Vyznáte se v provozních úvěrech? Projděte si ty hlavní

Banky se v posledních letech čím dál více zaměřují na malé a střední podniky a odpovídá tomu i nabídka úvěrů. Jestliže potřebujete peníze na nakoupení zboží nebo běžný provoz podniku, zaměřte se na provozní úvěry.

Provozní úvěry slouží obecně k nákupu materiálu a zboží nebo k financování pohledávek. Banky je poskytují hlavně krátkodobě nebo střednědobě. K zajištění nebývá potřeba nemovitost a nemusíte udávat účel úvěru, na rozdíl od úvěru investičního. Nejčastějším způsobem zajištění bývá směnka. Druhů provozních úvěrů existuje několik, projděte si ale ty hlavní.

Kontokorent a povolené přečerpání účtu

Tento typ úvěrů využívají malí a střední podnikatele nejčastěji. Využívají se pro financování provozních potřeb, například na nákup zásob, financování pohledávek či jako rezerva na neočekávané výdaje.

“Výhodou je flexibilita tohoto typu financování, kdy klient čerpá i splácí dle svých potřeb,” vysvětluje mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Nemusíte dokládat účel čerpání. Jsou to vlastně takové doplňky k běžnému účtu, kdy v případě mimořádného výdaje půjdete do minusu. Výhodou u kontokorentu je i neustálá platební schopnost, kdy v případě SIPO či inkasa platba vždy odejde, a to i v případě, že nemáte na účtu dostatek financí.

Kreditní karta

Mezi provozní úvěry patří i kreditní karta pro podnikatele, která spojuje výhody placení platební kartou a možností čerpat úvěr v případě potřeb. “Klient získává výhodu v bezúročném období, kdy neplatí úrok, pokud splatí čerpaný úvěr dříve,” dodává Madle.

Součástí kreditní karty jsou obvykle další neúvěrové služby, jako je například pojištění nebo slevy na produkty a služby u dalších obchodních partnerů.

Jak kreditní karta vlastně funguje? Jestliže zaplatíte kreditní kartou, máte až 55 dní, podle banky, na splacení úvěru. Tedy po tuto dobu nemusíte platit z vypůjčené částky úrok. Pozor ale, protože na splacení dlužné částky máte maximálně 45 (50, 55) dní, ovšem ne ode dne platby kreditní kartou, ale od počátku bezúročného období, které banky počítají od prvního dne v měsíci. Pokud do té doby nezaplatíte, banka vám začne dlužnou částku úročit.

Revolving

Pro pravidelné financování provozních potřeb jako jsou pohledávky nebo zásoby využívají firmy nejčastěji revolving. Je to typický typ úvěru pro středně velké společnosti. Revolving je v podstatě kombinace kontokorentního úvěru a krátkodobé bankovní půjčky.

Jedná se o úvěr s možností dalšího obnovení. Úvěr má na dané období sjednaný finanční limit a klient může při jeho splácení opakovaně čerpat prostředky až do výše limitu.

Factoring

Další možností je factoringové financování a správa pohledávek. Jejich pravidla se však domlouvají zpravidla na celý rok, mnohdy ještě před vznikem samotných pohledávek. Financování je založené na postupování pohledávek z obchodního styku. Zpravidla jde o pohledávky se smluvně dojednanou splatností od 30 do 90 dnů, které splňují požadavek na určitou diverzifikaci, tedy vznikají z dodávek minimálně pěti odběratelům.
Po postoupení jsou pohledávky za odběrateli ve vlastnictví factora, který se tak stává novým věřitelem. Na základě postoupení pohledávek získává klient/dodavatel nárok na jejich profinancování do smluvně dohodnuté výše až 90 procent.

V případě regresního factoringu zůstává věřitelem klient, u bezregresního factoringu přebírá riziko platební neschopnosti odběratelů factor.

Faktoring se vyplatí především ve chvílích, kdy si nejste jisti platební schopností u svých zákazníků a obchodních klientů.

„Factoring kromě finančních prostředků zajistí uživateli také správu pohledávek a v případě zájmu i ochranu před platební neschopností či nevůlí jeho zákazníků, to vše s nepatrně vyššími náklady a velmi rychle,“ říká Tomáš Morávek, generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Factoring.

Pokud se zájemce ale bez těchto služeb obejde a má předpoklady získat bankovní úvěr, mohou být s tím spojené náklady podle Morávka o něco nižší.

Shrnutí

  • Kontokorent a přečerpání účtu - flexibilita, bez dokládání účelu čerpání
  • Kreditní karta - výhoda bezúročného období, doplňující benefity
  • Revolving - úvěr s možností dalšího obnovení pro pravidelné financování provozních potřeb
  • Factoring - pro větší částky, pro případy horší platební schopnosti u odběratelů

Zpět