Kdy si vystačíte s místem podnikání a kdy potřebujete provozovnu?

Mnoho podnikatelů se ocitne v nepříjemné situaci kvůli nepochopení či špatnému výkladu právních pojmů, k nimž patří „sídlo firmy“, „provozovna“, „fakturační adresa“ či „virtuální sídlo“. Zbytečně si tak komplikují komunikaci s úřady i obchodními partnery. Vyhněte se stejným problémům a udělejte si v problematice jasno.

Jaký je rozdíl mezi sídlem firmy a místem podnikání

Platí, že místo podnikání se vztahuje k fyzickým podnikajícím osobám (OSVČ) a sídlo společnosti je obdobou místa podnikání pro právnické osoby.

Místo podnikání je působiště, odkud fyzická osoba skutečně řídí veškeré podnikání. Tím je myšleno, že na této adrese přijímá obchodní korespondenci a uzavírá smlouvy. Pokud OSVČ provozuje více živností, má jen jedno místo podnikání, které může být shodné
s adresou provozovny nebo s adresou bydliště, v tomto případě není potřeba ho veřejně označovat, ale musí být uvedeno v živnostenském rejstříku.

Povinnosti spojené s místem podnikání

V případě, že se adresa místa podnikání liší od adresy trvalého bydliště, je potřeba živnostenskému úřadu doložit, že máte právní nárok prostory užívat i pro podnikatelské účely. Průkazním dokumentem může být písemný souhlas majitele nemovitosti nebo nájemní smlouva, kde je to ustanoveno.

Sídlo společnosti je podmínkou pro založení s. r. o., a. s., k. s. a jedná se o adresu (může být i virtuální), kde podnikatel jakožto právnická osoba se svou firmou sídlí. Sídlo společnosti je potřeba uvést do obchodního rejstříku a slouží jako oficiální korespondenční adresa.

Povinnosti spojené se sídlem firmy

Legislativa ukládá podnikateli povinnost:

  • Viditelně označit místo podnikání či sídlo názvem obchodní firmy, jménem
    a příjmením a identifikačním číslem objektu, v němž sídlí.
  • Prokázat živnostenskému úřadu vlastnické nebo užívací právo k prostorám, kde má na území ČR místo podnikání či sídlo.
  • Zajistit v sídle společnosti přebírání poštovních zásilek.
  • Nahlásit změnu sídla společnosti do 8 dnů na finanční úřad, zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

Provozovna nejčastěji slouží jako místo k nabízení služby (restaurace, bar, salon), provozování dílny či obchodu. Může to být ale i automat nebo mobilní provozovna, například stánek s občerstvením, který nebude na jednom místě déle než 3 měsíce.

Otevření provozovny musíte předem oznámit živnostenskému úřadu, který vám na základě toho udělí identifikační číslo provozovny. Provozovnu je třeba zvenčí trvale a viditelně označit obchodní firmou, názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem.

Narozdíl od místa podnikání je možné provozovat více živností v jedné provozovně a také jednu živnost ve více provozovnách. V praxi to znamená, že v jedné provozovně můžete nabízet zájezdy a zároveň prodávat knihy, anebo mít síť prodejen-provozoven se stejným zbožím spadajících pod jednu živnost.

Kdy je potřeba provozovna a kdy stačí sídlo firmy či místo podnikání

Místo podnikání a sídlo firmy si podnikatel může zvolit podle svého uvážení, ale provozovnu má tam, kde svou živnost provozuje, pokud ji nevykonává přímo u zákazníka. Příkladem profesí, kterým k podnikání stačí jen sídlo firmy či místo podnikání, je třeba stavební dozor, zedník a pokrývač. Bez provozovny se naopak neobejdou obchody, restaurace nebo kadeřnický salon, kam zákazníci docházejí.

Rozdíl mezi doručovací a fakturační adresou

Fakturační adresaje uvedená na faktuře neboli na účetním dokladu za provedenou práci či zboží a musí obsahovat identifikační číslo a údaj o zapsání do obchodního rejstříku včetně spisové značky. Fakturační adresa se může lišit od doručovací neboli korespondenční adresy, kam zboží či služba přijde.

Co znamená virtuální sídlo firmy a jak funguje

Virtuální sídlo je služba pro podnikatele, kteří si mohou místo reálného místa působení
či adresy trvalého bydliště zapsat adresu virtuální kanceláře jako oficiální doručovací adresu pro obchodní a úřední styk. Zprostředkovatelé virtuálních sídel většinou nabízí přeposílání nebo uchovávání příchozí pošty. U některých si dokonce můžete pronajmout zasedací místnost a fyzickou kancelář na schůzky.


Zpět