1. díl: Umělá inteligence: Jak změní lidskou práci a svět podnikání?

Spuštění aplikace ChatGPT od OpenAI bezesporu představuje zásadní mezník nejen ve vývoji nových technologií, ale i ve vývoji pracovního trhu. Jak vám umělá inteligence může pomoct v práci či podnikání a jsou namístě obavy, že AI nahradí miliony pracovních míst?

Co to je umělá inteligence

Umělá inteligence (AI) je široký pojem, který zastřešuje různé počítačové systémy, které mohou provádět některé úkoly, jež obvykle vyžadují lidskou inteligenci. Umělá inteligence funguje na základě algoritmů a modelů strojového učení, které se mohou učit z velkého množství dat a provádět předpovědi na jejich základě.

AI prochází velmi dynamickým vývojem a dnes má již bohaté využití v různých odvětvích a oborech. Velké softwarové firmy, jako je například Google, již umělou inteligenci využívají delší dobu. Mezi příklady AI dále patří virtuální osobní asistenti, chytré softwary pro tvorbu obrázků a videí nebo třeba autonomní vozidla.

ChatGPT změnil pohled na AI

Nově je díky společnosti OpenAI a její aplikaci ChatGPT umělá inteligence přístupná široké veřejnosti. Jde o generátor textů, který díky ohromné databázi informací vytváří předpokládané odpovědi na nejrůznější požadavky a dotazy. Na rozdíl od vyhledávačů tedy informace nejen vyhledá, ale vytvoří na jejich základě i text podle vašich požadavků.

Tento chatbot dokáže poměrně autenticky napodobit lidskou konverzaci, a navíc má mnohem více informací než člověk. Dokáže zodpovědět v podstatě jakýkoliv typ dotazu, ale také vytvářet obsáhle texty dle zadaných parametrů.

Co AI umí a jak vám může pomoci v podnikání

S příchodem umělé inteligence se řada lidí obává, že jejich profese bude postradatelná. Některá pracovní místa mohou být v budoucnosti opravdu nadbytečná, to ale neznamená, že budou nadbyteční i lidé, kteří je vykonávají. Lidská práce je stále nenahraditelná, zcela určitě se ale budou měnit požadavky na velkou část zaměstnanců.

Cílem umělé inteligence není plně nahradit práci lidí. Jde především o nástroj pro zjednodušení a automatizaci rutinních úkolů, zvýšení efektivity práce a zkvalitnění výstupů, s čím souvisí i úspory nákladů. Zaměstnanci se díky tomu mohou více soustředit na strategické práce, budování vztahů a inovace. Není také pochyb o tom, že s rozvojem umělé inteligence budou vznikat zcela nové profese.

AI se proto rozhodně vyplatí co nejdřív zakomponovat do pracovních postupů. S čím vám tedy pomůže?

Tvorba textů

Asi každého jako první napadne, že už nebudou potřeba profese psavců – copywriterů, novinářů, ale i spisovatelů nebo překladatelů. Umělá inteligence dokáže vytvořit téměř jakýkoliv textový obsah. Má to ale svá ale. Nikdy nepřijde s vlastními originálními myšlenkami ani názorem a některá témata neumí zpracovat vůbec.

Texty od ChatGPT z velké části splňují zadání, ale jsou poměrně prosté a ničím nevybočují z průměru. Lidé, kteří se živí psaním, mohou tedy ChatGPT využít například pro tvorbu osnov a rešerší, brainstorming či inspiraci, případně pro tvorbu jednoduchých rutinních textů. Vybočení z průměru se stane ceněnou dovedností všech psavců, jelikož internet bude přehlcený méně hodnotným obsahem od AI.

Na využití AI při copywritingu má jasný názor i obsahová specialistka Petra Ondráčková z agentury Expertia: “Myslela jsem si, že AI ještě dlouho nebude na takové úrovni, aby mohla copywritery reálně nahradit. Když jsem si pak ale „povídala“ s ChatGPT, byla jsem fakt překvapená. Když to řeknu úplně upřímně a bez obalu, je již schopen zcela nahradit průměrné copywritery. Občas udělá nějakou gramatickou či stylistickou chybu, ale třeba dvě na celou dlouhou odpověď. Když jsme kdysi hledali pro náš tým v Expertii copywritery, musím říct, že u některých uchazečů bylo těch chyb mnohem více, text neměl takovou strukturu a neobsahoval všechna důležitá fakta. 

Svůj názor jsem tedy změnila. Ti kreativní a dobří copywriteři, co svým textům umí dát živost a zajistit nejen informační správnost, ale také čtivost, se AI bát nemusí. Ale to asi platí všude, pokud do své práce vkládáte potřebné úsilí, máte pro ni předpoklady a baví vás. Navíc si myslím, že lidé, kteří jsou nyní skvělými copywritery, budou v budoucnu AI při psaní článků prostě řídit. Zadávat otázky, vymýšlet strukturu článku, opravovat drobné chyby, dodávat textu „živost“, lidskost a čtivost, tvořit konečnou podobu článku. Celý proces psaní se tak výrazně zrychlí.”

