12. díl: Měříme návštěvnost webu prostřednictvím Google Analytics

Spustili jste právě svůj první web a zajímá vás, odkud na něj lidé přichází a co na něm dělají? Využijte toho, že na svém webu můžete téměř cokoliv změřit a vyhodnocujte návštěvnost svého webu správně a efektivně.

Kdo nic neměří, nic neřídí. To je známé heslo, které v podnikání na internetu platí dvojnásob. Internet má tu sílu, že můžete téměř cokoliv změřit, tak proč to nevyužít. 

Pokud jste právě dokončili svůj první web a chystáte se ho spustit, neměli byste zapomenout přidat jakoukoliv měřící službu, která vám umožní sledovat výkon vašeho webu. Některé systémy pro tvorbu webu mají své vlastní statistiky, ale často poskytují jen základní údaje. 

Nejrozšířenějším a snad i nejkomplexnějším nástrojem mezi těmi, které můžete mít zdarma, je služba Google Analytics.    

Jak přidat měření do webových stránek

Pokud už používáte jakoukoliv službu od Googlu (například Gmail), přejděte na analytics.google.com a přihlaste se. Pokud ještě účet u Googlu nemáte, budete vyzváni k jeho založení.

Při registraci do Google Analytics svůj účet pojmenujte a poté vyberte, zda budete chtít měřit klasické webové stránky nebo aplikaci, případně oboje. V našem případě budeme měřit standardní web.

Jakmile projdete všemi úvodními kroky,  získáte svůj měřící kód, který je potřeba vložit do webových stránek. Způsob vložení do webu je závislý na tom, jakou platformu jste si pro svůj web vybrali. Máte-li web například od Shoptetu nebo Webnodu, stačí vám zkopírovat číslo měřícího kódu a vložit ho do příslušné kolonky v administraci vašeho webu. 

Pokud v administraci nemáte samostatnou kolonku pro vložení měřícího čísla, budete pravděpodobně muset vložit celý měřící kód do každé stránky vašeho webu. 

Jakmile měřící kód do webu vložíte, během několika málo hodin uvidíte svá první čísla návštěvnosti. 

Jak vyhodnocovat návštěvnost webu v Google Analytics

Google Analytics je skvělý nástroj a poskytuje velké množství dat o návštěvnosti vašeho webu. Dokonce tak velké množství, že je někdy jednoduché se v datech ztratit. Proto je důležité zaměřit se na pár hlavních metrik a ne nutně zkoumat každý detail. Pro každý web mohou těmi důležitými metrikami být jiná čísla. Tato data by vás ale měla zajímat přednostně.

Návštěvy a unikátní návštěvníci

Základní metrika, se kterou všechny měřící nástroje pracují, je Návštěvy. Zaznamená se pokaždé, když na váš web přijde nový návštěvník. Protože jeden a ten samý návštěvník může přijít vícekrát (udělá více návštěv), rozlišujeme ještě metriku Unikátní návštěvník. Když se k vám bude stejný návštěvník vracet, bude identifikován jako jeden unikátní návštěvník, ale bude mu naměřeno více návštěv.

Kromě samotného absolutního čísla by vás měl zajímat vývoj v čase, a to minimálně po měsících nebo srovnání stejného měsíce nyní s předchozím rokem.

Obrázek: Pohled na základní přehled hlavních metrik v Google Analytics.

Zobrazené stránky

Každý návštěvník vašeho webu si prohlédne minimálně jednu konkrétní stránku. Jaký obsah si vaši návštěvníci prohlížejí, najdete v reportu Chování > Obsah webu > Všechny stránky. Uvidíte zde seznam všech stránek spolu s dalšími metrikami.

Porovnejte si, jestli zhlédnuté stránky odpovídají vašemu očekávání. Zda návštěvníci nepřichází na jiné stránky, kterým jste doposud nevěnovali takovou pozornost. Zajímejte se také, které stránky slouží nejčastěji jako vstupní (sloupec “Vstupy”) a na jakých stránkách lidé nejčastěji končí svou návštěvu (sloupec “Procento odchodů”). Odcházejí lidé nejčastěji na detailu produktu, aniž by vložili zboží do košíku? To může znamenat, že vaše cena je vyšší, než lidé očekávali nebo jednoduše na stránce produktu se lidé nedozvěděli to, co potřebovali. Zkontrolujte, zda máte doplněné všechny důležité informace a fotografie.

Obrázek: Přehled nejčastěji zhlédnutých stránek.

Zdroje návštěvnosti

Odkud lidé na váš web přichází je jeden z nejdůležitějších pohledů pro vyhodnocování efektivity webu. V Google Analytics najdete tento report v části Akvizice > Přehled nebo ještě detailněji v Akvizice > Veškerá návštěvnost > Kanály. Google Analytics automaticky roztřídí jednotlivé návštěvy dle různých zdrojů. Sám dokáže rozpoznat návštěvy z vyhledávačů (Organic Search), z placených kampaní, pokud si je správně označíte (Paid Search) či ze sociálních sítí (Social) nebo přímé návštěvy (Direct). 

Zkoumejte zde, jak se vyvíjí návštěvnost podle jednotlivých zdrojů v čase. Investujete prostředky nebo minimálně čas do aktivit na sociálních sítích? Podívejte se, zda se v kolonce “Social” tato aktivita projevuje i ve zvýšené návštěvnosti.

Získáváte návštěvnost z vyhledávačů? Podívejte se, zda vám řádek “Organic Search” generuje očekávanou návštěvnost. Pokud ne, máte možná nevyužitý potenciál v SEO.

Pokud investujete svůj čas nebo finanční prostředky do propagace svého webu, vždy se kromě samotného počtu návštěv zaměřte i na tyto metriky:

  • Míra okamžitého opuštění – značí, v kolika procentech případů si návštěvník z daného zdroje prohlédl jen jednu stránku a následně web ihned opustil. Očekávali jste, že návštěvníky z daného zdroje váš web zaujme, ale míra opuštění je přes 70 %? Pak může být něco špatně.
  • Počet stránek na 1 relaci – značí, kolik stránek si průměrně návštěvník prohlédl v rámci své návštěvy. Čím větší počet stránek, tím více návštěvníka váš web zaujal. 

Obrázek: Zdroje návštěv se zvýrazněnými kvalitativními metrikami Míra okamžitého opuštění a Počet stránek za 1 návštěvu.

Měřte a vyhodnocujte pravidelně

Google Analytics poskytuje mnohem větší množství dat. Pro každý účel, situaci, období nebo i pro každého člověka ve vaší organizaci mohou být důležitá různá čísla. I když se ve všech číslech nevyznáte, důležité je začít alespoň měřit. Čím dříve začnete měřit, tím více budete mít dat, která můžete později analyzovat. A buď si časem najdete prostor se v Google Analytics více zorientovat, nebo si najmete někoho zkušenějšího, který vám s vyhodnocením jednotlivých metrik pomůže. 

Vězte, že se spuštěním webu práce teprve začíná. Teď je potřeba, aby web plnil vaše očekávání a vydělával vám peníze. Vyhodnocujte proto návštěvnost pravidelně.


Zpět