6. díl: Na co byste neměli zapomenout, když nastupuje do firmy nový zaměstnanec

Do vaší firmy brzy nastoupí nový zaměstnanec a vy přemýšlíte, co všechno bude v prvních dnech potřeba zařídit. Kromě administrativy jde i o věci ryze praktické. Dáme vám tipy, co a jak, abyste byli dobře připraveni.

Co všechno musíte jako zaměstnavatel udělat po příchodu nováčka?
Při nástupu nového zaměstnance do firmy je potřeba vyřídit nezbytné papírování, o kterém jsme psali podrobně v předchozím článku. Jako zaměstnavatel máte nepsanou povinnost nováčka provést po pracovišti a představit ho ostatním zaměstnancům. To je důležité z hlediska začleňování nového zaměstnance do kolektivu i pracovního tempa.

Nováčkovi ve firmě budete muset důkladně vysvětlit náplň práce, případně mu poskytnout potřebné školení. Nápomocný v tomto může být manuál práce, pokud něčím podobným ve firmě disponujete. Osobní pomoc však ani sebelepší manuál nenahradí, buďte proto připraveni vysvětlit nováčkovi do začátku cokoliv přímo a dejte mu najevo, že má vaši podporu. Ujistěte se, že nový zaměstnanec ví, co všechno obnáší jeho práce. Tím předejdete možným pozdějším nepříjemnostem, které by vyplynuly z nesplněných úkolů, které v nevědomosti nepřijal za své.

Ve vlastním zájmu byste měli co nejdříve provést školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a školení požární ochrany (PO). To patří k základním povinnostem zaměstnavatele, který je bez výjimky povinen dát tato školení všem svým zaměstnancům. Podle činnosti vaší firmy možná bude třeba novému zaměstnanci poskytnout další specifické školení související s jeho pracovní pozicí, například školení řidičů. Tato školení můžete provádět formou prezentace na pracovišti, modernější varianta je pak školení online. Forma a způsob je čistě na vás jako zaměstnavateli. Podstatné je, že všechna vstupní školení se provádějí během pracovní doby a je třeba je realizovat ještě před tím, než zaměstnanec zahájí výkon práce. Více informací najdete například na tomto webu.

Pak už vás čekají hlavně povinnosti spojené s přidělováním práce. Zpočátku přidělujte novému zaměstnanci spíše lehčí úkoly, snažte se jej nezahltit a výsledky jeho práce průběžně vyhodnocujte. Pro vaši vzájemnou spolupráci bude ideální, pokud si najdete čas probrat odvedenou práci s nováčkem osobně a mezi čtyřma očima. Pokud budete nového pracovníka nevybíravě opravovat a poučovat před kolegy, nezískáte si ani jeho sympatie, ani jeho respekt. Na zpětnou vazbu nikdy nezapomínejte, je důležitou součástí motivace zaměstnance.

Co byste měli chtít po novém zaměstnanci?
V první řadě si vyžádejte jeho souhlas se zpracováním osobních údajů. Bude se vám hodit už pro zpracování údajů v pracovní smlouvě a mzdovém výměru. Dále trvejte na tom, aby zaměstnanec absolvoval školení BOZP a PO. Zaměstnanec je také povinen absolvovat proškolení o výkonu práce a řídit se vašimi pokyny. Velmi praktické je vedení časových výkazů práce, požádejte proto nováčka, aby je pečlivě vyplňoval a včas je odevzdával ke zpracování účetnímu oddělení.

Co může vyžadovat zaměstnanec od vás?
Zaměstnanec má právo znát přesnou náplň svojí práce. Pokud ji pracovní smlouva uvádí vágně, může se na konkrétní věci doptat svého nadřízeného, který za jeho výkon práce nepřímo zodpovídá. Logicky má tedy právo na konzultace s nadřízeným a na zpětnou vazbu k svojí práci.

Zaměstnanec s vámi, jako svým šéfem, možná bude chtít prodiskutovat zvýšení mzdy po skončení zkušební doby či výhledově. Buďte na to připraveni s reálným řešením, aby se nestalo, že slíbíte něco, co nebudete moci splnit, nebo že budete naopak odpovídat vyhýbavě. Totéž se týká otázky profesního růstu, který může zaměstnanec žádat. Vhodným řešením může být z vaší strany například poskytnutí podmínek pro další vzdělávání, proplacené školení nebo soustavný program zvyšování kvalifikace ve firmě, který mohou využít i další vaši zaměstnanci.

Aby byli zaměstnanci spokojeni, je důležité mít ve firmě správně nastavený systém motivací a odměn. Na toto téma sme se podívali v tomto článku.

I tentokrát jsme pro vás připravili praktický návod.

Chcete více chytrých rad pro vaše podnikání? Lákají vás další užitečné nástroje? Sledujte náš web průběžně, a zůstanete pořád o krok napřed před svojí konkurencí.


Zpět