Víte, jaké změny u dohod o provedení práce platí od 1. 7. 2024?

Dohody o provedení práce prošly v posledních měsících několika významnými změnami. Některé původně zamýšlené úpravy byly sice nakonec vypuštěny, jiné ale vstoupily nebo vstoupí v platnost. Jak to tedy aktuálně s dohodáři je?

Centrální evidence dohod

Úprava, která vstoupila v platnost 1. července 2024, se týká povinnosti zaměstnavatelů podávat České správě sociálního zabezpečení elektronická hlášení o uzavřených dohodách o provedení práce. Hlášení se budou podávat každý měsíc, a to do 20. dne následujícího měsíce – termín pro první hlášení je tedy 20. srpna 2024. Tento tiskopis bude zároveň nově sloužit i pro hlášení vzniku či zániku účasti na nemocenském pojištění.

V hlášení se budou uvádět všichni zaměstnanci, se kterými má zaměstnavatel uzavřenou DPP, tedy i ti, kteří v daném měsíci neodpracovali ani hodinu. Zároveň se evidence týká všech aktivních DPP bez ohledu na datum uzavření smlouvy. Pokud tedy máte uzavřené stále platné DPP se zaměstnanci, kteří už u vás reálně nepracují, doporučujeme tyto smlouvy ukončit. Dohod o provedení činnosti (DPČ) se tyto změny netýkají.

Zároveň vznikla povinnost registrovat se na ČSSZ pro všechny zaměstnavatele, tedy nově i ty, kteří zaměstnávají pouze dohodáře, kteří neodvádí pojistné. Zaměstnavatelé se musí registrovat nejpozději do 30. července 2024.

Mohlo by vás také zajímat: Od 1. ledna 2024 mají dohodáři nárok na placenou dovolenou. V našem článku zjistíte, jak se dovolená dohodářů počítá.

Jak je to s limity pro odvody pojistného?

Cílem centrální evidence dohod je sledování limitů pro odvody pojistného. Původně se měly zavádět dva limity pro odvod pojistného u DPP – jeden limit byl stanoven pro dohodáře pracující pouze u jednoho zaměstnavatele, druhý limit pro dohodáře pracující u více zaměstnavatelů. Od této úpravy se ale v roce 2024 upustilo a pro DPP letos nadále platí jednotný limit 10 000 Kč měsíčně. To znamená, že dohodáři, kteří si vydělají méně než 10 000 Kč, v daném měsíci nemusí odvádět pojistné.

Změny ale nastanou od 1. ledna 2025, ovšem v jiné podobě, než bylo původně zamýšleno. Místo dvou limitů se zavedou dva režimy – režim oznámených a neoznámených dohod.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Režim oznámených dohod

Každý zaměstnanec si u jednoho zaměstnavatele bude moct uplatnit tzv. režim oznámené dohody, která bude mít výhodnější podmínky. Konkrétně se pojistné bude odvádět u výdělků přesahujících 25 % průměrné mzdy v daném roce – limit tedy bude o něco vyšší, než dosud platný limit 10 000 Kč. Zaměstnavatele, u něhož dohodář uplatní tento výhodnější režim, si vybírá sám zaměstnanec – zaměstnavatel se ale k režimu musí přihlásit na ČSSZ, která režim následně ohlásí i zdravotní pojišťovně zaměstnance.

Režim neoznámených dohod

U ostatních zaměstnavatelů dohodáře bude platit režim neoznámených dohod. U těch budou DPP podléhat odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění v případě, že bude dosaženo limitu pro zaměstnání malého rozsahu (pro rok 2024 je tento limit 4 000 Kč, pro rok 2025 ještě limit není známý). Výdělky z více DPP u jednoho zaměstnavatele se budou pro účely sledování limitu sčítat.

Stručně
  • Od 1. července 2024 mají zaměstnavatelé povinnost podávat České správě sociálního zabezpečení elektronická hlášení o uzavřených dohodách o provedení práce.
  • Hlášení se budou podávat každý měsíc, a to do 20. dne následujícího měsíce. Povinnost se týká všech aktivních DPP bez ohledu na datum uzavření smlouvy a výši výdělku.
  • Původně se měly zavádět dva limity pro odvod pojistného u DPP, od této úpravy se ale upustilo a v roce 2024 pro DPP nadále platí jednotný limit 10 000 Kč měsíčně.
  • Změny ale nastanou od 1. ledna 2025, kdy se zavedou dva režimy – režim oznámených a neoznámených dohod.
  • Každý zaměstnanec si u jednoho zaměstnavatele bude moct uplatnit tzv. režim oznámené dohody, která bude mít výhodnější podmínky. Pojistné se bude odvádět u výdělků přesahujících 25 % průměrné mzdy v daném roce.
  • U ostatních zaměstnavatelů dohodáře bude platit režim neoznámených dohod, které budou podléhat odvodům pojistného v případě, že bude dosaženo limitu pro zaměstnání malého rozsahu (pro rok 2024 je tento limit 4 000 Kč, pro rok 2025 ještě limit není známý).

Zpět