Nejdůležitější legislativní změny v roce 2020

Zákonodárci si pro rok 2020 připravili několik změn, které zasáhnou velkou část podnikatelů. Vzali na paškál daň z tabákových výrobků, alkoholu a hazardu, metody tvorby technických rezerv pojišťoven, nejasnosti v platbě daně z krajinných prvků, zjednodušení daňových povinností a uvedení 3. a 4. vlny EET do života. Nenechte se jimi překvapit a seznamte se s tím nejdůležitějším.

TIP: Přečtete si článek o nejdůležitějších legislativních změnách v roce 2021.

Zvýší se zdanění tvrdého alkoholu, tabáku a hazardu

 Od 1. ledna 2020 se zvýší zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Vláda chce tímto krokem snížit konzumaci tabáku a alkoholu, omezit hazard a zároveň získat více peněz do státního rozpočtu.

  • Daň za provozování kurzových sázek, totalizátorových her, tombol a malých turnajů se zvýší z původních 23 % na 25 %. Daň z loterií, živých her a binga se zvýší z 23 na 30 %. U hracích automatů zůstane stávající 35% sazba. Nově budou zdanění podléhat také čisté příjmy hazardních her přesahující 100 000 Kč.
  • Tvrdý alkohol. Zvýší se rovněž spotřební daň z lihu. Cena 500 ml 40% alkoholu se zvedne z 57 Kč na 64,50 Kč.
  • Tabákové výrobky. Spotřební daň z cigaret vzroste o 3 procentní body na 30 %. O 10 % se zvýší také spotřební daň u doutníků, tabáku ke kouření, surového tabáku a také u zahřívaných tabákových výrobků.

 Změna metod tvorby technických rezerv pojišťoven

Pojišťovny si musí povinně vytvářet finanční (technické) rezervy pro každou ze svých činností, aby v případě katastrofy, kvůli níž se pojistníci pojišťují, měly z čeho čerpat. V současném systému si do nich mohou pojišťovny zahrnout i položky, které tam být nutně nemusí, a sníží si tak daňový základ.

Se záměrným nadhodnocováním skoncuje od 1. ledna 2020 změna metodiky vytváření technických rezerv, která je určující pro stanovení výše daňové uznatelnosti. Rezervy budou nově vázány na objektivnější pravidla evropské směrnice Solvency II, podle níž jsou daňově uznatelné jen skutečně vzniklé výdaje.

Upřesnění krajinných prvků, které budou osvobozeny od daně z nemovitého majetku

Od daně budou osvobozeny krajinné vodu zadržující prvky, které si nechá vlastník zapsat do evidence ekologicky významných prvků. Změna oproti předchozímu systému spočívá v přesnější specifikaci. Osvobozeny od platby daně z nemovitého majetku budou: skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, které se nachází mimo zastavěné území obce a nejsou komerčně využívané. Daň nemusí platit ani majitelé pozemků, na nichž se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.

Do konce roku 2021 bude přechodná doba, v níž bude platit stávající osvobození podle zákona o dani z nemovitých věcí. Plátci daně budou mít dva roky na to, aby si nechali krajinné prvky na svých pozemcích zapsat do evidence ekologicky významných prvků.

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitých věcí patří mezi majetkové daně. Odvádí se z vlastnictví nemovité věci jednou za kalendářní rok. Výnos daně přísluší místně příslušné obci.

Co přinese podnikatelům on-line finanční úřad a elektronizace daní

Novela daňového řádu přinese v příštím roce administrativní zjednodušení daňových povinností. A to díky on-line finančního úřadu MOJE daně, který má být rozšířením současné daňové informační schránky. Stát chce k využívání nových služeb poplatníky motivovat pomocí benefitů, a ne je penalizovat za jejich nevyužití. Když podáte daňové přiznání elektronicky, prodlouží se vám podací lhůta o 1 měsíc. A v případě, že vám vznikne nárok na přeplatek na dani, dostanete ho dřív než ti, kteří službu nevyužili. On-line finanční úřad se bude spouštět ve 4. čtvrtletí roku 2020.

Novela obsahuje rovněž snížení sankcí za pozdní platbu daně a změnu úrokových sazeb

při prodlení s uhrazením daně neboli reparační úrok. Ten se sníží z 16 % na 10 % a zároveň tak dojde ke snížení úroku z posečkané částky na ½. V případě, že má úrok vyplatit finanční úřad poplatníkovi jako kompenzaci za dlouhé držení nadměrného odpočtu, zvýší se stávající sazba ze 4 % na 5 %.

Koho se v roce 2020 dotkne elektronická evidence tržeb

3. a 4. vlna elektronických evidencí tržeb (EET) měla podle původního plánu začít platit už v roce 2018, ale díky rozhodnutí Ústavního soudu se původní zákon dočkal novelizace a odložení až na květen 2020. 3. a 4. vlna se týká účetních, veterinářů, právníků, lékařů, řemeslníků, podnikatelů v oblasti financí, osobních služeb, vzdělávání, zemědělství, stavebnictví, dopravy a servisu motorových vozidel. EET se tedy od května příštího roku dotkne všech podnikatelů, kteří přijímají hotovost, šeky či směnky.

Jak postupovat

Pokud se vás 3. a 4. vlna také týká, musíte:

  1. požádat o autentizační údaje, a to buď osobně vyplněním Protokolu o ústním jednání na finančním úřadě, nebo on-line na portálu daneelektronicky.cz, kde vyplníte formulář → žádost o autentizační údaje do EET. Při on-line podání je potřeba datová schránka, kam vám přijdou autentizační údaje.
  2. Pomocí přidělených údajů se přihlásíte do systému finanční správy, kde si zaregistrujete provozovnu a vystavíte si certifikát.
  3. Poslední krok je vložení získaných údajů do pokladního systému a aktivace režimu EET.

Zpět