Venture kapitálové fondy: Komu půjčují a jaké podnikatele podporují?

Získat peníze na podnikání můžete nejrůznějšími způsoby. Nejjednodušší je půjčit si od rodiny. Další populární možností jsou banky, které vám půjčí nejen na start podnikání, ale také na případné investice a provoz.

Nejen finance, ale také cenné rady vám poskytnou business angels, o nichž se více dozvíte ZDE. A pak můžete na rozjezd svého podnikání využít Venture kapitálové fondy, což jsou středně až dlouhodobé kapitály investované formou kapitálového vstupu do společnosti. Za investici získává fond venture kapitálu podíl na základním kapitálu podniku a společně s finančními prostředky předává firmě také odbornou pomoc.

Pro koho jsou venture fondy určeny?

Vhodným kandidátem na venture kapitálovou (VC) investici jsou podle výkonné ředitelky Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) Zuzany Pickové společnosti, které mají v ideálním případě globální ambice, dobře škálovatelný a konkurenční produkt a investici potřebují proto, aby mohly růst výrazně rychleji, než by rostly bez externího financování.

“Rovněž je důležité, aby si zakladatelé firem uvažujících o investici byli vědomi faktu, že cílem VC investora je v horizontu například 5 let z firmy vystoupit, což se tradičně děje skrze prodej firmy nějakému většímu nebo strategickému hráči v segmentu, kde se ten daný start-up pohybuje,” upozorňuje Picková.

Co se vhodnosti oborů týče, technické obory jsou na tom lépe, jelikož jsou často držiteli unikátního intelektuálního vlastnictví. “Většina venture kapitálových investic skutečně směřuje do ICT sektorů, kde existuje nejrozvinutější ekosystém podnikatelů, investorů, manažerských týmů, poradců a dalších nezbytných součástí úspěšných investic,” říká Picková.

Společnost 3TS Capital Partners se třeba soustředí na růstová stádia technologických firem, neinvestuje do raných stadií firem bez dokončených produktů nebo bez zákazníků. “Výše uvedené nicméně neznamená, že dobré investiční příležitosti nelze nalézt i v jiných než v ryze technologických firmách,” dodává.

V jaké fázi podnikání o peníze žádat?

Moment vstupu fondů do firem se liší. Některé fondy začínají investovat i před samotným dokončením produktu, jiné vstupují do firem až později, kdy je podle Pickové alespoň na nějaké elementární úrovni potvrzen zájem zvenčí, což typicky znamená, že daná firma má již první (ne)platící zákazníky.

Od momentu vstupu investora do firmy se také odvíjejí investované částky. “V raných fázích jde typicky o nižší stovky tisíc eur, později může jít o jednotky milionů eur. Co se fondů Credo Ventures týče, typicky investujeme v rozmezí od 150 tisíc eur do 3 milionů eur.
3TS Capital Partners se zaměřuje na růstová stádia firem, které mají finalizovaný produkt a již podstatnou bázi platících zákazníků. 3TS typicky investuje částky v rozmezí 2 až 8 milionů eur,” popisuje výkonná ředitelka z CVCA.

Co musíte splnit, abyste kapitál získali?

V úvodu poslouží podle Pickové základní informace o projektu a jeho stavu, složení týmu a ambici, kterou s projektem podnikatelé mají.

“Následuje analýza trhu, porovnání s konkurencí a diskuze nad obchodním plánem. Pokud se bude po tom všem investorovi zdát, že jde o projekt s unikátní technologií, jež má i reálný potenciál na globálním trhu a zároveň si bude i lidsky rozumět se zakladateli, investice je na spadnutí,” vysvětluje.

Zároveň dodává, že standardně by měl ale podnikatel předložit podnikatelský plán, který poté s investorem bude detailně diskutovat.

“Zásadní část investičního rozhodnutí nicméně souvisí s kvalitou klíčových lidí, venture kapitálové investice jsou v první řadě investicemi do kvalitních manažerských týmů. Nejdůležitějším aktivem každé firmy jsou tedy v této fázi lidé,”

uzavírá Picková.

Venture kapitálové fondy na našem trhu

 • 3TS Capital Partners
 • Rockaway Capital
 • Springtide Ventures
 • Miton
 • Reflex Capital
 • J&T Ventures

Shrnutí

 • základem pro získání venture kapitálového fondu je inovativnost a globální produkt
 • většina investic VC fondů směřuje do technologií a ICT
 • cílem VC investora je v horizontu například 5 let z firmy vystoupit
 • investice v rozmezí 150 tisíc eur až 8 milionů eur
 • nezapomeňte na podnikatelský plán
 • nejdůležitějším aktivem jsou kvalitní lidé

Zpět