Analýza a zpracovávání dat

V této oblasti může AI bezesporu dosáhnout lepších výsledků a nižší chybovosti než člověk. Reporting, vkládání dat, příprava prezentací, analýza příležitostí či konkurence – to vše a mnohem více za vás může udělat umělá inteligence. A co víc, připraví i návrh implementace získaných dat pro zlepšení firemních procesů.

Právo a účetnictví  

Účetní software s umělou inteligencí může automatizovat mnoho rutinních úkolů, které tradičně provádějí účetní.

Umělá inteligence dokonce může nahradit pozici asistenta při advokátní práci. Můžete ji využít pro sepisování právních podání či smluv. Advokát pak výstup chatbota pouze zkontroluje a doladí.

Z PRAXE: Umělá inteligence v účetnictví: Jak EKP využívá AI k automatizaci procesů (Autoři: Gabriel Berger, Michal Škrabiš)

Firma EKP, specializující se na účetní a daňové poradenství, se rozhodla využít AI k automatizaci procesů schvalování faktur a vytěžování dat z jednotlivých faktur. Primárním nástrojem, který EKP používá, je Wflow, který spolupracuje s integrovaným nástrojem ROSSUM.

Wflow je sofistikovaný nástroj, který integruje několik oblastí. Nejen, že slouží jako nástroj pro schvalování přijatých faktur a datové úložiště, především však nabízí automatické vytěžování faktur na bázi umělé inteligence. Ve spolupráci s platformou ROSSUM dokáže tato technologie extrahovat data z nahraných faktur a zpracovávat je. Díky tomu se značně snižuje čas strávený manuálním přepisováním údajů a snižuje se možnost lidské chyby, což umožňuje účetním pracovníkům věnovat se jiným důležitým úkolům. Vytěžená data jsou následně přebírána účetním softwarem EKP nebo klienta.

Rossum a vytěžování faktur není od samotného počátku samozřejmě neomylné. Na základě zpětné vazby od účetní, která je zodpovědná za vytěžení dokladu, se ale stále zdokonaluje a s každou novou fakturou či dokumentem se stává přesnějším. Tento proces strojového učení umožňuje platformě ROSSUM přiřazovat správné položky k správným číslům postupem času s nižší chybovostí.

Použití AI v účetnictví přináší řadu výhod, mezi které patří:

  1. Zvýšení produktivity: Automatizace zpracování faktur umožňuje účetním pracovníkům věnovat se jiným důležitým úkolům, což zvyšuje produktivitu práce.
  2. Snížení chyb: Manuální přepisování údajů je náchylné k chybám. Použití AI k extrakci dat z faktur a následná kontrola minimalizuje riziko chyb v záznamech.
  3. Snížení nákladů: Díky automatizaci procesů se snižují náklady na zaměstnance, kteří by se museli věnovat manuálnímu přepisování údajů.

Marketing

Kromě výše zmíněné tvorby marketingových textů najde AI uplatnění hlavně v direct marketingu a zákaznické podpoře, tedy třeba při zodpovídání dotazů nebo přípravě cenových nabídek.  

“Už dnes se potkáváme s umělou inteligencí v podobě různých automatizovaných chatů, které mají za úkol alternovat zákaznickou podporu. Tyto nástroje budou čím dál sofistikovanější a dokážou z velké části nahradit operátora v call centru, protože budou umět porozumět i hlasu. To výrazně zefektivní náklady na tyto služby. 

Další velké využití naskýtá integrace do různých softwarů a nástrojů, jako jsou například Microsoft Office nebo Google Workspace. Obě společnosti už představily, jak chtějí AI v těchto aplikacích využít. Brzy se tak dočkáme třeba automaticky zpracovaného zápisu z porady včetně shrnutí do podoby konkrétních úkolů pro konkrétní lidi nebo automaticky vytvořené prezentace na základě jednoduchého zadání. Neocenitelným pomocníkem bude umělá inteligence zapracovaná do tabulkového procesoru Excel. Ti, co si často neví rady se složitými vzorci, jednoduše zadají lidskou řečí, co potřebují a AI jim vygeneruje konkrétní vzorec,” říká SEO specialista Miroslav Rojek z Expertie. 

Programování

ChatGPT je schopen vytvořit kód v řadě programovacích jazyků, neumí ale vytvářet složitější programy. Programátoři ale mohou tuto aplikaci využít pro vytvoření jednodušších dílčích kódů, což jim značně usnadní práci.

Vzdělávání

Mnoho učitelů bije na poplach, že již není možné odlišit text napsaný žáky či studenty a umělou inteligencí. Podobný rozruch ale způsobil i nástup internetu a vyhledávačů, kdy si studenti mohli jakékoliv informace (které se do té doby museli učit nazpaměť) jednoduše vyhledat online.

Obavy proto nejsou namístě, vzdělávání se ale musí na novou realitu adaptovat. Nemá smysl žákům a studentům ChatGPT zakazovat. Důležité je naopak naučit je s ním pracovat a integrovat jej do vzdělávacího procesu tak, aby z něj měli při učení žáci prospěch. 

