Investice do společenské odpovědnosti se firmám vyplatí. Jak na to?

Nejen v období Vánoc mnohé firmy zvažují dobročinné příspěvky či aktivity. Společenská odpovědnost firem, známá také pod anglickým názvem Corporate Social Responsibility či pod zkratkou CSR, přitom firmám přináší řadu benefitů. Jak správně investovat do společenské odpovědnosti a co od CSR očekávat?

Co je společenská odpovědnost firem?

Společenská odpovědnost firem je v zahraničí již samozřejmostí a nedílnou součástí podnikání. Snaha přispět ke zlepšení svého okolí, a to zcela dobrovolně a bez vidiny přímého zisku, se dnes stává pilířem firemní kultury i českých podniků. V jakých oblastech se můžete stát společensky odpovědnou firmou?

Ekonomická oblast

Jak vypadá ekonomicky odpovědná firma? Jedná se o firmu, která plní své závazky vůči svým dodavatelům a zákazníkům. O firmu, která hraje takzvanou fair play a odmítá korupci a má dobré vztahy se svými zákazníky i akcionáři. V neposlední řadě ekonomicky odpovědná firma jedná zcela transparentně a nevystavuje své obchodní partnery riziku.

Sociální oblast

Sociální oblast je možné dále rozdělit na aktivity, které se odehrávají uvnitř podniku a také mimo něj, tedy na vnitropodnikovou sociální odpovědnost a mimopodnikovou sociální odpovědnost. Co se týče vnitropodnikové sociální odpovědnosti, řadíme sem například péči o zaměstnance, ať už v podobě benefitů, dovolené nebo třeba podpory rodiny zaměstnance, nebo dodržování pracovních standardů. Součástí mimopodnikové sociální odpovědnosti může být podpora neziskových organizací nebo třeba podpora sportovních událostí.

Environmentální oblast

Společensky odpovědná firma by také neměla zapomínat na životní prostředí. Měla by proto chránit využívané přírodní zdroje, usilovat o šetrnou produkci a začlenit do svého podnikání ekologickou politiku například v podobě bezpapírové kanceláře nebo používání recyklovatelných materiálů.

Výhody společenské odpovědnosti pro firmy

I přesto, že cílem CSR by neměl být primárně zisk, toto chování s sebou přináší celou řadu benefitů, které mohou mít pro firmu i pozitivní ekonomický dopad. Jedná se o vyšší produktivitu a loajálnost zaměstnanců, zlepšování image značky, budování vztahů ke značce, navazování nových kontaktů a v neposlední řadě dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Při správně zvolené strategii můžete díky CSR vytvořit třeba virální marketingovou kampaň, ale i zlepšit ekonomickou situaci vašich potenciálních zákazníků nebo udržet v regionu perspektivní mládež. Výčet těchto výhod dokazuje, že se jedná o investici, která se firmám vyplatí.

Byznys pro společnost

Důkazem toho, že se CSR stává nedílnou součástí zdejšího podnikání, je i vznik několika platforem sdružujících odpovědné firmy. Jednou z nich je Byznys pro společnost. Členové získávají cenné know-how o implementaci principů trvale udržitelného a odpovědného podnikání, inspirativní networking, možnost účastnit se na vzdělávacích akcích a mnoho dalšího. Členem této platformy je i ČSOB.

Společensky odpovědné chování a trvalá udržitelnost jsou základními pilíři firemní filozofie ČSOB.  ČSOB dlouhodobě sleduje principy a trendy udržitelnosti a odpovědnosti (CSR). Firemní filozofie ČSOB vychází z konceptu, který propojuje tři klíčové oblasti CSR – investice do komunity, rozvoj filantropie a zapojování zaměstnanců. ČSOB věří, že sladěním firemní kultury s hodnotami a přesvědčením svých zaměstnanců lze naplnit principy odpovědného podnikání a troufá si být lídrem i v této oblasti.

Asociace společenské zodpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti je iniciativa, která učí přirozeně posilovat odpovědnost firem a rozvíjí v Česku kulturu dárcovství. V roce 2019 se například pod hlavičkou Asociace povedlo vybrat 72 milionů korun na dobročinné účely.

TIP: Inspirujte se odpovědnými firmami

Chcete vědět, které firmy v Česku jsou odpovědné a co dělají pro své zaměstnance, životní prostředí nebo společnost? Inspirovat se můžete na stránkách odpovednefirmy.cz, které každoročně vyzdvihují nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání a oceňují malé, střední i velké firmy za jejich činnost. Unikátní nezávislý rating odpovědného a udržitelného podnikání vytvořila aliance Byznys pro společnost. Podívejte se i vy, kdo patří mezi TOP odpovědné firmy roku 2020.

Společenská odpovědnost a čas Vánoc

Vánoce, které jsou svátkem radosti a štědrosti, jsou skvělou příležitostí, jak udělat něco pro své okolí. Vaše firma se může zapojit například do celosvětové iniciativy Giving Tuesday.

Giving Tuesday

Giving Tuesday je světovým dnem štědrosti a dobrých skutků. Tento den se ve světě koná už od roku 2012 a u nás od roku 2016 pod hlavičkou Asociace společenské zodpovědnosti. Tento den se koná vždy první úterý po Dni díkuvzdání, letos se jednalo o 1. prosince 2020. Do Giving Tuesday se v roce 2019 zapojilo 190 zemí světa a firmy dohromady přispěly neziskovým organizacím, sociálním podnikům, firmám i jednotlivcům neuvěřitelnou částkou 1 970 milionů dolarů. Do oslav nejštědřejšího dne v roce se můžete zapojit i nyní, a podpořit tak vámi vybranou organizaci.

Jak si vybrat obdarovanou organizaci?

Pomoc ocení stovky organizací. Přispět můžete seniorům, dětem v dětských domovech, útulkům, nemocnicím i firmám, které se dostaly do finanční tísně v důsledku koronaviru. Možností je opravdu nespočet. Jak si tedy vybrat tu, na kterou přispějete?

Přispějte tam, kde to znáte

Obecná rada zní, začít hledat ve svém okolí, tedy tam, kde to dobře znáte. Když darujete peníze organizacím, jež znáte, můžete snáze sledovat, co se s vaší pomocí děje. Lokální dárcovství je navíc nejlépe vidět a v regionech jde o skvělou reklamu.

Zamyslete se, na jakou oblast chcete přispět

Pokud se ve vašem okolí nachází hned několik organizací, měli byste se zamyslet nad tím, na co byste chtěli peníze darovat. Položte si tedy otázku, k jaké změně ve společnosti nebo v místě, ve kterém žijete, chcete přispět. Oblast, kam zacílíte svou pomoc, může být také spojena s oblastí vašeho podnikání.

Příspěvek nemusí být jen finanční

V neposlední řadě je třeba říct, že pomoc nemusí být spojená jen s finančním příspěvkem, darovat je možné cokoliv, například produkty, které vaše firma vyrábí, nebo třeba svou energii a znalosti. Řada firem a organizací například ocení kurz IT nebo marketingové poradenství. Oblíbené jsou také úklidy okolní přírody či výpomoci v domovech seniorů, které fungují i jako skvělý teambuilding.


Zpět