Tomáš Stegura: Pandemie skokově urychlila digitalizaci ve firmách

Pandemie koronaviru přinutila svět k jiným způsobům práce a změně životních návyků. Zásadní byl u toho větší přechod do on-line prostředí. Co to znamená pro svět byznysu? Přečtěte si rozhovor s Tomášem Stegurou, ředitelem pro firemní elektronické bankovnictví ČSOB a zjistěte, co nového přinesl rok 2020 v oblasti digitalizace podnikání.

Pro mnoho firem pandemie znamenala náhlý skok do světa nových technologií. Jakým výzvám musely čelit?

Tou hlavní bylo především přežít. To, co se navrhovalo na poli digitalizace několik let, se teď smrsklo na několik týdnů. Firmy hledaly cesty pro změnu distribučního modelu, kdo byl schopen přizpůsobit svůj obchodní model omezenému fyzickému kontaktu, byl ve výhodě. Dalším krokem byla nutnost po technické stránce zajistit možnosti firemní komunikace, aby si lidé správně rozuměli a mohli spolupracovat. Neméně důležité bylo vyřešit otázku obchodních a smluvních ujednání tak, aby vyhověla požadavkům současné legislativy. V některých případech se stačí domluvit tak, že si vyměníme několik e-mailů, ale jindy potřebujeme daleko silnější verzi dohody, jako je třeba smlouva opatřená vlastnoručními podpisy obou stran. Dříve se to zpravidla řešilo posíláním papírových dokumentů kurýrem, ale v poslední době se to začalo měnit a oblibu si získalo elektronické podepisování.

Proč jsme předtím sledovali takové váhání při zavádění nových technologií?

Byla to obava z neznámého. Ta s sebou nese určitá rizika týkající se nejenom bezpečnosti provozu, ale i nezkušenosti s tím, že najednou s lidmi nekomunikujete osobně. Byla v tom u některých lidí i nechuť a lenost zkusit něco nového. Podle našich průzkumů předtím existovala u části firemních klientů velká rezistence k ovládání internetového bankovnictví pomocí mobilních telefonů. Za koronaviru vymizela, protože se ukázalo, že je to výborná přidaná hodnota. Mezi první a druhou vlnou šíření nákazy nám narostly počty unikátních uživatelů mobilního přístupu o 15 procent. Obava je přirozená psychologická lidská vlastnost, situace kolem koronaviru ji ale v tomto případě donutila odblokovat a pandemie skokově posunula digitalizaci ve firmách i v celém byznysu.

Jak se změnil přístup klientů k digitalizaci?

Po počáteční obezřetnosti a nejistotě přišla snaha řešit situaci jinými způsoby. V den, kdy na jaře vstoupil v platnost první nouzový stav, vzrostlo až šestinásobně přihlášení do firemního elektronického bankovnictví pro zjištění zůstatku na účtu. Okamžitě také vylétly nahoru platby kartou. Pak začaly firmy daleko intenzivněji řešit uzavírání smluv a výměnu dokumentů elektronickou formou. K tomu jsme už předtím měli v ČSOB zřízenou CEB Virtuální pobočku, u které jsme zaznamenali prudký vzestup zájmu. Trend používání digitálních bankovních služeb má pořád vzestupnou tendenci a další růst nás ještě čeká.

ČSOB ale nabízela internetové bankovnictví i předtím. Co se tedy mění?

Již léta se snažíme o to, aby služby našeho digitálního bankovnictví fungovaly podle zásady „kdykoli a kdekoli“, řada funkcí je dostupná i pro mobilní zařízení, a to i v případě firemních klientů. Z dob elektronického bankovnictví se ale přesouváme do světa digitálních služeb. Už to není jen o platbách a transakcích, ale o celém balíku služeb, které můžete vyřídit digitálně. Od uzavírání nových smluv přes ověřování dokumentů až po poradenství. Firmy, které ještě na jaře řešily některé věci starým způsobem, u podzimního druhého lockdownu viděly, že bez digitálních služeb se prostě neobejdou. Spojil se v tom trend a nutnost.

Práce z domova přináší určitá rizika. Jak je řešíte?

U home office by se všichni měli ještě více zaměřit na kontrolu toho, odkud dostávají především e-maily v případě jakýchkoli firemních plateb či faktur. Při vzdáleném kontaktu ztrácíme to základní – jistotu o protistraně, se kterou jednáme. S nárůstem využívání home office vzrostla prudce i četnost kybernetických útoků.  

I proto jsme zintenzivnili komunikaci se svými klienty, informovali jsme je o možných rizicích a snažili je edukovat tak, aby se ani oni sami rizikového chování nedopouštěli. Stále ale zůstává fakt, že nejslabším článkem je člověk. Připravujeme proto informační materiály, které naši klienti mohou využít při instruktáži svých vlastních zaměstnanců.

Digitální svět banky stojí na jedné podstatné věci, a tou je unikátní schopnost identifikovat klienta, reálně ho ověřit. V tomto směru teď běží i národní proces Bank ID a právě ČSOB dostala nedávno jako vůbec první banka od českého státu akreditaci.

Poskytuje ČSOB svým firemním klientům nové služby, které jim pomáhají v době krize?

V podstatě ihned jsme reagovali na změnu situace a přidali jsme digitální možnosti na žádosti o odklad splátek nebo čerpání vládních covidových programů. Výrazně narostl zájem o Trade Club a We.trade. V obou případech se jedná o nástroje, které mohou zmírnit dopady současné situace pro ty podniky, jež obchodují se zahraničím. Ještě letos bychom rádi klientům zpřístupnili přes mobil možnost obchodů na finančních trzích. Máme i digitální hlasovou asistentku Kate, kterou příští rok nabídneme i firemním klientům.


Zpět