Jak prodat firmu krok za krokem

Ať už vás k myšlence, že prodáte svou firmu, přivedlo cokoliv, pravděpodobně si přejete, aby celý proces proběhl hladce. Každá firma je jedinečná, takže bohužel neexistuje univerzální návod, jak firmu správně prodat. Nicméně se můžete držet několika osvědčených postupů a rad, které vám celý proces usnadní.

Na co myslet před prodejem firmy?

Před tím, než svou firmu nabídnete k prodeji, měli byste si zodpovědět několik důležitých otázek a ujasnit si, co vlastně od prodeje firmy očekáváte. Jste opravdu pevně přesvědčení, že chcete firmu prodat, nebo byste přeci jen ještě zvážili jiné možnosti? Přejete si firmu prodat celou, nebo si v ní chcete ponechat určitý podíl? A co je vlastně cílem prodeje firmy – co nejvyšší prodejní cena, nebo další rozvoj firmy? Od odpovědí na tyto otázky by se měly odvíjet následující kroky.

Příprava firmy na prodej

Pokud chcete při prodeji společnosti dosáhnout stanovených cílů, neobejdete se bez dostatečné přípravy, která se skládá z několika důležitých kroků uvnitř společnosti.

Příprava dokumentů

Při prodeji firmy je zásadní pečlivá příprava klíčových dokumentů v podobě finančních výkazů, daňových přiznání a další dokumentace. Odborníci také radí mít pro zájemce o koupi firmy připravené důležité dokumenty o provozu firmy, vedení obchodu, dodavatelích, odběratelích apod.

Vymezení kompetencí a pravomocí

Aby byla vaše firma pro potenciální kupce zajímavá, je třeba zajistit, aby byla schopná chodu i bez vás. Jak toho docílíte? Tím, že vytvoříte postupy a metodiku, kterou budou všichni zaměstnanci dodržovat. Každá pozice ve firmě by měla být dobře definovaná a zaměstnanci by si měli být vědomi svých kompetencí a pravomocí.

O svém záměru prodat společnost byste měli informovat nejvyšší vedení, které vám může pomoci s jasným vymezením organizační struktury, nastavením interních směrnic apod. Pozor si však dejte na možné vynášení informací, které by mohlo vést ke snížení ceny.

Identifikování slabých míst

Před samotným prodejem firmy byste jednak měli identifikovat to, co je na vaší firmě tím nejcennějším a jednak identifikovat slabá místa, například v podobě soudních sporů, nedobytných pohledávek apod. S odhalením slabých míst i s možnými způsoby jejich eliminace vám může pomoci externí konzultant.

Stanovení ceny

Jedním z nejnáročnějších kroků při přípravě firmy na prodej je její správné ocenění. Na cenu má vliv hned několik faktorů. Jedná se o dosavadní hospodářské výsledky, výhled podnikání na rok až dva dopředu i přítomnost zkušeného managementu. Při oceňování podniku byste se ideálně měli obrátit na odhadce či specialistu na prodej firem, který vaši společnost objektivně nacení.

Prodej firmy

Samotný prodej firmy, který se skládá z několika fází, by měl být založený na kvalitních informacích o vaší firmě. Obvykle tento proces trvá několik měsíců.

Příprava transakce

První prodejní fáze neboli příprava transakce by měla zahrnovat analýzu zájmu a trhů, finanční analýzu a identifikaci investorů. Těmi mohou být například přímí a nepřímí konkurenti, poradenské společnosti nebo odběratelé či dodavatelé, kteří by mohli mít zájem o expanzi své firmy. Pro tyto potenciální kupce připravte nabídkový list složený z klíčových informací o firmě.

Oslovení investorů

Dalším krokem je tedy oslovení investorů. S investory, kteří o firmu projeví zájem, podepište smlouvu o zachování mlčenlivosti. Touto smlouvou se prodávající chrání před zneužitím informací. Po obdržení nezávazných nabídek se setkáte se zájemci a společně s poradci vyberete, se kterými z nich budete pokračovat v jednání o prodeji firmy.

Due diligence

K tomu, aby mohli zájemci učinit finální nabídku, potřebují mít k dispozici co nejvíce informací o vaší firmě. Obvykle si zájemci o koupi firmy na vypracování hloubkové prověrky najímají vlastní odborné poradce, kteří se budou zajímat o to, jak firma funguje a budou se také snažit odhalit její slabá místa. V této fázi po vás budou zájemci pravděpodobně vyžadovat velké množství dokumentů, budou navštěvovat všechny vaše provozovny a mluvit s manažery.

Vyjednávání smlouvy

Poté, co obdržíte závazné nabídky a vyhodnotíte je, přichází na řadu výběr investora, se kterým uzavřete smlouvu. V této fázi byste se měli obrátit na zkušeného právního poradce a začít vyjednávat o podmínkách smluvní dokumentace. Jakmile smlouvu podepíšete, přichází na řadu vypořádání transakce a předání společnosti novému majiteli.

NÁŠ TIP: Stáhněte si zdarma náš návod Jak prodat firmu, který vás krok za krokem provede celým procesem.

Na co se při prodeji firmy připravit?

Při prodeji firmy je dobré myslet na to, že po vás může nový majitel požadovat setrvat ve firmě pod jeho vedením ještě několik měsíců, než se situace ustálí. V řadě případů se také stává, že vám investor kupní cenu nevyplatí pouze jednou splátkou, ale výše splátek se bude odvíjet od budoucích výsledků firmy.

Majitelé firem dle odborníků často narážejí i na nerealistická očekávání spojená s prodejem firmy. Co se týče rizik, pozor byste si měli dát zejména na výše zmíněný únik informací, zneužití citlivých informací ze strany strategického investora a pohlídat byste si měli i správnost finančních výkazů.

Vzhledem k tomu, že je prodej firmy náročný a komplexní proces, doporučujeme tímto procesem projít po boku zkušeného externího specialisty. I při prodeji firmy platí, že kdo je připraven, není překvapen.

Stručně
  • Před tím, než svou firmu nabídnete k prodeji, měli byste si ujasnit, co vlastně od prodeje firmy očekáváte. Co nejvyšší prodejní cenu, nebo další rozvoj firmy?
  • Příprava firmy na prodej pak spočívá v pečlivé přípravě finančních výkazů, daňových přiznání a dokumentů o provozu firmy, vedení obchodu, dodavatelích, odběratelích apod.
  • Každá pozice ve firmě by měla být dobře definovaná a zaměstnanci by si měli být vědomi svých kompetencí a pravomocí. O svém záměru prodat společnost byste měli informovat nejvyšší vedení.
  • Identifikujte silná a slabá místa a stanovte cenu. Při oceňování podniku byste se ideálně měli obrátit na odhadce či specialistu na prodej firem.
  • Příprava transakce by měla poté zahrnovat analýzu zájmu a trhů, finanční analýzu a identifikaci investorů. Pro potenciální kupce připravte nabídkový list složený z klíčových informací o firmě.
  • S investory, kteří o firmu projeví zájem, podepište smlouvu o zachování mlčenlivosti. Obvykle si zájemci o koupi firmy na vypracování hloubkové prověrky najímají vlastní odborné poradce.
  • Jakmile podepíšete smlouvu, přichází na řadu vypořádání transakce a předání společnosti novému majiteli.

Zpět