5. díl: Jak nového kolegu uvést do firmy?

Máte za sebou hodiny pročítání CV, osobních pohovorů a konečně jste našli svého nového zaměstnance. Dáme vám praktické rady, jak nového kolegu představit ostatním a uvést ho do firmy tak, aby se mu u vás líbilo.

Nachystejte pracovní zázemí včas
Ještě před příchodem nováčka mu připravte místo na pracovišti tak, aby měl k dispozici vše, co bude potřebovat k pracovnímu výkonu. Rozhodně nepůsobí dobře, když nový zaměstnanec první den v nové práci musí vyklízet pracovní stůl po svém předchůdci, aby měl vůbec kde pracovat. Pokud bude potřebovat k práci další vybavení, jako například ochranné pracovní pomůcky, firemní vůz, počítač nebo firemní vizitky, vše včas objednejte a připravte. Myslete také na úkony, které jsou zdánlivě malé, ale zaberou dost času, jako například spuštění nové adresy na firemním mailu, vytvoření přístupových údajů do databáze, nebo dokonce instalace potřebných programů.

První kroky a představení
Jako šéf uvítejte nováčka první den ve firmě osobně a vysvětlete mu, co ho bude v následujících dnech čekat. Stanovte jeho roli v týmu a jeho vztah k jednotlivým kolegům, aby se snáze zorientoval. Pak ho představte všem kolegům, se kterými bude pracovat. Uvádějte jeho jméno i pracovní pozici a právě tak stávající kolegy představujte jejich jménem, pozicí a zmiňte jejich pozitivní vlastnosti. Elegantně se tak zavděčíte oběma stranám. Stávající kolegy potěšíte chválou a nováčkovi prozradíte, kdo a v čem mu může být nápomocen. Celé představování tím přenesete na osobnější úroveň, takže se u vás nový kolega snáze obeznámí se situací, než kdyby mu v hlavě utkvěl pouze tucet nicneříkajících jmen.

Nezapomeňte nového zaměstnance provést po celém pracovišti a představte ho i na dalších odděleních, se kterými bude při své práci komunikovat.

Přidělte nováčkovi průvodce
Je velice praktické určit pro nováčka jednoho schopného člena týmu, který se stane jeho „koučem“ a vysvětlí mu vše potřebné o konkrétní práci i o celkovém chodu firmy. Tuto osobu si vyberte ještě před příchodem nového kolegy a společně vytvořte plán adaptace. Stanovte si konkrétní cíle, které pomohou vybrané osobě zvládnout s nováčkem jeho první dny v práci. Tyto cíle mohou být ryze pracovní, například se dohodnete, že váš nově příchozí kuchař by měl být do měsíce schopen připravit polední menu bez dozoru, ale i administrativní, tedy třeba školení bezpečnosti práce a ochrany zdraví, seznámení se s pracovními manuály atd.

Vybranému zaměstnanci dejte najevo, že jej tímto úkolem pověřujete, protože si ho vážíte a můžete se na něj spolehnout. Zároveň mu umožněte určité pracovní úlevy, aby měl dostatek klidu a prostoru věnovat se novému kolegovi.

Neformální „křest“
K lepšímu začlenění nováčka do kolektivu využijte některou z neformálních firemních akcí, například blížící se každoroční grilování nebo teambuilding. Pokud se u vás nic takového výhledově nekoná, podobnou akci cíleně uspořádejte. Může to být třeba firemní večeře, turnaj v šipkách nebo návštěva divadelního představení. Tím docílíte ve firmě určitého uvolnění a nováčkovi dáte příležitost poznat lépe své kolegy bez stresu z nových pracovních úkolů.

Buďte trpěliví a shovívaví
Novému kolegovi ponechte dostatek času zapracovat se a dejte mu najevo svoji podporu. Buďte mu maximálně nápomocní při zadávání pracovních úkolů a vysvětlete mu, že v případě nesnází jste mu k dispozici vy i vybraný kolega „kouč“. Za neúspěch při plnění prvních pracovních pokynů často může nedostatečná domluva a nesrozumitelné pokyny. Ujistěte se proto, že nováček chápe, co po něm vyžadujete. Prosté předložení manuálu práce nestačí. S novým zaměstnancem pracujte nejprve na projektech, které se mohou v případě potřeby předělat. Vyhněte se přílišné kritice nováčka i jeho kolegů, jinak u něj záhy vyvoláte dojem, že na práci u vás „nestačí“. Dávejte mu zpětnou vazbu vždy osobně a stranou od ostatních.

Myslete na to, že administrativa spojená s nástupem zaměstnance nikam neuteče, ale čas vhodný k seznámení a socializaci budete později těžko nahrazovat. Nepodceňujte správné fungování kolektivu a sociálních vazeb. Pokud nováček nabude dojmu, že vás i kolegy obtěžuje svými otázkami, dlouho u vás nevydrží. Na čas, který novému pracovníkovi věnujete vy i vaši kolegové, nahlížejte jako na investici, která se vám mnohonásobně vrátí.

I tentokrát jsme pro vás připravili praktický návod.

Příští měsíc se zaměříme na práva a povinnosti nováčka i zaměstnavatele.


Zpět