Nabídněte svým zaměstnancům zkrácené úvazky. Vyplatí se vám to

Počet lidí, kteří pracují na zkrácený úvazek v České republice, se rok od roku zvyšuje. Aby také ne. Zkrácený úvazek je oblíbený jak u zaměstnanců, tak u zaměstnavatelů. Zjistěte proč.

5 důvodů, proč svým zaměstnancům umožnit práci na zkrácený úvazek

Se zkrácením pracovního úvazku se pojí určité povinnosti a administrativa navíc, ale také řada výhod, které nad nimi převažují. Věděli jste, že zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek jsou celkově spokojenější, což se odráží na jejich pracovní morálce i loajálnosti k zaměstnavateli?

1. Udržíte si zkušeného zaměstnance

Odchod kvalifikované pracovní síly znamená pro zaměstnavatele značnou přítěž. Musí za ni totiž najít adekvátní náhradu a nového zaměstnance zaučit. Proto je výhodné si zkušeného zaměstnance, do kterého zaměstnavatel investoval čas, energii i peníze udržet i během doby, kdy nemůže nebo nechce pracovat na plný úvazek. Zaměstnanec tak zůstane v kontaktu s pracovním prostředím i trendy v oboru a firma si zachová know-how zkušených zaměstnanců. Zjistěte další tipy, jak si udržet zaměstnance.

2. Pracovníka lépe zapojíte do plného pracovního provozu

Pokud nastane situace, kdy zaměstnanec nemůže určitou dobu (studium, péče o dlouhodobě nemocného, mateřská) pracovat na plný úvazek, může práci vykonávat na úvazek částečný. Po skončení této přechodné doby se mu bude lépe vracet do plného pracovního provozu. S návratem mu rozhodně pomůže, pokud mu necháte jeho e-mailovou schránku, mobilní telefon a další firemní benefity.

3. Budujete si loajalitu

Pokud žadatelům vyjdete vstříc, získáte v nich zpravidla věrné pracovníky s velkým potenciálem. Lidé si tohoto kroku budou vážit, budou jej považovat za benefit a vaše gesto vám oplatí stejnou mincí v podobě loajality a výkonnosti. Díky časové flexibilitě budou zaměstnanci spokojenější a k zaměstnavateli se budou chovat s respektem. 

4. Zvýšíte produktivitu práce

Lidé s částečnými úvazky dokážou lépe pracovat s časem. Dokážou si práci efektivněji rozvrhnout, takže za kratší dobu udělají více práce. Během zkrácené pracovní doby lépe udrží svoji koncentraci, což vede ke zvýšení produktivity jejich práce.

5. Budete mít dostatek kvalifikovaných sil

Díky zkráceným úvazkům si nejen udržíte zaškolené pracovníky, ale také najdete nové. Hledání adekvátní pracovní síly přitom bývá hlavním problémem řady českých firem. Velký potenciál nabízí například studenti či lidé na mateřské či rodičovské dovolené.

Nevýhody zkrácených úvazků z pohledu zaměstnavatele

Mnoho zaměstnavatelů se obává, že jim kvůli zavedení zkrácených úvazků přibude papírování. Ve skutečnosti je však administrativní zátěž srovnatelná s plnými úvazky.

Samozřejmě je pro zaměstnavatele méně náročné a tím i ekonomičtější uzavírat smlouvu s jedním zaměstnancem na plný pracovní úvazek než s více pracovníky na zkrácený úvazek. Obecně platí, že se s vyšším počtem zaměstnanců zvyšuje i administrativní náročnost (například zpracování výplat) a také náklady na pronájem či provozování dílen a kanceláří. Zvýšené náklady se projevují také například v oblasti bezpečnosti práce, kdy má zaměstnavatel povinnost hradit náklady s ní spojené.

Proč chtějí lidé pracovat na zkrácený úvazek

Práce na částečný pracovní poměr je žádaná nejen u maminek, které zároveň pečují o své děti, ale například také u studentů, kteří potřebují skloubit studium a práci. Velké oblibě se tento způsob práce těší i u osob vykonávajících specializované profese. Pracují kratší dobu, ale pro více zaměstnavatelů.

Zkrácený úvazek je vhodným řešením i pro tvůrčí a kreativní profese, které výsledek „nevysedí“ v kanceláři. Proto je pro zaměstnavatele výhodnější nechat takového člověka pracovat v době, která mu vyhovuje nejlépe. 

Upravená pracovní doba může pomoci i při vyhoření. Zaměstnanec může například částečně zůstat ve svém zaměstnání a částečně rozjet svůj business. Díky tomu si odpočine od stereotypu a bude se cítit lépe, což se projeví i na jeho výkonech.

