Průvodce pro zaměstnavatele: Vše, co potřebujete vědět o zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny

Jedním z klíčových problémů, kterým v současné době české firmy čelí, je nedostatek pracovníků, jež dokonce považují za největší hrozbu letošního roku. Vývoj na trhu práce však může do značné míry ovlivnit válka na Ukrajině. Někteří ekonomové se domnívají, že by mohla uprchlická vlna pracovnímu trhu v ČR prospět, řada firem má totiž o zaměstnání pracovníků z Ukrajiny zájem. Jak zaměstnat Ukrajince prchající před válkou?

Trh práce v ČR: Více než 360 tisíc volných pracovních míst

V únoru letošního roku nezaměstnanost v České republice klesla na 3,5 %, jedná se o desetinu procentního bodu méně než v lednu. V únoru bylo bez práce 263 433 uchazečů o zaměstnání, počet volných pracovních míst je však podstatně vyšší, v únoru jich zaměstnavatelé nabízeli 363 917, přičemž ještě v lednu jich bylo zhruba o 12 000 méně.

Nejvíce zaměstnanců v následujících měsících plánují nabírat zaměstnavatelé z odvětví bankovnictví, financí, pojišťovnictví, gastronomie, IT, technologií, zpracovatelského průmyslu, komunikací a médií, stavebnictví a veřejného sektoru. Největší přísun nových pracovníků plánují velké firmy, jež zaměstnávají více než 250 lidí. Z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy vyplynulo, že jsou dvě třetiny firem ochotné zaměstnávat ukrajinské uprchlíky.

Z Ukrajiny do ČR přišlo okolo 300 tisíc uprchlíků

Podle průzkumu společnosti ManpowerGroup firmy věří, že bude mít příchod Ukrajinců pozitivní vliv na nevyužité výrobní kapacity. Firmy se však budou muset dle odborníků přizpůsobit skutečnosti, že mezi uprchlíky převládají ženy. Dle odhadů do České republiky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu přišlo okolo 300 tisíc uprchlíků, čtyři pětiny dospělých jsou ženy a téměř polovinu tvoří děti. Statistiky ministerstva vnitra k 27. 3. 2022 ukazují, že je aktuálně v ČR 236 585 osob s udělenou dočasnou ochranou a 128 352 osob nahlášených na cizinecké policii. Nejvíce uprchlíků zůstává v Praze, jejich počet se odhaduje na 53 tisíc.

Uznávání kvalifikace ukrajinských uchazečů o práci je stále problematické   

Zatímco před uprchlickou vlnou byli Ukrajinci považováni především za levnou pracovní sílu a v průměru brali 28 tisíc korun, dnes se o práci ucházejí i ti, kteří mají vyšší vzdělání nebo kvalifikaci. Doposud nekvalifikovanou a nízce kvalifikovanou práci podle statistického úřadu dělá 72 % z více než 170 tisíc Ukrajinců žijících v ČR.

Firmy však nyní mají možnost zaměstnat i uprchlíky s vysokoškolským nebo jiným specializovaným vzděláním, středně a vysoce kvalifikovaná síla totiž mnohým firmám chybí. Stát chce nyní uprchlíkům usnadnit uznání vzdělání a zjednodušit proces prokázání kvalifikace a uznání diplomů, což by však znamenalo nutnou změnu zákona.

Lex Ukrajina: Ukrajinci mohou pracovat bez pracovního povolení

V polovině března Senát schválil takzvaný lex Ukrajina, díky kterému mají uprchlíci stejné postavení jako cizinci ze států mimo Evropskou unii s trvalým pobytem v ČR. Uprchlíci z Ukrajiny od konce března 2022 dostávají speciální víza za účelem dočasné ochrany, díky kterým mohou pobývat na území České republiky až po dobu jednoho roku.

Lidé se speciálním vízem mohou pracovat bez pracovního povolení a nemusí přes úřad práce zařizovat povolení k zaměstnání. Získání pracovního víza totiž mnohdy trvá i měsíc. Mají tedy stejné podmínky jako čeští občané, jen s jediným rozdílem, a sice že zaměstnavatel musí jejich pracovní smlouvu ohlásit na úřadu práce. Lex Ukrajina bude platit až do konce března příštího roku.

Jak zaměstnat Ukrajince s vízem za účelem strpění pobytu

Ještě před tím, než začal platit lex Ukrajina, museli uprchlíci, kteří měli zájem o práci v ČR, získat vízum za účelem strpění pobytu udělené ministerstvem vnitra a následně zažádat o povolení k zaměstnání.

Toto speciální vízum bylo vydáváno v období od 24. 2. do 21. 3. 2022 a Ukrajinci, kteří jej v této době získali, jsou nyní považováni za uprchlíky s dočasnou ochranou – mají tedy stejné podmínky pobytu jako příchozí po 21. 3. 2022.

Typy smluv, na které mohou Ukrajinci v ČR pracovat

Pokud by uprchlíci z Ukrajiny vykonávali práci bez pracovní smlouvy, riskovali by pokutu, a to nejen oni, ale také zaměstnavatelé. Uprchlíci z Ukrajiny mají stejná práva a povinnosti vůči zaměstnavatelům jako ostatní zaměstnanci. Ukrajinským pracovníkům tedy podle zákona zaměstnavatelé nemůžou nabídnout nižší výdělek než českým pracovníkům na stejné pozici.

