Stabilní a bezpečné internetové připojení je základem úspěšného podnikání v digitální éře

V dnešní době je internet nedílnou součástí naprosté většiny firemních procesů. Stabilní, rychlé a bezpečné připojení k internetu je proto pro firmy klíčem k hladkému a bezproblémovému provozu. Přesto řada podnikatelů výběr poskytovatele podceňuje. Zjistěte, jaká rizika s sebou špatné internetové připojení nese a jak vybrat poskytovatele přesně pro vaše potřeby.

Na internetovém připojení stojí většina firemních procesů 

Na internetu závisí všechny online programy a aplikace, které ve svém podnikání využíváte – od CRM systémů a účetních programů přes cloudová úložiště až po samotné e-shopy. Když je připojení nestabilní nebo pomalé, přístup k těmto aplikacím a datům může být omezen, nebo dokonce přerušen. Pokud k tomu dojde, riskujete hned několik závažných problémů:

  1. V případě nestabilního připojení je vážně ohrožena digitální bezpečnost – vaše i vašich zákazníků. Bezpečnostní protokoly jsou méně efektivní a zvyšuje se riziko hackerského útoku či úniku citlivých dat. To pro vás může mít i právní a reputační následky.
  2. Časté výpadky služeb, například nedostupnost e-shopu, chatu pro zákaznické dotazy či přerušení online transakcí, způsobují značné finanční ztráty. Pokud se s takovým problémem váš zákazník setká, nejenže u vás nebude moct nakoupit, ale pravděpodobně se k vám už nikdy nevrátí.  
  3. Kromě toho nestabilní připojení narušuje i interní procesy, kdy zaměstnanci nemohou kvůli výpadkům aplikací nebo videohovorů efektivně pracovat. To vede ke zvýšeným personálním nákladům a snížené motivaci pracovníků. 

Nespolehlivý dodavatel navíc může způsobit, že budete muset investovat do drahých nápravných a obnovovacích opatření. Ta zahrnují zejména přechod k jinému poskytovateli, obnovu ztracených dat a zlepšení interních procesů, ale také nápravu poškozené reputace.

Jak vybrat spolehlivého poskytovatele internetového připojení?

Na českém trhu dnes působí stovky poskytovatelů internetového připojení – od nadnárodních telekomunikačních gigantů až po drobné lokální dodavatele. Potřeby podnikatelů jsou ovšem zcela jiné než potřeby domácností a kromě ceny hraje roli celá řada faktorů. Jak se tedy v nabídce zorientovat? Připravili jsme pro vás 7 nejdůležitějších kritérií, podle kterých byste se při výběru poskytovatele internetového připojení pro firmy měli řídit.  

Dostupnost a stabilita služeb

Jde o nejdůležitější parametr při výběru poskytovatele, a proto důkladně prozkoumejte, jakou dostupnost, stabilitu a rychlost poskytovatel smluvně garantuje. Kromě toho si můžete i dohledat historické údaje o dostupnosti služeb, které vám nastíní, jak své závazky poskytovatel reálně plní. 

Podpora a služby zákazníkům

Pokud nastane nějaký problém, je nutné, aby byl poskytovatel schopen rychle reagovat na žádosti o podporu, a to 24 hodin denně a 365 dní v roce. Poskytovatelé mnohdy nabízí různé úrovně podpory, přičemž ne všechny musí být zahrnuty v základní ceně. Při hodnocení nabídky se proto ujistěte, že v rámci vámi zvoleného tarifu je zákaznická podpora dostačující pro vaše potřeby.  

Tip Účty pro právnické osoby a živnostníky od ČSOB jsou bez poplatků za vedení a bez jakýchkoliv podmínek, a to včetně bezkontaktních platebních karet zdarma. Založte si firemní a podnikatelský účet online během pár minut.

Bezpečnostní opatření

Bezpečnost musí být na prvním místě, a proto zjistěte, jaké bezpečnostní protokoly a šifrování poskytovatel používá k ochraně dat. Bezpečnostní hrozby se v digitálním světě navíc neustále mění, takže by poskytovatel měl proaktivně tato rizika vyhledávat a zavádět příslušná opatření. Dodržování průmyslových a právních standardů potvrzují různé certifikace, např. ISO 27001 – světově nejpoužívanější standard pro bezpečnost dat. 

Flexibilita a škálovatelnost

Zjistěte, jaké tarify poskytovatel nabízí a zda odpovídají vašim potřebám. Potřebujete kromě kvalitního internetového připojení i cloudové úložiště, firewall, datové služby nebo třeba telefonní služby (VoIP)? Myslete i na to, že vaše potřeby se mohou časem změnit. Poskytovatel by proto měl být schopen rychle a flexibilně reagovat na vaše žádosti o úpravu parametrů služeb, osobně s vámi konzultovat vaše individuální potřeby a navrhnout vám řešení na míru.  

Reputace a zkušenosti

Jen máloco vypovídá o kvalitě poskytovatele tak jako reference a zkušenosti reálných uživatelů. Kromě recenzí a hodnocení také zjistěte, jak dlouho je poskytovatel na trhu a jaké má zkušenosti s klienty ve vašem odvětví. Každý obor podnikání má totiž jiné potřeby, takže to, co někomu zcela vyhovuje, nemusí být vhodné pro vás. 

Technická kompatibilita

Aby vše běželo, jak má, musí být technologie a platformy poskytovatele kompatibilní s vašimi stávajícími systémy. Samozřejmostí by měla být také integrační podpora pro vaše aplikace a databáze. 

Smluvní podmínky

Posledním krokem před uzavřením smlouvy s vybraným poskytovatelem je sjednání oboustranně výhodných smluvních podmínek. Jaké jsou podmínky pro ukončení smlouvy, sankce za nedodržení SLA (Service Level Agreement) či možnosti odstoupení od smlouvy? Promyslete si různé scénáře vývoje vašeho podnikání a posuďte, zda je smlouva pro vás výhodná. 

Při výběru poskytovatele internetového připojení se neřiďte pouze cenou – levné řešení vás ve výsledku může vyjít mnohem dráž. Vyberte si spolehlivého partnera, který rozumí vašim potřebám. 

Stručně
  • Na internetu závisí všechny online programy a aplikace, které ve svém podnikání využíváte – od CRM systémů a účetních programů přes cloudová úložiště až po samotné e-shopy.
  • Když je připojení nestabilní nebo pomalé, riskujete snížení digitální bezpečnosti, ztrátu zákazníků i reputace a narušení interních procesů.
  • Při výběru spolehlivého poskytovatele internetového připojení se zaměřte na dostupnost a stabilitu služeb, podporu a služby zákazníkům, bezpečnostní opatření, flexibilitu a škálovatelnost, reputaci a zkušenosti, technickou kompatibilitu a také smluvní podmínky.

Zpět