Minimální zálohy OSVČ v roce 2024 přehledně

Minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění OSVČ se zvyšují každý rok. Letos ale kromě zvýšení průměrné mzdy, od které se odvíjí minimální zálohy, do výpočtu zasáhl i tzv. konsolidační balíček. Ten od 1. ledna 2024 totiž mění způsob výpočtu vyměřovacího základu. Zjistěte, o kolik si v roce 2024 připlatíte.

Minimální zálohy OSVČ v roce 2024 – sociální pojištění

Vládní konsolidační balíček změnil způsob výpočtu vyměřovacího základu i minimálního vyměřovacího základu pro účely výpočtu sociálního pojistného OSVČ. Pokud je vypočtený vyměřovací základ OSVČ nižší než minimální vyměřovací základ, pro výpočet minimálních záloh se použije minimální vyměřovací základ.

Výpočet měsíčního vyměřovacího základu OSVČ

Pro výpočet měsíčního vyměřovacího základu je nejdříve potřeba znát daňový základ OSVČ – ten vypočítáte jednoduše jako rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok 2023 (hrubý roční zisk). Roční vyměřovací základ byl do roku 2023 stanoven na 50 % daňového základu, od roku 2024 jde o 55 %. Měsíční vyměřovací základ je jedna dvanáctina ročního vyměřovacího základu.

Pokud je vypočtený vyměřovací základ vyšší než minimální vyměřovací základ, záloha na sociální pojištění je 29,2 % z vypočteného vyměřovacího základu.

Příklad

Pan Novák podniká jako marketingový specialista a uplatňuje paušální výdaje 60 %. V roce 2023 měl celkové příjmy ve výši 540 000 Kč.

 • Daňovým základem jsou příjmy po odečtení výdajů ve výši 60 %. Výdaje tedy činí 324 000 Kč, daňový základ je 216 000 Kč.
 • Roční vyměřovací základ je 55 % daňového základu, tj. 118 800 Kč. Měsíční vyměřovací základ je 9 900 Kč.

Jelikož je vyměřovací základ pana Nováka nižší než minimální vyměřovací základ, bude pan Novák platit zálohy z minimálního vyměřovacího základu.

Minimální vyměřovací základ a minimální zálohy na sociální pojištění

Minimální vyměřovací základ na sociální pojištění pro hlavní činnost OSVČ se zvyšuje z 25 na 30 procent průměrné mzdy (v roce 2025 na 35 % a v roce 2026 na 40 %) a pro vedlejší činnost z 10 na 11 procent. Průměrná mzda je pro rok 2024 stanovena na 43 967 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ je tedy 13 190 Kč.  

Minimální záloha na sociální pojištění je poté 29,2 % z minimálního vyměřovacího základu.

 • Minimální měsíční záloha pro OSVČ vykonávající hlavní činnost v roce 2024 činí 3 852 Kč,
 • minimální záloha pro OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší v roce 2024 činí 1 413 Kč.

Splatnost zálohy na sociální pojištění je do konce měsíce, za který se záloha platí. Nová výše záloh se platí až po odevzdání přehledu za rok 2023, ale v případě platby minimálních záloh již od ledna 2024.

Minimální zálohy OSVČ v roce 2024 – zdravotní pojištění

U zdravotního pojištění se způsob výpočtu vyměřovacího základu ani minimálního vyměřovacího základu nemění, tj. zálohy se budou zvyšovat pouze na základě zvýšení průměrné mzdy. Měsíční zálohy na následující rok vypočítá pro OSVČ zdravotní pojišťovna na základě příjmů z předchozího roku, a to ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu (50 % daňového základu). Pokud je takto vypočtená záloha nižší než minimální, platí OSVČ minimální zálohy.  

Minimální záloha na zdravotní pojištění činí 13,5 % z poloviny průměrné mzdy, tj.:

 • OSVČ vykonávající činnost jako hlavní zaplatí v roce 2024 minimální zdravotní pojistné 2 968 Kč měsíčně,
 • OSVČ vykonávající činnost jako vedlejší zálohy neplatí, případné pojistné se doplatí zpětně za celý rok na základě reálných příjmů.  

Splatnost zálohy na zdravotní pojištění je do 8. dne následujícího měsíce. Nová výše záloh se platí hned od začátku roku 2024, první zvýšená záloha za leden 2024 má tedy splatnost do 8. února 2024.

Nemocenské pojištění OSVČ v roce 2024

OSVČ se může dobrovolně účastnit i nemocenského pojištění. Pojistné na nemocenské pojištění do roku 2023 činilo 2,1 % vyměřovacího základu, od roku 2024 se jedná o 2,7 %.

