K čemu je peněžní deník?

Peněžní deník, známý také jako deník příjmů a výdajů, je nejdůležitější součástí daňové evidence a je pro podnikatele zcela klíčový. Jaké položky do peněžního deníku zapisovat a jaké programy můžete na evidenci příjmů a výdajů využít?

Co je součástí daňové evidence podnikatelů?

Jak už bylo zmíněno výše, deník příjmů a výdajů je nejdůležitější knihou daňové evidence. Daňová evidence podnikatelů zahrnuje také knihu pohledávek a závazků, karty dlouhodobého majetku, karty zásob a rezerv, karty pro zapisování nepeněžitých transakcí, pokladní knihu, mzdovou evidenci, evidenci stálých plateb a knihu jízd.

Daňová evidence navazuje na jednoduché účetnictví, které u nás bylo v roce 2004 zrušeno a v roce 2016 obnoveno pro některé účetní jednotky za určitých podmínek. Daňovou evidenci nyní upravuje §7b Zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zákon však upravuje pouze její obsah, formu už může každý zvolit podle svých potřeb.

Deník příjmů a výdajů

Jak už jeho název napovídá, v deníku příjmů a výdajů podnikatel eviduje všechny příjmy a výdaje související s jeho činností. Tedy všechny příjmy a výdaje, které vstupují do daňové evidence. V deníku není nutné rozlišovat, jestli se jedná o příjmy nebo výdaje v hotovosti nebo pohyby na bankovním účtu. Naopak je však povinné rozlišovat příjmy a výdaje takzvaně daňově účinné, tedy položky ovlivňující základ daně. Každý daňový výdaj je nutné doložit příslušným dokladem.

Co musí být součástí deníku?

  • Datum, kdy byla transakce uskutečněna
  • Označení daňového dokladu (zkratka označení dokladu v rámci číselných řad)
  • Popis transakce, která se uskutečnila (nákup zboží, příjem peněz do pokladny…)
  • Přehled o úpravách, které zvyšují nebo snižují základ daně
  • V případě plátců DPH: přehled o přijaté a zaplacené DPH

 Příjmy:

  • Přehled o celkových příjmech
  • Přehled o příjmech, které jsou základem daně v členění dle základu daně

Výdaje:

Jakou by měl mít deník formu?

Je to jen na vás, zda se rozhodnete mít jednu knihu pohledávek a jednu knihu závazků pro všechny subjekty, s nimiž spolupracujete, nebo se kvůli větší přehlednosti rozhodnete mít pro každý subjekt vlastní knihu.

Ptáte se, zda si pro evidenci příjmů a výdajů zakoupit speciální software? Forma deníku není zákonem nijak upravena. Začínající a menší podnikatelé si tak vystačí s formulářem deníku o příjmech a výdajích nebo tabulkou v Excelu. 

Členění deníku

Pro každou transakci je v deníku příjmů a výdajů vyčleněný jeden řádek a údaje o finanční transakci se zapisují do sloupců. Sloupce se na konci každé strany sečtou a hodnota se zapíše na začátek strany další. Na konci zdaňovacího období je nutné zjistit skutečné stavy závazků a majetku a promítnout případné změny do daňové evidence. 

Jedná se o základní nutné členění deníku, je už ale na vás, zda přidáte do deníku další sloupce, které vám umožní podrobněji evidovat příjmy a výdaje.

TIP: Online nástroje

Na internetu je k dostání také řada praktických online nástrojů, které vám evidenci příjmů a výdajů výrazně usnadní. Mnohé z nich jsou navíc v základní verzi zdarma.

iDoklad

Chcete si co nejvíce zjednodušit daňové přiznání? Pak vyzkoušejte iDoklad, který přehledně eviduje všechno na jednom místě. Podklady pro finanční správu připravíte jediným kliknutím a účet v iDokladu si navíc můžete založit zdarma. V České republice nyní používá iDoklad více než 40 000 podnikatelů.

iÚčto

Dalším oblíbeným nástrojem pro daňovou evidenci je iÚčto. Tento nástroj je pro podnikatele, kteří mají méně než 100 dokladů zdarma. Prostřednictvím programu iÚčto můžete velmi snadno evidovat přijaté i vydané faktury a také jednoduše vytvořit daňové přiznání.

Fakturoid

Velké oblibě se těší také aplikace Fakturoid, která vystaví faktury a dokáže také evidovat a rozlišit daňově uznatelné a neuznatelné výdaje. Předností této aplikace jsou šablony faktur, které si můžete upravit podle potřeby a také skutečnost, že je pro drobné podnikatele s maximálně pěti dodavateli nebo odběrateli zdarma.

Účtovna

Posledním nástrojem, který zmíníme, je Účtovna. Tento nástroj dokáže vytvořit faktury prostřednictvím jednoduchých formulářů, je také schopný vytvářet peněžní deník, který eviduje příjmy a výdaje, a v neposlední řadě je vhodný také k evidenci DPH. Účtovna je stejně jako ostatní nástroje v základní verzi zdarma.  

Výdaje paušálem

Patříte k podnikatelům, kteří uplatňují paušální výdaje? Pak vás jistě potěší, že nemusíte vést deník příjmů a výdajů, protože se výdaje stanoví procentem z dosažených příjmů. Což ale neznamená, že ho vést nemůžete. Údaje, které budete zapisovat do deníku, můžete později využít pro vlastní potřebu a získat tak lepší přehled o svém podnikání. 


Zpět