1. díl: 6 nejčastějších chyb, které podnikatelé dělají při pojišťování firmy

Pojistit dnes můžete téměř cokoliv a firma samotná není výjimkou. Někdy možná pojištění naštěstí ani nevyužijete. Kalamity ale přicházejí znenadání a nakonec jste za vhodné pojištění rádi. Není ale pojištění jako pojištění a snadno v něm můžete udělat mnoho chyb. Jaké chyby jsou nejčastější?

1. Nastavení nízkých pojistných částek

Nejdříve ze všeho je potřeba určit již zmíněná rizika. Ve chvíli, kdy je bude mít podnikatel správně identifikovaná, by měl rozhodně věnovat pozornost správnému nastavení pojistných částek a limitů.

Podle oslovených pojišťoven v praxi podnikatelé podhodnotí, nebo dokonce neznají hodnotu svého podnikatelského majetku. Tato na první pohled banalita může vést ke stanovení neodpovídající pojistné částky.

Správně nastavená pojistná částka by měla odpovídat hodnotě pojištěných věcí. Otázka tedy zní, za kolik korun jsem schopen například zničenou budovu uvést do původního stavu. Při stanovení hodnoty se tedy zohledňuje cena materiálu a práce, nikoliv již hodnota pozemku.

Pokud je pojistná částka nastavena nedostatečně, pak v případě fatální škody bude klient touto částkou omezen a vzniklý schodek musí zaplatit ze svého.

2. Odpovědnostní pojištění

S bodem výše souvisí i nedostatečný limit a rozsah pojištění odpovědnosti.

„Obecně je pojištění odpovědnosti podceňovanou částí pojištění. Přitom je nejdůležitější,“

upozorňuje mluvčí ČSOB Pojišťovny Petr Milata.

Zvláště s přechodem na nový občanský zákoník od roku 2014.

Právní norma upravila zejména nároky na náhradu nemajetkové újmy v souvislosti s poškozením zdraví, jak na straně poškozeného, tak jeho blízkých. S tímto faktem je třeba počítat při stanovení limitu pojistného plnění. Je tedy nutné s dostatečnou rezervou odhadnout výši možné škody, kterou mohu svojí činností způsobit třetí osobě. Obecně se doporučuje limit ve výši minimálně pět milionů korun.

3. Nesprávně nastavené pojistné krytí

Třetí nejčastější chybou je podceňování významu některých rizik, která podnikatelé vnímají jako okrajová, s cílem optimalizovat výši pojistného. Nepřipouští si přitom, že mohou vzniknout škody i z jiných příčin, než je pouze požár nebo odcizení.

Podle pojišťoven je vhodné postupovat od nejširší nabídky krytí a rizika, která skutečně nehrozí, z návrhu odstranit. Toto nebezpečí pak zcela eliminují balíčkové produkty.

Pojďme ale k jednotlivým druhům pojištění. Mezi nejpodceňovanější patří pojištění přerušení provozu. „Klienti si často neuvědomují, že po vzniku škodní události nastává ještě doba, kdy je nutné provoz obnovit a po kterou vznikají nemalé ztráty. Je potřeba mít dobré pojištění přerušení provozu a případně zálohového dodavatele pro překrytí výpadku dodávek pro významné klienty,“

uvádí Milata z ČSOB Pojišťovny.

Mezi další druhy pojištění, které nelze opomíjet, náleží pojištění přepravovaných věcí, pojištění skla a pojištění finančních prostředků přepravovaných pověřenou osobou.

Na podnikatele často útočí také kriminální živly. Sice je už běžnou praxí pojistit si proti loupeži vybavení svých provozoven, ale už si nikdo nepřipojistí stavební součásti místa pojištění. Jde o ty prvky, které jsou v případě násilného vniknutí do objektu téměř vždy zničeny – typicky jde o dveře, zámky či prosklené části stavebních prvků.

4. Pojištění sjednáno na časovou cenu

Někdy klienti požadují pojištění na časovou cenu, neboť je cenově výhodnější. Je třeba si ale podle pojišťoven uvědomit zásadní rozdíl ve způsobu stanovení výše pojistného plnění. Pokud je to možné, tak se doporučuje pojištění sjednávat vždy na novou cenu.

Časová cena představuje cenu, kterou měla pojištěná věc bezprostředně před pojistnou událostí. Získáme ji tak, že odečteme od nové ceny (tedy ceny, kterou má daná věc dnes) částku odpovídající stupni opotřebení či znehodnocení.

Nová vs. časová cena
Mám vozidlo, které v roce 2010 stálo 500 tisíc korun. V roce 2016 došlo k jeho totální likvidaci při dopravní nehodě. Dnes koupíte stejný vůz za 420 tisíc korun (nová cena). Podle znaleckého posudku a opotřebení vozidla se odečetlo za uplynulých šest let 220 tisíc korun. Časová cena tedy činí 280 tisíc korun.

5. Parametry smlouvy neodpovídají skutečnosti

Aktualizujte si také rozsah pojištění, a to zejména při nákupu investic nebo změně hodnoty pojišťovaných věcí.

Při aktualizaci nejde pouze o zvýšení pojistných částek, ale důležité je také zvážit, zdali nesjednat nějaké nové pojistné krytí, proti riziku, které mne nově začalo ohrožovat.

6. Mít špatného poradce

Odborná znalost při sjednání pojištění a schopnost pomoci ve chvíli, kdy se něco stane, je službou kvalitního zprostředkovatele. Podle Milaty z ČSOB Pojišťovny je dobré si vybrat toho, který své práci opravdu rozumí.

Shrnutí

  • identifikovat rizika a správně nastavit pojistné částky a limity
  • zajistit si dostatečný limit a rozsah pojištění odpovědnosti
  • nepodcenit význam některých rizik, která podnikatelé vnímají jako okrajová s cílem optimalizovat výši pojistného
  • cenově výhodnější časová cena versus nová cena – zjistěte si, co se vám více vyplatí
  • rozsah pojištění pravidelně aktualizujte
  • pozor na špatné poradce

Zpět