Nejčastější kontroly podnikatelů: Jak se na ně připravit?

S podnikáním se pojí řada povinností i kontrol z různých úřadů. Se správnou přípravou ovšem není čeho se bát. Přichystejte se na jednotlivé kontroly včas a zjistěte, na co se zaměřují a jaké postihy podnikatelům hrozí v případě, že nesplní zákonem dané povinnosti.

Finanční úřad

Jednou z institucí, které pravidelně provádějí podnikatelské kontroly, je finanční úřad. Prostřednictvím takzvané daňové kontroly finanční úřad prověřuje, jestli podnikatel plní své daňové povinnosti. V případě, že budete odvádět daně, nebudete mít daňové odpočty a vaše podnikání nebude působit nijak podezřele, pravděpodobně se daňové kontrole vyhnete. Daňová kontrola sice může přijít na téměř jakéhokoliv podnikatele, ale riziko namátkové kontroly je minimální.

O kontrole z „finančáku“ se většinou dozvíte předem

Daňoví úředníci nemají povinnost informovat vás předem, že vás kontrola čeká, ale praxe je taková, že vás ve většině případů upozorní s několikadenním předstihem. Pokud se vás přeci jen daňová kontrola týkat bude, snažte se s daňovými kontrolory spolupracovat a ideálně kontaktujte svého daňového poradce nebo účetní, kteří mají s kontrolami zkušenost a poradí vám, jak postupovat. Pokud chcete vědět, jaká jsou vaše práva a povinnosti při daňové kontrole, zjistíte to na stránkách finanční správy.

ČOI

Jednou z nejobávanějších kontrol mezi podnikateli je kontrola ze strany České obchodní inspekce (ČOI). Tato kontrola se však netýká všech podnikatelů, ale jen těch, kteří podnikají v oblasti prodeje a nákupu. Mezi nejčastější důvody kontroly patří chyby v obchodních podmínkách, chybné popisy zboží nebo absence návodu a v neposlední řadě nedodržování smluv, cen a dalších podmínek.

Pozor na vysoké sankce

Inspektoři České obchodní inspekce mohou kontrolované osobě za méně závažná provinění udělit na místě blokovou pokutu do výše 5 tisíc korun a ze zákona mohou ve správním řízení udělit pokutu až 50 milionů korun. Více informací o kontrole ČOI se dozvíte zde.

Živnostenský úřad

Kontroly může vykonávat také živnostenský úřad. Kontroly se zaměřují zejména na to, jestli podnikatel dodržuje předmět konkrétní činnosti v rámci jeho živnostenského oprávnění. Živnostenský úřad však může kontrolovat i povinnost při značení lihu, povinnost při značení tabákových výrobků, povinnost dodržování zákazů při prodeji těchto výrobků a také to, zda podnikatel na svých webových stránkách uvádí vše, co mu zákon nařizuje. Mezi další časté chyby podnikatelů patří neoznačení provozovny nebo neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně.

Jaké hrozí sankce?

Za porušení povinností vyplývajících ze živnostenského zákona hrozí pokuta až ve výši 1 000 000 Kč, při závažném porušení podnikatelům hrozí také zrušení živnostenského oprávnění. V případě, že podnikatel s výsledkem kontroly nesouhlasí, může podat námitku ve lhůtě 15 dnů od dne doručení protokolu.

Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce dohlíží na dodržování zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Kontroly se nejčastěji zaměřují na zaměstnavatele, kteří nelegálně zaměstnávají cizince nebo na nelegální zaměstnávání formou takzvaného švarcsystému. Inspektorát práce kontroluje také dodržování pracovní doby, přestávek, odměňování i ochranné pracovní pomůcky. Naopak není oprávněný řešit uspokojování individuálních nároků zaměstnanců vůči zaměstnavateli, jako je například vymáhání mzdy. Více o tom, co spadá a nespadá do působnosti orgánů inspektorátu práce, se dozvíte na těchto stránkách.

Co se týče sankcí, například v roce 2018 Státní úřad inspekce práce uskutečnil více než 28 tisíc kontrol a uložil přes 4 tisíce pokut v celkové výši 300 milionů korun.

ČSSZ

Další kontrola, na níž musí být podnikatelé připraveni, je ta z České správy sociálního zabezpečení, která se dívá na účetní záznamy a kontroluje, jestli podnikatelé odvádí platby na sociálním pojištění. Kontrola se může týkat také toho, jestli zaměstnavatelé vedou evidenční listy důchodového pojištění, ohlašovací a oznamovací povinnosti nebo správného stanovení vyměřovacích základů spojených s nemocenským pojištěním.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), která podléhá ministerstvu zemědělství, jen za rok 2019 provedla více než 45 000 kontrol. Inspektoři pravidelně kontrolují provozovny maloobchodního prodeje, provozovny společného stravování, výrobny potravin, velkosklady, prvovýroby, ale také další místa, ke kterým patří například celní sklady nebo přeprava. Inspektoři mohou udělit pokuty až ve výši milionů korun, například v roce 2019 byly uděleny pokuty v celkové výši 156 719 000 Kč. Pravomoci inspektorů jsou popsány v zákoně o Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Více se dozvíte na stránkách SZPI.

Hygienická stanice

Kontroly ze strany hygienické stanice jsou spojeny se všemi typy pracovišť, ať už je řeč o školách, restauracích nebo třeba výrobnách pitné vody a kosmetiky. Pracovníci hygienické stanice vykonávají dozor v oblasti zdraví při práci, hygieny výživy a předmětů běžného užívání, epidemiologie, obecné a komunální hygieny a hygieny dětí a mladistvých. Ve většině případů jsou kontroly neohlášené. V případě nedodržení hygienických pravidel hrozí podnikatelům milionové pokuty.

OSA a Intergram

Všichni podnikatelé, kteří ve svých provozovnách pouštějí hudbu, musí platit kromě koncesionářského poplatku také licenční odměnu kolektivním správcům autorských děl, tedy organizacím OSA a Intergram. Výše poplatku se odvíjí od velikosti obce, počtu provozoven a také zařízení, na kterém se hudba pouští.

Stovky kontrol měsíčně

Tyto organizace mají poměrně velký počet kontrolorů, řádově probíhají stovky kontrol měsíčně. Pokud kontrola zjistí, že hudbu přehráváte, ale neplatíte poplatky, dá vám dodatečnou lhůtu k uzavření licenční smlouvy zpětně. Pokud smlouvu neuzavřete, začne po vás vymáhat dvojnásobek licenční odměny, kterou jste měli zaplatit.

Celní správa

V neposlední řadě kontroly provádí také celní správa, která kontroluje například dovážené a vyvážené zboží, kontroluje, jestli nejsou přes vnější hranice EU převážené finanční prostředky a cenné věci převyšující hodnotu 10 000 EUR nebo zda není na území ČR jakkoliv nakládáno se zbožím porušujícím práva duševního vlastnictví a řadu dalších. Více o kontrolách celní správy se dozvíte zde.


Zpět