Jaký vliv bude mít důchodová reforma na podnikající důchodce?

Stát se snaží důchodce motivovat k výdělečné činnosti různými způsoby. Jedním z nich je i návrh finančního zvýhodnění, který je součástí připravované důchodové reformy. Zjistěte, o kolik si podnikající důchodci přilepší.

Výhody podnikání v důchodovém věku

Data z roku 2021 ukazují, že počet pracujících seniorů nad 65 let v Česku roste – za deset let se jejich počet zdvojnásobil a dnes tvoří senioři více než 10 % všech ekonomicky aktivních osob v ČR. Mezi hlavní důvody tohoto trendu patří zejména snaha seniorů udržet si životní standard, ale i snaha firem neztratit zkušené zaměstnance.

Senioři tak dnes déle setrvávají v zaměstnání a také déle provozují samostatně výdělečnou činnost. Podnikající důchodci platí přitom nižší odvody než OSVČ před dosažením důchodového věku a mají i další finanční výhody.    

Nižší zálohy na zdravotní a sociální pojištění

Pokud podnikáte jako starobní či invalidní důchodce, jste automaticky OSVČ vedlejší. To v praxi znamená, že pokud bude váš dílčí základ daně ze samostatně výdělečné činnosti (neboli zisk z podnikání za kalendářní rok) nižší než rozhodný příjem, nemusíte vůbec platit sociální pojistné. Rozhodná částka se každý rok zvyšuje a v roce 2024 činí 105 520 Kč.

Výhodnější jsou i podmínky pro platbu zdravotního pojistného, které OSVČ vedlejší platí pouze z reálně dosažených příjmů, tzn. neplatí pro ně minimální zálohy.

Ovšem pozor, i jako OSVČ vedlejší máte povinnost platit daň z příjmů za stejných podmínek jako OSVČ hlavní, podávat daňové přiznání i přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.

Zvýšení výměry starobního důchodu

Svůj důchod můžete během provozování samostatně výdělečné činnosti dle vlastních preferencí pobírat v plné nebo snížené výši, případně nepobírat vůbec. Ve všech případech si zvýšíte výměru starobního důchodu:

  • Při pobírání starobního důchodu v plné výši se za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti zvyšuje výměra o 0,4 % výpočtového základu;
  • při pobírání starobního důchodu ve výši poloviny se zvyšuje procentní výměra důchodu za každých 180 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti o 1,5 % výpočtového základu;
  • při nepobírání starobního důchodu se zvyšuje procentní výměra za každých 90 kalendářních dnů této činnosti o 1,5 % výpočtového základu.

O zvýšení výměry důchodu můžete požádat až za 5 let zpětně. Pokud ovšem chcete využít tuto možnost, musíte o zvýšení výměry starobního důchodu zažádat písemně na ČSSZ.

Benefit zvyšování výměry starobního důchodu by měl být po přijetí důchodové reformy nahrazen snížením plateb sociálního pojistného (viz níže).

Vyšší životní standard a aktivní stáří  

Nespornou výhodou podnikání v důchodu je také vyšší ekonomická nezávislost a více peněz na koníčky, sport či třeba cestování. Podnikání dává seniorům prostor pro seberealizaci, využití celoživotních znalostí a dovedností i navazování nových sociálních kontaktů.

Výdělečná činnost u seniorů podporuje aktivní životní styl, fyzickou a psychickou kondici i celkovou kvalitu života. Senioři tak drží krok s dobou, vzdělávají se a lépe se orientují v nových technologiích a trendech, díky čemuž můžou třeba navázat i bližší vztah se svými vnoučaty.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Podnikání v předčasném důchodu

I v předčasném důchodu můžete podnikat, má to ale určitá omezení. Samostatně výdělečnou činnost je možné vykonávat pouze v případě, že celkový roční výdělek nepřekročí výše zmíněnou rozhodnou částku. Jinými slovy, v předčasném důchodu si můžete jako OSVČ vydělat pouze tolik, abyste z výdělku neplatili sociální pojistné. Pokud by byl výdělek vyšší, ČSSZ by pozastavila výplatu předčasného důchodu.

Tato podmínka ovšem platí pouze do dosažení řádného důchodového věku, kdy lze již podnikat bez omezení výše výdělku. Předčasný důchodce může požádat o zvýšení důchodu za každých 360 dní samostatně výdělečné činnosti až po dosažení důchodového věku, a to za stejných podmínek jako řádný důchodce.

