Cenotvorba pro OSVČ: Jak správně stanovit cenu za výrobek

Ať už vyrábíte ručně šité hračky pro děti nebo máte e-shop s dřevěným nábytkem, je naprosto klíčové správně stanovit cenu výrobku, aby vám vaše podnikání nejenom pokrylo veškeré náklady, ale především vás dokázalo uživit, nebo se alespoň proměnilo v příjemný přivýdělek. Jak tedy správně nastavit cenu, aby byla výhodná pro vás a přijatelná pro zákazníky?

Strategie cenotvorby u produktů

Cenu za produkt je možné stanovit hned několika způsoby, nejčastěji se cena stanovuje podle nákladů, podle poptávky na trhu nebo můžete cenu určit podle konkurence. Pojďme si tyto způsoby stanovení ceny blíže představit.

TIP: Poskytujete služby jako OSVČ? V našem článku zjistíte, jak nastavit cenu za služby.

Stanovení ceny podle nákladů

Podnikatelé, jejichž podnikání je založeno na prodeji produktů, mají obvykle vyšší náklady než podnikatelé nabízející služby. Nákladově orientovaná cenotvorba je považovaná za nejjednodušší metodu a její výhodou je přehlednost. Ve chvíli, kdy sečtete všechny potřebné náklady a přičtete k nim marži, cena bude na světě.

Co všechno patří do nákladů?

Kamenem úrazu mnoha podnikatelů je, že do nákladů započítávají pouze přímé náklady a zapomínají započítat například čas, který je nutný věnovat administrativě nebo finance vynaložené na marketing. V následujících řádcích si tedy přiblížíme, do jakých kategorií byste měli ideálně náklady rozdělit a co vše do nich započítat.

Přímé náklady

První zásadní kategorií jsou přímé náklady, tedy například materiál, který musíte na výrobu produktu zakoupit nebo obalové materiály a služby spojené s výrobou produktu. Díky sečtení těchto položek byste měli získat jasnou představu o tom, jaké jsou náklady na výrobu jednoho kusu výrobku. Měli byste si také ujasnit, kolik výrobků dokážete za měsíc vyrobit.

Nepřímé náklady

Do nepřímých nákladů spadají veškeré ostatní náklady spojené s chodem firmy. Ideálně tyto náklady rozdělte na výrobní náklady, správní náklady a odbytové náklady. Do výrobních nákladů patří například pronájem strojů a jejich pojištění nebo náklady na nutné opravy. Do správních nákladů řadíme pronájem prostor, mzdy, internet, telefon, softwarové licence, pohonné hmoty, poštovné, úvěr apod. Odbytové náklady zahrnují například expedici nebo reklamu.

Osobní výdaje

Výdělek vám samozřejmě musí pokrýt také vaše osobní výdaje, ať už v podobě bydlení, jídla, energií, pohonných hmot, výdajů za koníčky, domácí mazlíčky nebo za dovolenou. Nezapomeňte samozřejmě myslet i na to, že každý měsíc musíte jako OSVČ platit sociální a zdravotní pojištění a také daň z příjmu.

Výpočet ceny výrobku a měsíční mzdy

K nákladům a osobním výdajům byste měli také připočítat rezervu, která by měla činit alespoň 10 %. Jakmile sečtete veškeré náklady, osobní výdaje a rezervu, zjistíte, jakou minimální částku musíte každý měsíc vydělat a z této částky můžete vypočítat i svou hodinovou sazbu. Je třeba také vypočítat nákladovou cenu výrobku a cenu výrobku včetně marže, která by měla být cca 25 %.

Co je to marže?

Marže je rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou produktu. Marže může být vyjádřena penězi nebo procenty. Marže se velmi často zaměňuje se ziskem. Ziskem jsou však peníze, které získáte po započtení všech nákladů.

TIP: Nástroj Cenotvorba – výroba

Stanovení ceny za produkt vám může výrazně usnadnit praktický nástroj Cenotvorba – výroba, který vám ukáže, co všechno byste měli započítat do nákladů a spočítá ideální cenu za výrobek.

Stanovení ceny podle poptávky

Další možností je stanovit cenu podle poptávky na trhu. Je tedy nutné zjistit, kolik jsou lidé za daný výrobek ochotni zaplatit. Ideální je samozřejmě stanovit co nejvyšší cenu, která však bude stále zákazníkem akceptovaná. Vysoké ceny si mohou dovolit zejména podnikatelé, kteří nabízejí jedinečný produkt, po němž je vysoká poptávka. Myslete tedy na to, že ne vždy je nejnižší cena na trhu tou nejlepší strategií. Někteří zákazníci vyhledávají exkluzivní zboží a nízké ceny je můžou od nákupu odradit.  

Stanovení ceny podle konkurence

Se stanovením cen vám samozřejmě můžou pomoci také konkurenční výrobky. Ty porovnáte se svým výrobkem a zhodnotíte jejich klady a zápory. Podle toho, zda chcete, aby váš produkt byl cenově dostupný pro všechny, nebo aby byl naopak prémiový, stanovíte cenu, která je vyšší, stejná nebo nižší než u konkurence.

Jaký způsob stanovení ceny vybrat?

Odborníci se shodují na tom, že je ideální zkombinovat všechny výše uvedené způsoby stanovení ceny. Ve výsledné ceně je samozřejmě nutné zohlednit také další faktory, jako je například region, ve kterém produkty nabízíte nebo sezónnost.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Další cenové strategie

Existují samozřejmě také další cenové strategie. Jedná se například o strategii nízkých cen, prestižní cenu, penetrační cenovou strategii nebo psychologickou cenovou strategii. V čem tyto strategie spočívají?

Strategie nízkých cen

Principem strategie nízkých cen neboli cenové strategie slev je prodávání produktů nejdříve za vysokou cenu a poté jejich postupné zlevňování. Tuto strategii často využívají například maloobchodníci prodávající oblečení. 

Prestižní cena

Tato strategie je založena na tom, že firmy nabízí prémiový výrobek za velmi vysokou cenu. Pokud se takováto cenová politika používá správně, může zvýšit loajalitu zákazníků.

Penetrační cenová strategie

Penetrační cenovou strategii využívají zejména firmy, které nově vstupují na vysoce konkurenční trh a chtějí získat tržní podíl tím, že zboží prodávají za extrémně nízké ceny. Tyto ceny však nejsou dlouhodobě udržitelné a většinou je firmy nabízejí jen krátkou dobu.

Cenová psychologická strategie

Cenová psychologická strategie je nerozlučně spojena s takzvanými baťovskými cenami, tedy cenami stanovenými těsně pod nejbližší kulatou sumou (99 Kč, 290 Kč, 18 900 Kč apod.). Tyto ceny na první pohled působí, že jsou nižší než ve skutečnosti. Nedoporučují se však u prémiového zboží.

Stručně
  • Nejčastěji se cena výrobků stanovuje podle nákladů, podle poptávky na trhu nebo podle konkurence.
  • Nákladově orientovaná cenotvorba je považovaná za nejjednodušší metodu a její výhodou je přehlednost. Náklady se dělí na přímé a nepřímé a v případě OSVČ také osobní výdaje.
  • Marže je rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou produktu. Zisk jsou příjmy po odečtení všech nákladů.
  • Mezi další cenové strategie patří strategie nízkých cen, prestižní cena, penetrační cenová strategie nebo cenová psychologická strategie.

Zpět