Co umělá inteligence naopak neumí (a v dohledné době umět nebude)

Jak už jsme zmínili, umělá inteligence může lidem významně pomoct s rutinními pracemi. V každé profesi jsou ale oblasti, kde je lidský faktor nepostradatelný.

„Umělá inteligence je jenom nástroj. Know-how nahradí, ale třeba vztah s lidmi ne. Je potřeba najít si svůj talent a ten podpořit novým mind setem a dovednostmi. Je potřeba dívat se na věci jako na příležitosti, být otevřený a chtít se učit a zkoušet. Zamyslet se nad tím, co se změní, co se naopak nezmění a jaká je přidaná hodnota vaší služby,“ říká expert na digitální inovace Filip Dřímalka v rozhovoru Deep Talks.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

V jakých oblastech vás tedy AI nenahradí?

Znalost aktuálních trendů: Umělá inteligence se učí pouze z digitalizovaných dat, což je značně omezený prostor, který navíc vyváří určité nesrovnalosti. AI se neustále učí a zdokonaluje, přesto nedokáže pojmout vše, co právě „hýbe světem“ – některé trendy vznikají ze dne na den (ChatGPT má aktuálně omezené informace o světě a událostech po roce 2021). ChatGPT tedy neříká pravdu, říká pouze to, co našel. Vytváří předpokládané odpovědi, které mohou být nesprávné, případně nekorektní nebo i diskriminační.

Originalita a inovace: ChatGPT čerpá pouze ze stávajících informací, které sice dokáže představit v nových kontextech, ovšem vždy na základě modelu pravděpodobnosti. Revoluční objevy a originální myšlenky ale není možné předpokládat, a proto zůstanou doménou lidí.

Názor a úsudek: Umělá inteligence dokáže zpracovat neuvěřitelné množství informací, nedokáže je ale hodnotit a nemá na věci názor. S tím souvisí i fakt, že neumí kompetentně rozhodovat.   

Emoční inteligence a budování vztahů: Jakkoliv autenticky dokáže umělá inteligence komunikovat a interpretovat emocionální rovinu obsahu, nikdy nedokáže komplexní lidské emoce skutečně pochopit (opět totiž naráží na častou nepředvídatelnost emocí a mezilidských vztahů). Budování vztahů, ať už na pracovišti či mimo něj, zůstane důležitou součástí pracovní náplně nás všech.  

Individuální požadavky: Každá značka má své unikátní know-how, jedinečné produkty, příběh nebo originální tonalitu komunikace. Tyto informace sice můžete zkusit ChatGPT naučit, ale proces učení by byl velice zdlouhavý a náročný, a navíc bez zaručených výsledků.

Schopnost řešit složité problémy: Na některé jednoduché problémy může ChatGPT poskytnout řešení, ale na ty složitější, které vyžadují strategické myšlení, empatii nebo úsudek, je stále krátký.  

Nedostatků ChatGPT bychom určitě našli i více. Sečteno a podtrženo, lidé určitě nepřijdou o práci, ale změní se povaha mnoha profesí. Rutinní úkoly převezmou technologie, díky čemuž budou mít lidé větší prostor pro inovace. Abyste obstáli v konkurenčním boji, rozvíjejte dovednosti a talenty, které AI nahradit neumí, držte krok s technologickými trendy, sledujte fascinující rozvoj AI a neustále hledejte způsoby, jak umělou inteligenci využít ke svému prospěchu.   

Stručně
  • Umělá inteligence (AI) je široký pojem, který zastřešuje různé počítačové systémy, které mohou provádět některé úkoly, jež obvykle vyžadují lidskou inteligenci. Nově je díky společnosti OpenAI a její aplikaci ChatGPT umělá inteligence přístupná široké veřejnosti.
  • ChatGPT je generátor textů, který díky ohromné databázi informací vytváří předpokládané odpovědi na nejrůznější požadavky a dotazy. Na rozdíl od vyhledávačů tedy informace nejen vyhledá, ale vytvoří na jejich základě i text podle vašich požadavků.
  • Cílem umělé inteligence není plně nahradit práci lidí. Jde především o nástroj pro zjednodušení a automatizaci rutinních úkolů, zvýšení efektivity práce a zkvalitnění výstupů, s čím souvisí i úspory nákladů.
  • AI vám může pomoct při tvorbě textů, analýze a zpracovávání dat, v právu, účetnictví i marketingu, programování nebo vzdělávání.
  • Lidskou práci naopak AI nenahradí v oblastech, jako jsou znalost aktuálních trendů, originalita a inovace, názor a úsudek, emoční inteligence a budování vztahů, individuální požadavky či schopnost řešit složité problémy.
  • Abyste obstáli v konkurenčním boji, rozvíjejte dovednosti a talenty, které AI nahradit neumí, držte krok s technologickými trendy, sledujte fascinující rozvoj AI a neustále hledejte způsoby, jak umělou inteligenci využít ke svému prospěchu.

Zpět