Výpočet čisté mzdy zaměstnanců v roce 2024

Rok 2024 přinesl řadu změn, které se promítnou do výpočtu čisté mzdy. Zjistěte, jak se v roce 2024 mění odvody a daně pro zaměstnance a jaké další položky snižují i zvyšují čistou mzdu.

Hrubá a čistá mzda: výpočet 2024 

Výpočet čisté mzdy vychází z hrubé mzdy, kterou má zaměstnanec uvedenou v pracovní smlouvě. Hrubá mzda je daňovým základem. Z té zaměstnavatel odvádí daň z příjmů a odvody na sociální, zdravotní a nemocenské pojištění. Mzdu poté snižují i další srážky ze mzdy.

Na druhou stranu může zaměstnanec uplatnit řadu daňových slev a nezdanitelných položek, které snižují daň z příjmů, a tím pádem zvyšují čistou mzdu. Mzda se dále navyšuje o náhrady mzdy a příplatky, bonusy a odměny. Po uplatnění všech těchto položek vzniká tzv. čistá mzda, tedy reálná výše odměny, kterou zaměstnavatel pošle zaměstnanci.  

Odvody: sociální, nemocenské a zdravotní pojistné

Odvody na sociální a zdravotní pojištění představují částky, které musí každý měsíc odvádět zaměstnanec i zaměstnavatel.

V případě zaměstnance se v roce 2024 jedná o 11,6 % z hrubé mzdy (7,1 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění). V roce 2023 činily odvody zaměstnance 11 %. Důvodem zvýšení je zavedení povinné platby nemocenského pojištění ve výši 0,6 % pro všechny zaměstnance od ledna 2024.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Základem daně z příjmů je u zaměstnanců hrubá mzda. Sazba daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v roce 2024 zůstává 15 %.

Měsíční příjmy nad 3násobek průměrné mzdy se daní zvýšenou 23% sazbou (do roku 2023 byla hranice 4násobek průměrné mzdy). Průměrná měsíční mzda pro rok 2024 byla stanovena na 43 967 korun, tzn. 23% sazbou se daní částka převyšující 131 901 korun. Pokud má tedy zaměstnanec hrubou mzdu např. 150 000 Kč měsíčně, zdaní se částka 131 901 Kč sazbou 15 % a částka 18 099 Kč sazbou 23 %.

Další srážky ze mzdy

Kromě daně z příjmů a odvodů se mzda snižuje o další srážky ze mzdy, které mohou být povinné (zákonné) nebo dobrovolné. Mezi povinné srážky (tj. bez souhlasu zaměstnance) patří například exekuční srážky ze mzdy nebo srážky záloh na mzdu či na cestovní náhrady, které je zaměstnanec povinen vrátit z důvodu, že nesplnil podmínky na jejich přiznání.  

Mezi dobrovolné srážky ze mzdy (tj. po dohodě se zaměstnancem) patří např. srážky za zaměstnanecké benefity.

Kalkulačku poskytuje Podnikatel.cz

Položky zvyšující čistou mzdu v roce 2024

Zaměstnanec si může zvýšit čistou mzdu uplatněním daňových slev, nezdanitelných částí základu daně, náhradami mzdy a příplatky.

Daňové slevy a nezdanitelné části základu daně

Slevy na dani může uplatňovat zaměstnanec pouze u jednoho zaměstnavatele, u kterého má podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Od 1. ledna 2024 se některé slevy a odpočty zrušily či omezily, což má vliv na výpočet čisté mzdy.

V roce 2024 mohou zaměstnanci využít tyto daňové slevy a nezdanitelné části základu daně:

 • Základní daňová sleva na poplatníka,
 • sleva na manžela/manželku nebo registrovaného partnera/partnerku pečující o dítě do 3 let,
 • sleva na dítě,
 • sleva na invaliditu,
 • sleva pro držitele průkazu ZTP/P,
 • poskytnuté dary,
 • úroky z úvěru na bydlení,
 • penzijní připojištění, životní pojištění, pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé investiční produkty.

Sleva na dani na dítě jako jediná může snížit daň až do záporných hodnot, čímž vznikne přeplatek na dani (daňový bonus na děti). Pokud tedy máte nárok na slevu na děti vyšší než daň z příjmů, rozdíl vám zaměstnavatel vyplatí v čisté mzdě.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Náhrady mzdy

Náhrady mzdy vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům za dobu, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci, kterou by za běžných okolností vykonával. Nejčastěji se jedná o pracovní neschopnost, překážky v práci či čerpání dovolené. V neposlední řadě zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci cestovní náhrady v případě pracovní cesty.

Bonusy, příplatky a odměny

Bonusy, odměny a příplatky jsou součástí hrubé mzdy. Jde o tzv. pohyblivé složky mzdy, které mohou být upraveny zákonem (zejména příplatky), smlouvou nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Pokud jsou podmínky pro získání bonusů a odměn upraveny v pracovní smlouvě nebo vnitřním předpisu, jde o tzv. nárokovatelnou složku mzdy. V opačném případě se jedná o nenárokovatelnou složku mzdy, jejíž výplata závisí na rozhodnutí zaměstnavatele.

Celkové mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance

Zaměstnavatel kromě hrubé mzdy odvádí za zaměstnance odvody, a to 24,8 % za sociální a 9 % za zdravotní pojištění.

V minulosti se celkové mzdové náklady na zaměstnance, tj. hrubá mzda plus odvody placené zaměstnavatelem, nazývaly superhrubá mzda. Ze superhrubé mzdy se počítala daň z příjmů. Od ledna 2021 je ale superhrubá mzda zrušená a daň se počítá z hrubé mzdy. Náklady zaměstnavatele na zaměstnance se tím nijak nezměnily, zaměstnancům ovšem náleží díky zrušení superhrubé mzdy vyšší čistá mzda.  

Stručně
 • Odvody na sociální a zdravotní pojištění musí každý měsíc odvádět zaměstnanec i zaměstnavatel. V případě zaměstnance se v roce 2024 jedná o 11,6 % z hrubé mzdy (7,1 % za sociální a 4,5 % za zdravotní pojištění). Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance 24,8 % za sociální a 9 % za zdravotní pojištění.
 • Základem daně z příjmů je u zaměstnanců hrubá mzda. Sazba daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v roce 2024 zůstává 15 %. Měsíční příjmy nad 3násobek průměrné mzdy se daní zvýšenou 23% sazbou.
 • Kromě daně z příjmů a odvodů se mzda snižuje o další srážky ze mzdy, které mohou být povinné (zákonné) nebo dobrovolné.
 • Zaměstnanec si může zvýšit čistou mzdu uplatněním daňových slev a nezdanitelných částí základu daně. Sleva na dani na dítě navíc může snížit daň až do záporných hodnot, čímž vznikne nárok na daňový bonus na děti.
 • Náhrady mzdy vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům za dobu, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci, kterou by za běžných okolností vykonával. Nejčastěji se jedná o pracovní neschopnost, překážky v práci či čerpání dovolené. V neposlední řadě zaměstnavatel musí poskytnout zaměstnanci cestovní náhrady v případě pracovní cesty.
 • Bonusy, odměny a příplatky jsou součástí hrubé mzdy. Jde o tzv. pohyblivé složky mzdy, které mohou být upraveny zákonem, smlouvou nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele.

Zpět