Jaké změny přináší důchodová reforma?

Jak už jsme zmínili výše, důchodová reforma počítá se zrušením zvyšování výměry starobního důchodu, tento benefit ale nahrazuje mnohem výhodnějším snížením plateb důchodového pojištění. Výměra starobního důchodu se totiž zvyšovala v průměru o desetikoruny ročně, což v kombinaci s poměrně složitým vyřizováním nebylo pro podnikající důchodce příliš motivující.

Nově se tedy má podnikajícím důchodcům snížit sociální pojistné o 6,5 p. b., tj. z 29,2 % na 22,7 %. Obdobně budou zvýhodněni zaměstnaní důchodci, kteří by nově sociální pojistné neměli platit vůbec – platba zaměstnance totiž činí právě 6,5 % z hrubé mzdy; platba sociálního pojistného na straně zaměstnavatele zůstane beze změny.

Dle stávajících informací by tato sleva na sociálním pojistném pro podnikající i pracující důchodce mohla začít platit již od ledna 2025.

Dopady důchodové reformy na příjmy podnikajících důchodců – příklad

Pan Novák pobírá starobní důchod vyměřený z výpočtového základu 20 000 Kč od ledna 2022. Starobní důchod pobírá celou dobu v plné výši a zároveň podniká jako automechanik. Měsíčně jeho zisk z podnikání (tj. daňový základ) činí 15 000 Kč. Během této doby pan Novák neměl žádné nezapočitatelné dny (pracovní neschopnost apod.).

Pan Novák požádal v únoru 2024 o zvýšení výměry starobního důchodu, která se tak za 2 roky zvýšila o 0,8 % (za každý rok o 0,4 %), tj. o 160 Kč. Zároveň musí ze svého zisku hradit zdravotní pojistné (13,5 % z poloviny daňového základu, tj. 1 013 Kč) a sociální pojistné (29,2 % z poloviny daňového základu, tj. 2 190 Kč).

Po přijetí důchodové reformy pan Novák už nebude moct zvýšit výměru svého starobního důchodu, nicméně platby na sociální pojistné se mu sníží z 29,2 % na 22,7 % vyměřovacího základu. Měsíční platba tak bude činit 1 703 Kč; každý měsíc pan Novák ušetří na platbách sociálního pojistného 487 Kč.

Vláda si slibuje, že toto zvýhodnění bude motivací pro seniory déle setrvat na trhu práce, který v České republice dlouhodobě bojuje s nedostatkem pracovních sil.

Stručně
  • Pokud podnikáte jako starobní či invalidní důchodce, jste automaticky OSVČ vedlejší. To znamená, že pokud bude váš dílčí základ daně ze samostatně výdělečné činnosti nižší než rozhodný příjem, nemusíte vůbec platit sociální pojistné. Zdravotní pojistné platí OSVČ vedlejší pouze z reálně dosažených příjmů, tzn. neplatí pro ně minimální zálohy.
  • Svůj důchod můžete během provozování samostatně výdělečné činnosti dle vlastních preferencí pobírat v plné nebo snížené výši, případně nepobírat vůbec.
  • Při pobírání starobního důchodu v plné výši se za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti zvyšuje výměra o 0,4 % výpočtového základu, při pobírání poloviny důchodu nebo nepobírání důchodu je zvýhodnění vyšší. Benefit zvyšování výměry starobního důchodu by měl být po přijetí důchodové reformy nahrazen snížením plateb sociálního pojistného.
  • Nově se má podnikajícím důchodcům snížit sociální pojistné o 6,5 p. b., tj. z 29,2 % na 22,7 %. Obdobně budou zvýhodněni zaměstnaní důchodci, kteří by nově sociální pojistné neměli platit vůbec – platba zaměstnance totiž činí právě 6,5 % z hrubé mzdy; platba sociálního pojistného na straně zaměstnavatele zůstane beze změny.
  • V předčasném důchodu můžete podnikat pouze v případě, že celkový roční výdělek nepřekročí rozhodnou částku. Tato podmínka ovšem platí pouze do dosažení řádného důchodového věku, kdy lze již podnikat bez omezení výše výdělku.

Zpět