Výše nemocenského pojistného se počítá ze stejného vyměřovacího základu jako sociální pojištění, OSVČ si tedy nemůže platit vyšší pojistné než vypočtené z vyměřovacího základu. Naopak minimální pojistné na nemocenské pojištění se vypočítá jako 2,7 % z minimálního vyměřovacího základu, který je v roce 2024 stanoven na 8 000 Kč. Minimální měsíční pojistné pro rok 2024 je tedy 216 Kč.

Splatnost nemocenského pojistného je stejně jako u sociálního pojištění do konce měsíce, za který se záloha platí.

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Minimální výše paušální daně OSVČ v roce 2024

Měsíční paušální daň v roce 2024 je 7 498 Kč v 1. pásmu. Tato částka se skládá z:

 • minimálního zdravotního pojistného (2 968 Kč),
 • minimálního sociálního pojistného navýšeného o 15 % (4 430 Kč),
 • daně z příjmů ve výši 100 Kč.

Ve 2. daňovém pásmu je částka měsíční paušální daně 16 745 Kč a ve 3. pásmu 27 139 Kč.

Paušální daň: podmínky a přihlášení

K paušální dani se mohou přihlásit OSVČ, které:

 • nejsou plátci DPH,
 • nemají roční příjmy z podnikání vyšší než 2 miliony Kč,
 • nejsou v insolvenčním řízení,
 • nejsou společníkem veřejné obchodní společnosti nebo komplementářem komanditní společnosti.

Vstup do paušálního režimu je dobrovolný a pro rok 2024 je možné se do něj přihlásit na místně příslušném finančním úřadě nejpozději do 10. ledna 2024. Stejný termín platí i pro odhlášení od paušální daně. Pokud to živnostník nestihne, musí s přihlášením (či odhlášením) k paušální dani počkat až do ledna 2025.

V případě, že jste byli v paušálním režimu i v roce 2023 a v roce 2024 v něm chcete pokračovat, nemusíte nic ohlašovat, pouze navýšíte měsíční platbu. Pokud zjistíte, že podmínky pro paušální daň již nesplňujete, musíte to finančnímu úřadu ohlásit nejpozději do 15 dnů.

Jak platit paušální daň?

Paušální daň se hradí jako jediná měsíční platba, tj. nemusíte posílat 3 platby zvlášť (zdravotní pojistné, sociální pojistné a zálohy na daň z příjmů). Paušální daň je možné si předplatit, a to i na celý rok dopředu.

Platby se posílají na účty místně příslušných finančních úřadů:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu2866-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj2866-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj2866-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj2866-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj2866-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj2866-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj2866-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj2866-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj2866-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina2866-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj2866-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj2866-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj2866-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj2866-47620661/0710
Stručně
 • Vládní konsolidační balíček změnil způsob výpočtu vyměřovacího základu i minimálního vyměřovacího základu pro účely výpočtu sociálního pojistného OSVČ.
 • Vyměřovací základ je od roku 2024 stanoven na 55 % daňového základu (příjmy po odečtení výdajů). Záloha na sociální pojištění je 29,2 % z vyměřovacího základu.
 • Minimální vyměřovací základ na sociální pojištění pro hlavní činnost OSVČ se zvyšuje z 25 na 30 procent průměrné mzdy, pro rok 2024 je minimální vyměřovací základ 13 190 Kč.
 • Minimální záloha na sociální pojištění je poté 29,2 % z minimálního vyměřovacího základu, v případě hlavní činnosti je minimální záloha 3 852 Kč.
 • U zdravotního pojištění se způsob výpočtu vyměřovacího základu ani minimálního vyměřovacího základu nemění. Měsíční zálohy jsou ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu z předchozího roku (50 % daňového základu). Pokud je takto vypočtená záloha nižší než minimální, platí OSVČ minimální zálohy.
 • Minimální záloha na zdravotní pojištění činí 13,5 % z poloviny průměrné mzdy, tj. OSVČ vykonávající činnost jako hlavní zaplatí v roce 2024 minimální zdravotní pojistné 2 968 Kč měsíčně.
 • Pojistné na nemocenské pojištění do roku 2023 činilo 2,1 % vyměřovacího základu, od roku 2024 se jedná o 2,7 %. Minimální měsíční pojistné pro rok 2024 je 216 Kč.
 • Měsíční paušální daň v roce 2024 je 7 498 Kč v 1. pásmu. Ve 2. daňovém pásmu je částka měsíční paušální daně 16 745 Kč a ve 3. pásmu 27 139 Kč. Vstup do paušálního režimu je dobrovolný a je možné se do něj přihlásit nejpozději do 10. ledna 2024.

Zpět