9. díl: Uhlíková stopa malých a středních podniků

Nefinanční reporting nemusí být přínosný jen pro velké korporace. Přinášíme vám několik příkladů malých a středních firem, které dokázaly nefinanční reporting využít. Díky měření uhlíkové stopy ukázaly, že jejich řešení nejen splňuje ekologické standardy, ale může být i účinnější než běžně používané technologie.

Shrnout problematiku nefinančního reportingu pro oblast malých a středních firem není jednoduché. Jedná se totiž o velmi pestrou kategorii – spadají sem jak velmi malé firmy s několika zaměstnanci, tak i relativně velké podniky, které mají až 250 zaměstnanců. Jejich potřeby i možnosti jsou samozřejmě odlišné, přesto mají z pohledu nefinančního reportingu řadu věcí společných. Za zmínku stojí například analýza rizik a příležitostí, kterou si vytváří většina firem nezávisle na své velikosti. 

Odběratelský řetězec požaduje snižování uhlíkové stopy

Často se setkáváme se situací, kdy odběratel, většinou korporace nebo mezinárodní firma, požaduje od svých dodavatelů informace o jejich uhlíkové stopě a současně i závazek k jejímu snižování. K pochopení tohoto požadavku je potřeba seznámení se se situací velkých firem, pro které je nefinanční reporting dnes již obvyklý, a brzy bude podle směrnice CSRD dokonce povinný.

K vypracování nefinančního reportu potřebuje firma od svých dodavatelů dvě informace – uhlíkovou stopu dodávaných produktů a ujištění, že dodavatel neporušuje základní lidská práva. Zatímco lidská práva nejsou obvykle v EU problém, uhlíkovou stopu je potřeba spočítat. 

Malé a střední podniky mají v zásadě dvě možnosti:

  • Pro firmy, které mají velmi úzké portfolio produktů, se vyplatí spočítat přímo uhlíkovou stopu produktu
  • Naopak u firem, které mají portfolio široké nebo dělají v podstatě zakázkovou výrobu, je lepší spočítat uhlíkovou stopu firmy a tu potom rozpočítat na jednotlivé produkty například podle jejich hmotnosti.

Naši klienti vnímají skutečnost, že uhlíková stopa produktu se stává klíčovým faktorem pro zajištění konkurenceschopnosti a transparentnosti vůči odběratelům a spotřebitelům. Avšak zahájení výpočtů nemusí být jednoduché kvůli obavám týkajícím se časové a finanční náročnosti celého procesu. Začít však můžete postupně – v prvotních fázích lze vybrat vlajkový produkt firmy a spočítat jeho uhlíkovou stopu. Na naší platformě je možné také porovnávat, jak si produkt vede oproti ostatním v odvětví. Výstupem je standardizovaný report podle mezinárodní normy ISO 14067, díky procesům automatizace je dnes jeho příprava rychlejší a levnější. Vzhledem k tomu, že data jsou uchovávána v rámci platformy, je výpočet uhlíkové stopy dalších produktů podstatně jednodušší – říká Jan Zvěřina, zakladatel platformy Green0meter.

Jak k problematice uhlíkové stopy přistupují konkrétní firmy?

BYG Wines a tankové prosecco

Firma se zabývá importem kvalitních vín, zejména z Itálie. Dováží například prosecco v tanku, což se ukázalo jako problém – zákazníci toto řešení odmítali kvůli plastovému provedení tanku (kegu). O správnosti tohoto řešení firmu přesvědčil výpočet uhlíkové stopy obalu certifikovanou společností, který jasně ukázal výsledek – plastový obal má o 81 % nižší uhlíkovou stopu než klasické skleněné (nevratné, recyklované) lahve.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

VisionCraft a inovativní kamera

VisionCraft je technologický start-up s unikátním řešením pro dohledové kamery, které díky zpracování speciálními mikročipy přímo v kameře neodesílají obrazová data, ale pouze analyzované informace. Spotřeba energií pro provoz i v rámci celého životního cyklu zařízení je tedy velmi nízká. Řešení VisionCraft má zhruba padesátkrát nižší uhlíkovou stopu než klasická zařízení, která posílají obrazový záznam ke zpracování na cloudových serverech. Výpočet uhlíkové stopy kamery pomáhá firmě prosadit se v městských aplikacích v ČR i v zahraničí, protože environmentální dopady jsou dnes standardně kritériem výběrových řízení.

Sans Souci a svítidla pro šejky

Výrobce luxusních svítidel Sans Souci ze severočeského Cvikova řeší uhlíkovou stopu svých výrobků, protože od něj tyto informace požadují jeho odběratelé, například hotely jako Burj-al-Arab nebo nájemci prestižních administrativních budov jako Petronas Towers. Protože se firma zabývá zakázkovou výrobou a každý výrobek je specifický, přistoupili k auditu uhlíkové stopy celé firmy, kterou následně podle převažujících materiálů a jejich hmotnosti přepočítali na uhlíkovou stopu konkrétního produktu.

Cayman Pharma a unikátní farmaka

Firma vyrábí velmi úzce profilované účinné látky pro farmacii. Její vlastníci požadují ucelenou ESG strategii, kterou má Cayman Pharma certifikovanou mezinárodní společností EcoVadis. Proto bylo nutné provést audit uhlíkové stopy firmy, s nímž následně zahraniční majitelé dále pracují.

Zdroj: https://csrd.cz/


Zpět