, se na debatě pořádané Asociací udržitelného podnikání ve spolupráci s platformou CSRD.cz shodli zástupci subjektů ze soukromého i veřejného sektoru. S příchodem evropské směrnice CSRD vnímá velká část firem udržitelnost jen jako povinnost. Ukazuje se však, že podniky, které se ESG aktivně věnují, si před svou konkurencí vytváří náskok, který bude velmi obtížné dotahovat.

31.01.2024 | 3 min

22. díl: Klimatická neutralita živočišné výroby

V poslední době se rozmnožily prohlášení a vědecké studie týkající se vlivu živočišné výroby na globální klima. Tématem s „velkým T“ je klimatická neutralita.

17.01.2024 | 6 min

21. díl: Češi nejčastěji třídí odpad a kupují úsporné spotřebiče. V dalších udržitelných aktivitách brání pragmatismus

Udržitelnost pro Čechy v praxi znamená zejména třídění odpadu a šetření energií. Obojí se týká více než 70 % české populace, vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Ostatním činnostem se věnují již podstatně méně, a to zejména kvůli neochotě nebo nemožnosti snížit si svůj komfort či zvýšit výdaje. Zhruba polovina populace tak spadá do tzv. pohodlné většiny. K tomu přispívá i nízké přesvědčení o osobní zodpovědnosti za klimatickou změnu – tu necítí 56 % Čechů, přestože 85 % české populace si problém klimatické změny uvědomuje. Hlubší závazek k udržitelnému životnímu stylu tak pro mnohé stále zůstává vzdáleným ideálem.

03.01.2024 | 4 min

20. díl: Světlá budoucnost pro pastvu slepic

Pastva drůbeže je udržitelná zemědělská technika, která se týká chovu nosnic, masných kuřat, perliček a/nebo krůt na pastvě, na rozdíl od uzavřeného chovu. Humánní zacházení a zdravotní přínosy chované drůbeže a kvalitní vejce způsobují nárůst poptávky po takových produktech. Ptáci chovaní na pastvě jsou obvykle zdraví. Jejich imunitní systém je silnější, protože jsou vystaveni slunečnímu záření, čerstvému vzduchu a pastevnímu porostu. Zákazníci stále více oceňují humánní postupy farmářů, kteří chovají svou drůbež na pastvě.

18.12.2023 | 7 min

19. díl: Začala transpozice CSRD do české legislativy

Dne 8. listopadu 2023 schválil Senát České republiky soubor daňových reforem, pro který se vžilo označení konsolidační balíček. Součástí toho je i Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Změna zákona o účetnictví. Změna zákona o účetnictví je první částí transpozice evropské směrnice o podávání zpráv o udržitelném podnikání (CSRD) do české legislativy. Přečtěte si, jaké konkrétní změny přináší.

29.11.2023 | 1 min

18. díl: Výrobce motorů si posílil kompetence v oblasti elektropohonů

Výrobce motorů Deutz intenzivně prosazuje svou strategii elektrifikace. Akvizice specialisty na baterie Futavis posílila interní kompetence v oblasti baterií jako klíčové technologie, což zase posílilo systémovou kompetenci v segmentu elektrických pohonů.

15.11.2023 | 6 min

17. díl: Taxonomie EU: Jak připravit firmu na nové povinnosti?

Evropská unie zavádí nové regulační požadavky na vykazování udržitelnosti, známé jako EU Taxonomie. Zatímco některé společnosti již soulad svých činností s taxonomií vykazují, jiné se potýkají s nedostatkem dat a komplexitou nových požadavků. Jak jsou společnosti na taxonomii připraveny, ukazuje nový průzkum poradenské společnosti EY. V článku se dále dozvíte, kde čerpat důležité informace o taxonomii, jaké jsou její kořeny, jak s vykazováním dle taxonomie začít i jak spolu souvisí taxonomie a CSRD.

01.11.2023 | 2 min

16. díl: Ekologická produkce bylinek

Jediný celoroční producent kulinářských bylinek u nás je důkazem, že i produkce ve velkém může být v ekologickém režimu. Společnost Bylinky s. r. o., která od roku 2012 pěstuje bylinky v jednom z nejmodernějších skleníků v Suchohrdlech u Miroslavi, dodává do gastronomických provozů i domácností rostliny v květináči i řezané. Provoz je téměř ze sta procent energeticky soběstačný.