Rovněž platí povinnost zajistit pracovnělékařské prohlídky, školení BOZP (v jazyce, kterému zaměstnanec rozumí) apod. V souvislosti se zaměstnáváním uprchlíků dochází k častějším inspekcím zaměřeným na rovné podmínky, povinnosti tedy není radno podceňovat.

Uprchlíci mohou v ČR pracovat hned na několik typů smluv. Jedná se o:

Všechny smlouvy musí být uzavřeny písemně a pakliže jim zaměstnanec nerozumí, doporučuje se zajistit jejich překlad do ukrajinštiny.

Tip Vyřešte požadavky ESG reportingu a zjistěte uhlíkovou stopu své firmy nebo produktu jednoduše v rámci jedné platformy. Klienti ČSOB mají navíc výpočet uhlíkové stopy Scope 1 a 2 u Green0metru zdarma.

Jak mohou firmy vyjít vstříc zaměstnancům z Ukrajiny?

Podle agentury ManpowerGroup mezi profese, které jsou mezi příchozími Ukrajinkami nejvíce zastoupeny, patří kadeřnice, účetní, bankovní úřednice, manažerky a sestry, 92 % oslovených uvedlo, že budou vykonávat jakoukoliv práci.

Aby se firmy přizpůsobily potřebám žen z Ukrajiny, měly by podporovat flexibilitu v práci, tedy možnost zvolit si čas a konec pracovní doby, delší dovolenou a v neposlední řadě možnost práce z domova. Při zaměstnávání většího počtu Ukrajinců by měly firmy zvážit také další služby, například zřízení firemní školky, asistenci při umístění dítěte do školy nebo poskytnutí ubytování a jazykového kurzu. 

Pokud zájemci o práci z Ukrajiny nemají bankovní účet v ČR, mohou jim zaměstnavatelé pomoci s jeho zřízením. Některé české banky na aktuální situaci reagovaly tím, že již připravily bankovní produkty speciálně určené ukrajinským uprchlíkům.

Například ČSOB nabízí balíček pro příchozí z Ukrajiny, který umožňuje bezplatný CZK a devizový EUR účet a vklady v EUR a USD zdarma. Tento balíček je spojený s finanční pomocí 2 500 Kč a na lince 800 200 290 je zajištěna komunikace v ukrajinštině. Z bankomatů ČSOB lze navíc vybírat hotovost ukrajinskými kartami zcela bezplatně.

Kde nabídnout práci ukrajinským pracovníkům?

V současné době funguje řada portálů, na kterých mohou zaměstnavatelé nabízet práci uprchlíkům z Ukrajiny. Jedná se například o stránky job.cz, prace.cz, profesia.cz, alfred.cz nebo o portál jobs4ua.cz, kde mohou nabídky práce přidávat státem prověření zaměstnavatelé z celé ČR. Tento portál je jak v českém, tak i v ukrajinském jazyce.

Zaměstnavatelé dále mohou práci uprchlíkům nabídnout přes úřad práce, na sociálních sítích nebo na stránkách s nabídkou práce pro jednotlivé regiony.

Stručně
  • Dle odhadů do České republiky od zahájení ruské invaze na Ukrajinu přišlo okolo 300 tisíc uprchlíků, čtyři pětiny dospělých jsou ženy a téměř polovinu tvoří děti.
  • V polovině března Senát schválil takzvaný lex Ukrajina, díky kterému mají uprchlíci stejné postavení jako cizinci ze států mimo Evropskou unii s trvalým pobytem v ČR, a to včetně volného přístupu na pracovní trh.
  • Ukrajinci s vízem za účelem dočasné ochrany mohou pracovat bez pracovního povolení a nemusí přes úřad práce zařizovat povolení k zaměstnání. Zaměstnavatel však musí jejich pracovní smlouvu ohlásit na úřadu práce.
  • Uprchlíci z Ukrajiny mají stejná práva a povinnosti vůči zaměstnavatelům jako ostatní zaměstnanci. Ukrajinským pracovníkům tedy podle zákona zaměstnavatelé nemůžou nabídnout nižší výdělek než českým pracovníkům na stejné pozici. Rovněž platí povinnost zajistit pracovnělékařské prohlídky, školení BOZP (v jazyce, kterému zaměstnanec rozumí) apod.
  • Uprchlíci mohou v ČR pracovat hned na několik typů smluv, tedy na hlavní pracovní poměr, dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo na živnostenský list.
  • Zaměstnavatelé mohou uprchlíkům pomoct s pracovní integrací i poskytnutím dalších služeb – žádané je například zřízení firemní školky, asistence při umístění dítěte do školy, poskytnutí ubytování a jazykového kurzu nebo pomoc se zřízením bankovního účtu.
  • Řada pracovních portálů umožňuje nabízet práci přímo uprchlíkům z Ukrajiny. Práci můžete dále nabídnout přes úřad práce, na sociálních sítích nebo na stránkách s nabídkou práce pro jednotlivé regiony.

Zpět