ČSOB pomáhá firmám od počátku pandemie

Od počátku krizové situace vyvolané pandemií covid-19 v ČSOB aktivně podporujeme české firmy. Už od března poskytujeme odklady úvěrových splátek. Celkem jsme firmám a podnikatelům schválili ke konci října zhruba 2,5 tisíce odkladů. Těší nás, že podle zástupců firem byly odklady splátek nejvíce využívanou formou pomoci.

I po skončení moratoria se na nás obracejí desítky firem, které zatím nezvládají hradit své závazky. Vedle toho pomáháme s provozním financováním, individuálním poradenstvím a financováním se státními zárukami. Jen objem financování prostřednictvím programů COVID II, Praha, III a Plus u nás již dosáhl úctyhodných 7,4 miliardy korun.

Jsme rádi, že české firmy prokazují svou odolnost, pracují s rezervami a uplatňují podnikatelského ducha a inovativní schopnosti. Finanční rezervní polštář mají firmy vytvořený v průměru na sedm měsíců. Takřka 40 procentům firem pomáhá při zvládání koronakrize digitalizace a online řešení. I u nás vidíme, jak narostl zájem o využívání ČSOB CEB, tedy nástroje pro plnohodnotnou digitální komunikaci s bankou.

Firmy mají i další možnosti, jak odolávat koronakrizi. Doporučujeme využívat zejména nástroje na minimalizaci tržních rizik, tedy kurzová, úroková a komoditní zajištění, a pojištění majetku či rizik spojených s přerušením provozu. Pro firmy obchodující v zahraničí nabízíme digitální tržiště Trade Club pokrývající 190 států. Všechny potřebné informace pro firmy a podnikatele shromažďujeme na portálu www.pruvodcepodnikanim.cz, kde jsou k dispozici zdarma.

Při příchodu pandemie nikdo nemohl tušit, že dvě vlny nouzových stavů způsobí ekonomický propad, který jsme neměli několik desetiletí. Věřím, že příští rok se již zbavíme všeobjímajícího pocitu nejistoty, který podnikatelský sektor svírá. Pokud ve druhé polovině příštího roku začne být ohledně výhledu ekonomiky jasněji, měla by valná většina společností koronavirovou pandemii zdárně ustát.

Petr Manda, výkonný ředitel Firemního bankovnictví ČSOB


Zpět