18.10.2023 | 6 min

15. díl: Evropa zavedla uhlíkové clo pro třetí země. Co to pro firmy znamená?

Evropský mechanismus uhlíkového vyrovnávání na hranicích (CBAM) vstoupil 1. října do přechodné fáze. Představuje klíčový nástroj EU v boji proti uhlíkovým emisím a tvoří jeden z hlavních pilířů legislativního balíčku „Fit for 55“. Má vyrovnat ceny uhlíku mezi domácími a importovanými produkty. V článku vysvětlíme, jak bude CBAM fungovat, jaké změny přinese reforma evropského systému obchodování s emisními povolenkami i jaký je rozdíl mezi evropským uhlíkovým clem a systémem emisních povolenek.

04.10.2023 | 0 min

14. díl: Cílené zpracování půdy a aplikace organických hnojiv

Využívání udržitelných postupů v zemědělství je čím dál častěji skloňovaným tématem. V dnešní době jsou již dostupné moderní technologie pro efektivní a šetrné obhospodařování půdy, které zabraňují erozi a jsou vhodné i do oblastí s nedostatkem srážek.

20.09.2023 | 4 min

13. díl: Cirkulární ekonomika může snížit průmyslové emise o 65 % do roku 2050

Hledat cesty k udržitelnějšímu podnikání je nezbytné – nejen kvůli stále citelnějším projevům klimatické krize, ale také z ekonomických důvodů. Na každého člověka na planetě připadá ročně 11 tun vytěžených surovin. Cirkulární ekonomika, model zaměřený na minimalizaci odpadu a maximalizaci hodnoty zdrojů, se jeví jako jeden z nejefektivnějších nástrojů nejen pro menší spotřebu primárních zdrojů, ale i pro dekarbonizaci a snižování nákladů firem. Díky cirkulárním řešením může Evropa do roku 2050 snížit průmyslové emise až o 65 %.

06.09.2023 | 1 min

12. díl: Jak snížit potřebu hnojiv

Evropská strategie Green Deal počítá s tím, že by se do roku měl snížit objem aplikovaných hnojiv o 20 % a o 50 % by měly poklesnout ztráty živin. Jednou z možností, které by mohly pomoci tato čísla naplnit, je využívání pozvolna působících hnojiv.

23.08.2023 | 7 min

11. díl: 4 přínosy nefinančního reportování

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) s sebou nese řadu přínosů, které firmy mohou využít ve svém byznysu. Konkurenční výhodu přitom budou mít ty, které s nefinančním reportováním začnou co nejdříve. A kdo zaspí, zapláče nad výdělkem.

09.08.2023 | 3 min

10. díl: CO2 stopa: Nebojte se transparentně komunikovat výsledky

Pohledem z praxe v tomto článku přiblížíme některá, možná i trochu kontroverzní, témata spojená s uhlíkovou stopou, tedy jednou z částí skládačky ESG metodiky. Zaměříme se na úplně první krok, který reportování uhlíkové stopy předchází. Vysvětlíme, proč by se firmy neměly bát transparentně komunikovat výsledky svého CO₂ auditu. Firmy sice často ukazují některé své aktivity v problematice omezování uhlíkové stopy, ale přesná čísla veřejně sdělit nechtějí. Bojí se totiž srovnávání s konkurencí, ačkoli často srovnávají „jablka s hruškami“.

26.07.2023 | 3 min

9. díl: Uhlíková stopa malých a středních podniků

Nefinanční reporting nemusí být přínosný jen pro velké korporace. Přinášíme vám několik příkladů malých a středních firem, které dokázaly nefinanční reporting využít. Díky měření uhlíkové stopy ukázaly, že jejich řešení nejen splňuje ekologické standardy, ale může být i účinnější než běžně používané technologie.

12.07.2023 | 4 min

8. díl: Uhlíková stopa v kontextu ESG

Se zkratkou ESG se v poslední době můžeme setkat takřka všude, kde se řeší udržitelnost. Tento článek je věnovaný kontextu ESG a uhlíkové stopy, tedy jak spolu tyto dva pojmy souvisí a jak se vzájemně prolínají v praxi. Přečtěte si, jaké standardy se pro výpočet uhlíkové stopy používají a s jakým dekarbonizačním opatřením začít nejdřív.

