Podpora sociálního podnikání s ČSOB grantem

Téma společenské odpovědnosti, chcete-li zodpovědného podnikání, a co vše se za ním skrývá, je velmi obsáhlé. Rozhodli jsme se vyzpovídat specialistku pro společenskou odpovědnost v ČSOB Evu Horuckovou.

Eva Horucková

Podpora filantropie, rozvoj individuálního dárcovství klientů i zaměstnanců a zejména propojování světa byznysu s neziskovým sektorem je nedílnou součástí společenské odpovědnosti ČSOB. Banka dlouhodobě spolupracuje s  renomovanými neziskovými organizacemi a společně s nimi přináší řešení reagující na aktuální potřeby české společnosti. Proto se ČSOB zaměřuje na čtyři hlavní pilíře odpovědného podnikání – Vzdělání (finanční gramotnost a kybernetická bezpečnost), Pro soužití (péče a starost o seniory a hendikepované osoby), Pro podnikání (vzdělávací programy a odborné poradenství) a Environmentální odpovědnost.

Jednou z důležitých aktivit, která naplňuje dva ze čtyř pilířů, je grant ČSOB Start !t Social (dříve ČSOB grantový program Stabilizace sociálních podniků), o kterém jsme si právě s Evou povídali.

Můžete nám přiblížit pojem sociální podnikání a představit grant ČSOB Start !t Social?

Nechci nikoho nudit definicemi, proto se pokusím shrnout princip sociálního podniku do jedné věty. Sociální podnikání je příležitost, jak uplatnit na trhu práce osoby, které se ze zdravotních, mentálních či sociálních důvodů nemohou ucházet o práci v běžném pracovním prostředí. Takoví lidé mohou a často velmi chtějí pracovat, jen potřebují pro svůj výkon nějaké úlevy, pro které nenacházejí u běžných zaměstnavatelů mnoho pochopení. Proto si vážíme těch, kteří se snaží pomoci těmto lidem k samostatnosti, větší sebedůvěře a snaze nebýt jen odběrateli sociálních dávek. Za sedm let, kdy grant vypisujeme, se podařilo uspět 35 sociálním podnikům zajišťujícím pracovní uplatnění pro osoby s kombinovaným hendikepem, které si rozdělily částku přesahující 5,6 milionu korun.

Jaké podmínky musí úspěšný zájemce splnit a jak probíhá grantová spolupráce?

Program je určen výhradně na podporu fungování sociálních podniků, které minimálně dva roky vyvíjejí svou činnost. Z programu je možné podpořit integrační sociální podniky, jež zaměstnávají osoby se zdravotním postižením nebo osoby sociálně znevýhodněné (například mládež a mladé dospělé v obtížné životní situaci, osoby bez přístřeší a po výkonu trestu, osoby se závislostmi, etnické menšiny, dlouhodobě nezaměstnané či osoby pečující o rodinné příslušníky) a sociální podniky, které přispívají k místnímu rozvoji nebo poskytují obecně prospěšné služby v oblasti sociálního začleňování.

Jak rozhodujete o tom, které sociální podniky si grant odnesou?

Přihlášky vyhodnocuje ve dvou kolech odborná porota složená z kolegů napříč různými útvary banky, zástupců partnerské neziskové organizace P3 – People, planet, profit a nově také ze zkušených podnikatelů, kteří uspěli v předchozích kolech grantu. V prvním kole hodnotíme formální úplnost došlých žádostí, naplnění grantových podmínek a kvalitativní ukazatele, tj. jak si dokázaly podniky poradit v konkurenčním prostředí v předchozích minimálně dvou letech. Ve druhém kole dostane desítka nejlepších žadatelů příležitost prezentovat svůj projekt před porotou osobně.

Jaký přínos grant pro sociální podniky představuje?

Každý podpořený podnik získá finanční podporu ve výši až 200 000 korun a odborné poradenství v hodnotě 50 000 korun určené k zefektivnění jeho činnosti přesně na míru podle jeho potřeb. Přímou finanční podporu může podnik využít dle svého uvážení, které podloží relevantními argumenty v projektové žádosti. Způsob využití finanční částky však může být v průběhu grantu na základě odborných konzultací podle potřeby změněn. Náš grantový program podpoří i letos minimálně čtyři sociální podniky, mezi něž tak bude rozděleno až milion korun. Tímto bych chtěla vyzvat firmy, které splňují podmínky žádosti, aby se přihlásily a poslaly vyplněnou žádost. Více informací najdete zde.

Eva Horucková pracuje v útvaru Společenská odpovědnost a udržitelnost, jehož náplní je spolupráce s organizacemi z neziskového sektoru, zlepšování produktové nabídky a odstraňování bariér v přístupu k bankovním službám. V neposlední řadě povzbuzuje tento útvar zaměstnance banky k filantropickému smýšlení nabídkou řady projektů, do kterých se mohou zapojit. Tím přispívá k reputaci banky jako společensky prospěšné instituce. ČSOB v posledních letech získala za tyto aktivity i řadu ocenění. V loňském roce například v kategorii Top odpovědná velká firma a Top odpovědná firma v životním prostředí nebo Cenu fóra dárců.


Zpět