Amortizace podnikatelských vozů

Termín amortizace označuje míru opotřebení předmětu, v tomto článku budeme hovořit konkrétně o amortizaci podnikatelských vozů. Věděli jste, že máte nárok odepsat si z daní jako daňově uznatelný výdaj opotřebení vozidla? Za jakých podmínek na firemním voze ušetříte?

Co je amortizace?

Jak už jsme nastínili v úvodu, amortizace udává míru opotřebení předmětu. Automobil ztrácí část své hodnoty i ve chvíli, kdy ho nepoužíváte. V případě amortizace vozidla se rozlišuje fyzické a morální opotřebení. Za fyzické opotřebení je považované snižování hodnoty vozu působením vnějších vlivů (stárnutí vozidla, způsob údržby a provozu vozidla …). Morální opotřebení je pak ovlivněno technickým pokrokem v automobilovém odvětví.

Co ovlivňuje amortizaci automobilu?

Amortizace vozidla se odvíjí od celé řady faktorů, ať se jedná o značku, typ a pohon automobilu, výbavu a formu užívání, počet najetých kilometrů, havárie a opravy nebo počet předešlých majitelů.

Jak amortizace vozidel funguje?

Ze statistik vychází, že hodnota vozidla v průměru klesne zhruba o 11 % ve chvíli, kdy vůz opustí prodejnu prodejce vozů. Každý rok pak automobil ztratí v průměru 15 až 25 % své hodnoty a po pěti letech je hodnota vozidla zhruba 40 % z jeho původní hodnoty.

Kdy se amortizace využívá?

Amortizace se využívá v případě prodeje ojetých vozů, v účetnictví a pojišťovnictví a také v případě používání soukromého vozidla ke služebním účelům.

Uplatnění amortizace do daní

Pokud chcete amortizaci vozidla uplatnit do daní, máte dvě možnosti:

Automobil je obchodním majetkem

V případě, že automobil vložíte do obchodního majetku, můžete si postupnou amortizací snížit základ daně a rozložit náklady do více období. Tato varianta nebude mít vliv na krátkodobý výsledek hospodaření firmy. Odepsat si amortizaci je možné pouze v případě vozidla s vyšší pořizovací cenou než 40 000 Kč.

Amortizace se může odepisovat rovnoměrně po dobu pěti let nebo také zrychleně, tedy tak že v prvních letech odepíšete větší část hodnoty vozidla.

Rovnoměrné odepisování: 11 % v prvním roce, 22,25 % v následujících čtyřech letech.

Zrychlené odepisování: V prvním roce se odpis vypočítává z pořizovací ceny automobilu, v dalších letech z jeho zůstatkové ceny.

Automobil není obchodním majetkem

Pokud automobil nevložíte do obchodního majetku, můžete uplatňovat amortizaci za každou jízdu počítanou na jeden kilometr. Náhrada za amortizaci silničních motorových vozidel pro rok 2020 činí paušálně 4,20 Kč za jeden ujetý kilometr. Musíte však splnit podmínku, že vozidlo není předmětem finančního leasingu, který byl uplatněný jako daňově uznatelný výdaj.

Využití soukromého automobilu ke služebním účelům

Využívají vaši zaměstnanci osobní automobil pro služební účely? Pak je potřeba vědět, že jim podle zákonu č. 262/2006 Sb. náleží nejen proplacení pohonných hmot, ale také náhrada za každý ujetý kilometr pod podmínkou, že vůz není pronajatý, vypůjčený nebo vložený do majetku firmy. Tato částka je pro letošní rok již výše zmíněných 4,20 Kč na kilometr.

Amortizace a pojištění

Pojišťovny využívají amortizaci vozu pro výpočet havarijního pojištění, vzhledem k tomu, že hodnota vozu v průběhu let klesá, klesá i výše pojištění. Některé pojišťovny využívají amortizaci také pro výpočet povinného ručení.


Zpět