Kvalitní investor vám pomůže nejen finančně. Jak najít toho správného?

Investice do podnikání jsou zcela klíčové nejen při zakládání nové firmy, ale také při jejím průběžném rozvoji. Hledání správného investora tak není záležitostí pouze start-upů, týká se v podstatě každého podnikatele, který chce svůj byznys posunout dál. Co všechno vám dokáže investor nabídnout? A jak jej vlastně najít?

Kdy hledat investora?

Pokud vaše podnikatelské ambice přesahují vaše finanční možnosti, nezbývá vám nic jiného než hledat nový zdroj peněz. Typickými situacemi jsou například nutnost pokrýt počáteční náklady na stroje a zařízení, rozšíření výroby či služeb, expanzi podnikání do jiných regionů apod.

Existují v podstatě 3 cesty, jak potřebný finanční obnos získat. Můžete poprosit rodinu či přátelé o finanční pomoc, požádat v bance o investiční úvěr nebo sehnat investora pro váš projekt. Z pohledu peněz není v těchto cestách výrazný rozdíl, ve všech případech půjde o dohodu na bázi “něco za něco”. Pokud bychom však srovnali celkový přínos, strategický investor toho nabízí výrazně více.

Jak by měla vypadat spolupráce s investorem?

Strategický investor oproti kapitálovému je osobou, která kromě peněz dokáže přinést do vašeho podnikání své know-how a poskytnout klíčové kontakty, které vám mohou otevřít nové obchodní příležitosti. Obvykle se jedná o investora, který podniká ve stejném či obdobném segmentu, tzn. vaše podnikání se vzájemně prolínají a doplňují.

Investorovi tak primárně nejde o podíl ve vaší firmě, i když je to stále podstatná součást spolupráce, ale cílí na rozšíření vlastního portfolia produktů či služeb nebo získání expertizy v daném odvětví. Ani strategický investor však nemá ve vaší firmě neomezené pravomoce a povinnosti. Co přesně tedy od něj můžete očekávat a v čem s ním naopak nepočítat?

Co od investora očekávat:

 • poskytování rad a zkušeností při strategických rozhodnutích, konečné rozhodnutí je však na vás,
 • sdílení nápadů a informací získaných z konferencí, školení, vlastních analýz atd.,
 • propojování se zajímavými lidmi (potenciální obchodní spolupráce, významní klienti),
 • kontrolování úkolů, které mají vést k dosažení společně nastavených cílů.

Co dobrý investor nedělá:

 • blokování majitele v operativním rozhodování,
 • vyžadování častých schůzek založených pouze na reportingu čísel,
 • nejasná a zdlouhavá komunikace, např. když je rozhodování investora příliš dlouhé, investici provedlo více lidí a není stanoven jeden zástupce, takže je nutné informace poskytovat každému zvlášť atd.

Jak investora zaujmout?

Oslovování investorů by mělo být strategické a detailně promyšlené. Rozhodně se nevyplatí posílat nabídky do všech stran s nastaveným jediným kritériem, a to finančním potenciálem investora. Vybírejte takovou osobu či společnost, která vás obohatí nejen finančně, ale i v dalších ohledech. Například pokud chcete rozšířit služby do online prostředí, hledejte významného investora, který této oblasti rozumí a nejlépe on sám potřebuje pomoci s offline prodejem.

Než se však pustíte do vyjednávání s investorem, měli byste si sestavit tzv. pitch deck, tedy krátkou a výstižnou prezentaci vašeho byznys plánu. Zároveň musíte mít jasně stanoveno a promyšleno, co přesně po investorovi vyžadujete a co za to nabízíte. V prezentaci se zaměřte zejména na konkrétní zkušenosti a plánované kroky, kterými chcete vydělat, tzn. proč je daná investice výhodná. Připravte se na to, že vyjednávání s investory je tvrdé a poměrně dlouhé, jednoznačně nepočítejte s okamžitým vstřícným jednáním a vítáním vašeho nápadu.

5 věcí, které investory odrazují

A na co si při jednání s investory dávat pozor?

 1. Při jednání s investorem neimprovizujte. Pokud nemáte do detailu promyšlený koncept vašeho podnikání a jdete na schůzku s myšlenkou “nějak to dopadne”, raději se do jednání nepouštějte. Investor chce znát reálná data a jasnou vizi.
 2. Buďte realisté. Před oslovením investorů se ujistěte, že jste opravdu schopní dostát svým slibům, tzn. proveďte detailní analýzu trhu. Investora nezajímají domněnky o tom, že je to “nápad za milion”.
 3. Mějte jasný plán do budoucnosti. Investor potřebuje vědět, že danou finanční pomocí váš růst nekončí, ale dokážete se i dál rozvíjet.
 4. Vybudujte si silný tým. Investora stěží zaujme firma, kterou tvoří nezkušení pracovníci.
 5. Ukažte, že umíte naslouchat. Pokud budete vystupovat příliš autokraticky, investora nezaujmete. Určitá míra sebevědomí je nutností, nicméně neschopnost přijímat jiné názory vás nikam nedovede.

Zpět