Jak jednoduše začít podnikat jako realitní makléř

Láká vás práce realitních makléřů a uvažujete nad tím, že byste i vy začali v tomto oboru podnikat? Vzhledem k loňským změnám v zákoně o realitním zprostředkování, které zpřísnily požadavky na poskytovatele realitních služeb, řada nezpůsobilých makléřů z realitního trhu odešla. Tím se nejen zvýšila prestiž oboru, ale otevřel se i prostor pro nové makléře a rekvalifikaci v tomto oboru. Co vše musí realitní makléř splňovat?

Věděli jste?

Z údajů za rok 2020 vyplývá, že je v České republice počet obyvatel na jednoho realitního makléře nižší než průměr Evropské unie. Zatímco je v Česku zhruba 900 lidí na jednoho makléře, průměr EU je více než 1600 obyvatel na makléře. Nejméně obyvatel na jednoho makléře je v Lucembursku (567) a nejvíce v Řecku (4126).

Nový realitní zákon

Zákon č. 39/2020 o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů vstoupil v platnost 3. 3. 2020, ministerstvo pro místní rozvoj ho připravovalo osm let. Tento zákon přinesl významné změny v oblasti zprostředkování nákupu a prodeje nemovitostí. Jedním z hlavních přínosů zákona mělo být zvýšení prestiže makléřské profese a směřování k tomu, aby tuto práci vykonávali jen odborníci. Jak se tedy tyto změny dotkly realitních makléřů a co úprava zákona znamená pro vás v případě, že byste chtěli pracovat v tomto oboru?

Zaměřeno na realitní makléře

Nový realitní zákon upravuje zejména činnost realitního makléře a týká se také osob, kterým realitní zprostředkovatelé poskytují své služby. Změny přinesly zejména ochranu spotřebitelů při realitním zprostředkování. Pro realitní zprostředkovatele je klíčové, že společně se změnami v zákoně o realitním zprostředkování došlo k novele živnostenského zákona, kdy nově realitní zprostředkování patří k vázaným živnostem (dříve bylo živností volnou), což vede k přísnějším požadavkům na výkon této profese.

Co jsou vázané živnosti?

Vázaná živnost je živností, pro jejíž získání a provozování je nutné prokázání odborné způsobilosti, jež je upravena zvláštními právními předpisy, které jsou uvedené v příloze 2 živnostenského zákona. Pro realitní zprostředkovatele to znamená následující:

Vzdělání a praxe

Realitní zprostředkovatelé musí mít vysokoškolské magisterské vzdělání v právních, ekonomických, stavebních nebo jiných odpovídajících oborech nebo mohou mít také vzdělání v bakalářském studijním programu společně však s praxí v oboru v délce nejméně 1 rok. Realitní makléři mohou mít také alespoň středoškolské vzdělání, délka praxe v oboru však musí být minimálně 3 roky. Další možností je i bakalářské vzdělání společně s titulem MBA v oboru nemovitostí a rok praxe. Pokud realitní makléři tyto podmínky nesplňují, musí složit zkoušku odborné způsobilosti.

Zkouška odborné způsobilosti pro realitní zprostředkovatele

Zkouška odborné způsobilosti pro obor Realitní zprostředkovatel se skládá z písemného testu, praktické zkoušky a odborné zkoušky a trvá zhruba tři až pět hodin. Obsahem zkoušky je zejména:

  • orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit,
  • posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit,
  • využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele,
  • vykonávání činností realitního zprostředkovatele,
  • aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele,
  • odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu.

Po složení zkoušky účastníci dostanou certifikát o absolvování zkoušky Realitní zprostředkovatel.

Pojištění

Dalším požadavkem je, aby byli realitní zprostředkovatelé pojištění. Na jednu pojistnou událost je limit pojistného plnění nejméně ve výši 1 750 000 Kč a v případě souběhu více pojistných událostí během jednoho roku je minimální limit 3 500 000 Kč. U zprostředkovatelů, kteří jsou zastřešeni franšízovými společnostmi, je tento limit snížený na 50 %.

TIP: Nástroj Jak si založit živnost

Chcete si založit vázanou živnost a začít podnikat jako makléř? Objevte praktický nástroj Jak si založit živnost, který vás provede tím, co vše budete pro založení vázané živnosti potřebovat a jaké povinnosti se k založení živnosti vážou.

Předpoklady pro práci realitního makléře

Hlavní náplní práce realitního makléře je zprostředkování prodeje nebo pronájmu nemovitostí. Realitní zprostředkovatel se proto musí dokonale orientovat na realitním trhu, dokázat posoudit fyzický i právní stav nemovitosti a měl by se také orientovat v souvisejících oborech, tedy v právu, daních, financích, marketingu a dalších oblastech. V neposlední řadě by měl být realitní makléř také schopným obchodníkem. Dobrý realitní makléř tedy musí mít znalosti, dovednosti a kompetence v různých oblastech.


Zpět