Jaké nároky a povinnosti se pojí s úpravou pracovního úvazku

Stejně jako zaměstnanci pracující na plný úvazek mají zaměstnanci se zkráceným úvazkem nárok na dovolenou i příplatky za přesčas.

Nárok na kompenzaci přesčasů

Za přesčas se označuje pouze ta práce, kterou pracovník dělá nad rámec klasické týdenní pracovní doby, nikoliv nad rámec své pracovní doby, která je kratší než standard. Byť to zní nelogicky, při práci na zkrácený úvazek se tedy za přesčas považuje pouze práce vykonaná nad rámec 40 hodin týdně

Přesčas musí být nařízený a schválený zaměstnavatelem. Za každý schválený přesčas do celkové pracovní doby 40 hodin týdně dostane zaměstnanec pracující na zkrácený úvazek mzdu, ale nikoliv s příplatkem.

Délka dovolené

Podle zákoníku práce mají na čtyři týdny dovolené nárok i zaměstnanci se zkráceným poměrem. Skutečný počet dní se ale úměrně krátí ve stejném poměru, jako je zkrácen pracovní úvazek. Záleží tedy na tom, jak je úvazek rozložený v čase. Pokud zaměstnanec chodí na zkrácený úvazek do práce každý den, má nárok na 20 dní jako běžný zaměstnanec.  Nerozhoduje tedy délka směny, ale počet dnů v týdnu, které stráví v práci.

Zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní pojištění za zaměstnance vždy odvádí zaměstnavatel. Výše odvodů je 13,5 % z hrubé mzdy a podílí se na nich jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Pro odvod pojistného u pracovníků se zkráceným poměrem není rozhodující pracovní doba, ale výše jeho mzdy.

Zdravotní pojištění se odvádí z minimálního vyměřovacího základu, který odpovídá výši minimální mzdy. Pokud je však mzda zaměstnance nižší, musí dojít k odpočtu do minima, který vždy probíhá na straně zaměstnance. Zaměstnanci tedy musejí počítat s vyššími odvody. Pokud má zaměstnanec více příjmů, musí pojistné doplatit přes zaměstnavatele, kterého si sám určí.

Výjimkou jsou zaměstnanci, za které zdravotní pojištění platí stát. Těm se pojistné odvádí z minimálního vyměřovacího základu a počítá se ze skutečné hrubé mzdy. Do této výjimky patří studenty, osoby na rodičovské dovolené nebo penzisti.

U sociálního pojištění se zálohy odvádějí ze skutečné mzdy zaměstnance a činí 31,5 % z hrubé mzdy.

Pokud při práci na zkrácený úvazek odvádíte sociální pojištění, počítá se vám příjem do důchodu. Vzhledem ke zkrácenému úvazku člověk pobírá menší mzdu. V případě, že na zkrácený úvazek pracuje dlouhodobě, promítne se mu nižší příjem i do důchodu, který nebude dosahovat takové výšky, jako u zaměstnanců pracujících na plný úvazek.

Výše peněžité pomoci v mateřství je 70 % z redukovaného vyměřovacího základu za 1 den. Pro výpočet konkrétní částky je rozhodující příjem za posledních 12 kalendářních měsíců před nástupem na mateřskou. Při práci na zkrácený úvazek bude výše mateřské nižší než při práci na plný úvazek.

Nemocenská

Co se nemocenské týče, prvních 14 dní zaměstnanci se zkráceným úvazkem proplácí zaměstnavatel. Proplácí pouze ty dny, které jsou pro zaměstnance pracovní. Po uplynutí této doby se o vyplácení nemocenské stará Česká správa sociálního zabezpečení.

Ukončení pracovního poměru

Práce na zkrácený úvazek neomezuje žádná práva zaměstnance v případě ukončení pracovního poměru. Zaměstnavatel může výpověď podat jen ze zákonných důvodů, které se uvádí v zákoníku práce, a při podání výpovědi běží standardní dvouměsíční výpovědní doba.  I tito zaměstnanci mají nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Kdo má nárok na zkrácený úvazek

Práce na částečný úvazek a její rozsah záleží na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnancům můžete nabídnout poloviční úvazek, ale třeba také jen čtvrtinový nebo třípětinový.

Na zkrácený úvazek mohou pracovat například studenti a senioři, ale existuje také skupina lidí, která má na tento typ úvazku nárok podle zákona §241 zákoníku práce.  Do této skupiny patří například těhotné ženy nebo osoby, které pečují o dítě mladší 15 let. 


Zpět