28.06.2023 | 5 min

7. díl: Evropská cesta k udržitelnosti

Evropa se zavázala být do roku 2050 klimaticky neutrální. Může se to zdát jako ambiciózní cíl, nepřišel ale jako blesk z čistého nebe, směřujeme k němu už téměř 20 let. V tomto článku vám přinášíme stručný přehled iniciativ a politických rozhodnutí, které vedly k tomu, že se dnes EU pasuje do role světového klimatického lídra. Jejich stopa začíná nejpozději v roce 2005.

21.06.2023 | 5 min

6. díl: Pracovníci v dodavatelském řetězci

Klíčovým tématem pilíře „S“ jsou zaměstnanci a péče o ně, což by zejména v dnešní době, kdy je nedostatek kvalitních pracovníků a firmy se předhánějí v boji o každý talent, nemělo být opomíjeno. Kromě péče o vlastní zaměstnance ale nová legislativa vyžaduje, aby firma vedla v patrnosti i pracovníky v dodavatelských řetězcích. Neznamená to však, že musí nutně reportovat o každém svém dodavateli. O potřebě reportování rozhodne tzv. test materiality. Přečtěte si, co se pod tímto termínem skrývá.

14.06.2023 | 6 min

5. díl: Jak si vylepšit ESG skóre podporou udržitelného stravování

Třetina veškerého vyprodukovaného jídla přijde nazmar. Ztráty se týkají jak samotné produkce, tak zpracování, distribuce či chování spotřebitelů, kteří vyhodí přibližně desetinu jídla. Kvůli tomu dochází k plýtvání vynaloženými zdroji a zvyšování uhlíkové stopy. Proti tomu se nicméně snaží bojovat jednotlivé vlády i samotné firmy. Například podle průzkumu společnosti Edenred opatření proti plýtvání zavedly již tři čtvrtiny restaurací, přičemž nejčastěji se jednalo o úpravu menu a receptur. V rámci sociálního pilíře ESG ale mohou proti plýtvání bojovat všechny firmy, tedy i ty, které nespadají do potravinářství.

07.06.2023 | 6 min

4. díl: Benefity a rizika ESG

V úvodním článku našeho seriálu jsme si řekli, jaký je udržitelný model podnikání a proč bychom se jím vůbec měli zabývat. Nastavení firemních procesů a strategie dle pravidel ESG s ohledem na evropský i globální kontext jsou nezbytné a určitě nejde jen o regulatorní a administrativní zátěž, jak si někteří myslí. Přináší i řadu pozitiv podnikatelům samotným. Jaká to jsou?

31.05.2023 | 3 min

3. díl: Taxonomie EU: Klíč ke klasifikaci udržitelných aktivit

Stát se do roku 2050 klimaticky neutrálním kontinentem vyžaduje řadu zásadních změn – od udržitelnější dopravy, výroby, energetiky, přes lepší využití zdrojů, které už v ekonomice jsou, až po změnu investičních toků. Klíčem k investicím do zelenějších technologií je jejich klasifikace, kterou přináší tzv. Taxonomie EU. V tomto článku vám vysvětlíme, co je jejím základem a na co se musí firmy při jejím plnění zaměřit.

24.05.2023 | 3 min

2. díl: Uhlíková stopa: metodik jsou stovky, která je ta správná?

Přestože je nefinanční reporting v současnosti velice populárním tématem, je situace v této oblasti poměrně nepřehledná. Paradoxně je to způsobeno tím, že existuje celá řada schémat, podle kterých se např. ESG reporty píší – Ernst & Young napočítali v roce 2020 přes 600 různých reportovacích metodik. Problém tedy není, že by nebylo čeho se při reportingu držet, problém je si z daných standardů vybrat.

17.05.2023 | 7 min

1. díl: Co je ESG a proč je důležité?

Zkratka ESG (environmental, social, governance) se stala fenoménem současnosti, a to nejen v oblasti investování, ale fungování firem vůbec. Co se pod ní ale konkrétně skrývá? Vliv firmy na životní prostředí, společnost a způsob jejího vedení, na jejichž základě lze číslem vyjádřit „udržitelnost“ či „odpovědnost“ firmy.