Začínám podnikat. Mezi jaké živnostníky patřím?

Podnikat můžete začít ve chvíli, kdy jste bezúhonní, způsobilí k právním úkonům vlastnictvím občanského průkazu a plnoletí. Jestliže je vám ale méně než 18 a chcete podnikat, nezoufejte. Pro takové případy existuje v § 12 živnostenského zákona výjimka, podle které můžete podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce.

Jaký jsem živnostník?

Žádost o vystavení Živnostenského oprávnění je nejčastější způsob, jak začít podnikat. V závislosti na tom, v jakém oboru plánujete podnikat, si zvolíte typ živnosti. V zásadě existují čtyři druhy živností:

  • řemeslné – jedná se o živnosti uvedené v příloze č. 1 živnostenského zákona. Patří sem např. mlékaři, řezníci, montážníci a další. Podmínkou pro jeho získání je určité vzdělání nebo praxe.
  • vázané – jsou všechny druhy podnikání uvedené v příloze č. 2 živnostenského zákona. Už je zde potřeba určitá praxe. Patří sem např. elektrikáři, truhláři. Doložit musíte odbornou způsobilost.
  • koncesované – jsou uvedeny v příloze č. 3 živnostenského zákona. Patří sem například taxislužba, provozovatelé cestovní kanceláře a všechny obory, kde je potřeba koncese. To je určité právo, výsada nebo oprávnění k provozu nějaké činnosti na určitém území.
  • volné – profese zařazené v této oblasti nepotřebují žádnou odbornou způsobilost. Není tedy potřeba dokládat žádnou praxi, oprávnění nebo diplomy. Patří sem například tlumočníci, učitelé, grafici apod. Přehled volných živností naleznete v příloze č. 4 živnostenského zákona.

Podívejte se na detailní návod jak založit živnost.

Ne vždy je však nutné mít živnostenské oprávnění. V případě, že plánujete provozovat autorskou činnost, vystačíte si jen s autorskými honoráři.

„Během rodičovské dovolené jsem chtěla pokračovat v psaní článků a nejjednodušší bylo pro mě podepsat buď dohodu o provedení práce nebo si psát články na autorské honoráře. Výhodné je to hlavně proto, že jsem vydělávala méně než 10 tisíc korun měsíčně a nemusela jsem se hlásit na sociálku a zdravotní pojišťovnu,“

říká novinářka Petra.

Stejně tak nepotřebujete živnost například jako hudebník. Nebo pokud podnikáte v zemědělství – v tomto případě ale potřebujete místo živnostenského oprávnění registraci na příslušném obecním úřadě. Podnikáte pak na základě tzv. „Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele“.


Zpět