3. díl: Jak vést pohovor, abyste vybrali vhodného uchazeče

Chystáte se vést svůj první pohovor a nevíte, jak to udělat, aby vám kandidát odpovídal upřímně a nebyl skoupý na slovo? Nebo pravidelně přijímací pohovory vedete, ale nejste si jisti, zda postupujete správně? Dáme vám tipy, jak se připravit a čeho se vyvarovat.

Připravte se předem
Příprava na pracovní pohovor začíná analýzou pracovní pozice a vytvořením profilu vhodného kandidáta. Od toho se odvíjí nejen otázky, ale také forma a organizační stránka pohovoru. Nenechávejte nic náhodě. Životopisy a motivační dopisy vámi vybraných uchazečů důkladně prostudujte dřív, než se s nimi potkáte osobně. I reference ověřte předem, nikdy během pohovoru, to by bylo velmi neprofesionální. Mějte připravené vytisknuté podklady pro pohovor, jako životopis kandidáta a vlastní poznámky. Je velmi nevhodné, když na vás musí uchazeč čekat, než si jeho CV najdete
v počítači, vytisknete a pročtete.

Připravte místo, kde bude pohovor probíhat, a zajistěte, aby vás nikdo nerušil. Myslete na to, že čím příjemněji se u vás uchazeč bude cítit, tím bude uvolněnější a vám se s ním bude o to lépe komunikovat. Proto mu podle svých možností nabídněte pohodlné sezení a třeba i malé občerstvení, čaj nebo kávu.

Buďte připraveni otázky klást, ale i zodpovídat. Kdykoli během pohovoru se vás může kandidát zeptat na cokoliv ohledně své potenciální práce nebo vaší firmy.

Program pohovoru v 5 bodech

1. Představení a úvodní otázky
Představte se, nastiňte uchazeči program a odhadněte, jak dlouho pohovor bude trvat. Ideální doba je jedna hodina. Vysvětlete, že si budete dělat poznámky, a zeptejte se, zda to nebude vadit. Kandidát bude klidnější a nebude panikařit, až vás uvidí něco škrtat v papírech. Stručně představte svou firmu. Pak zaměřte pozornost na uchazeče a pokládejte mu motivační otázky. Např.: Co vás na této práci zaujalo? Co víte o naší firmě? Co považujete za svůj největší pracovní úspěch?

2. Hlavní otázky
Sem patří otázky, které vám pomohou zjistit, zda je kandidát kompetentní z hlediska oboru i povahy. Ptejte se na jeho předchozí práci a sledujte, zda byla podobná práci u vás. Tedy otázky typu: Už jste řešil podobné projekty? Co bylo vaší náplní práce u předchozího zaměstnavatele? Byl byste ochoten u nás kvůli práci absolvovat vzdělávací kurz? Při těchto otázkách se ptejte na konkrétní body z uchazečova CV, např.: U firmy XY jste pracoval jako grafik, jaký jste nejčastěji používal program? Pracoval jste někdy s programem AB, který používá naše firma? Právě v této chvíli je vhodné doptat se na případné nesrovnalosti či nejasnosti, které jste před pohovorem objevili v životopisu.

Prověřte si charakter kandidáta otázkami jako: Jaké jsou vaše silné a slabé stránky? Jak by mělo vypadat vaše ideální zaměstnání? Zjistěte, jak vychází s lidmi, jak se chová v kritických situacích a jak by řešil konflikty. Např.: Kolega vám měl poslat už předevčírem podklady, ale neudělal to, jak zareagujete? Cestou na pracovní schůzku s klientem váš vlak nabere hodinové zpoždění a vám se vybil mobil, jak to vyřešíte? Odpovědi berte s rezervou, budou stejně hypotetické jako vaše otázky.

3. Cvičný úkol
Pokud jste požadovali vypracovaný cvičný úkol už při odpovědi na inzerát, proberte společně uchazečovo řešení a vaši představu. Bylo tam něco, co by šlo udělat lépe? Jestliže jste úkol dopředu nepožadovali, můžete jej předložit nyní
při pohovoru. Řiďte se konkrétní prací, kterou by u vás kandidát dělal. Jak by nový kuchař ve vaší restauraci vařil guláš? Dokázal by váš nový programátor napsat skript pro tento příkaz? Jestli hledáte člověka pro cizojazyčné prostředí, vyzkoušejte jeho schopnost komunikovat v cizí řeči krátkým dialogem.

4. Náplň práce a platové podmínky
Informujte kandidáta o přesné náplni práce u vás. Pomyslně jej proveďte běžným dnem ve vaší firmě. Popište, co by byl například jeho první úkol u vás, s kým by spolupracoval, kdo by byl jeho nadřízený a tak dále. Proberte s ním platové podmínky, a to jak nástupní, tak výhledové. Po jaké době by mohl očekávat zvýšení platu? Jaká je u vás délka dovolené? Prodiskutujte společně možné datum jeho nástupu a délku zkušební doby.

5. Prostor pro uchazeče a závěrečné informace
Dejte uchazeči možnost se vás na cokoli zeptat. Pokud náhodou dostanete otázku, na kterou nebudete znát odpověď (např. Kdo je většinovým vlastníkem akcií této společnosti? Dovolil by mi šéf užívat firemní auto?), ujistěte kandidáta, že mu odpověď poskytnete obratem, a skutečně to udělejte. Jestliže už žádné další otázky nebudou, shrňte průběh pohovoru, poděkujte uchazeči a dejte mu jasné informace, co bude následovat. Uveďte, dokdy se ozvete s výsledkem přijímacího řízení, a tento termín dodržte.

Tip:
Po skončení pohovoru si pro sebe udělejte rychlý soupis klíčových myšlenek. Zejména pokud budete mít další pohovory s jinými uchazeči, bude se vám hodit věcný podklad pro srovnání. Co si hned nezapíšete, můžete snadno zapomenout, nebo si začnete později plést, co který kandidát říkal.

Udělejte dobrý dojem
Myslete na to, že nejen vy, ale i uchazeč si vybírá. Nechovejte se komisně, ale vstřícně. Ukažte svůj zájem o kandidáta. Nebojte se ho kdykoli zdvořile přerušit a doptat se na detaily. Přesto zůstaňte neutrální. Nic předem neslibujte a neporovnávejte kandidáta s ostatními uchazeči. O práci, kterou by kandidát vykonával, i o celém pracovním kolektivu mluvte vždy s respektem.

7 nejčastějších chyb při pohovoru

 • Pozdní příchod
  Když na sebe uchazeče necháte čekat, moc dobře ho tím nenaladíte. Pravděpodobně si pomyslí něco nelichotivého o celé vaší společnosti a možná (bude sdílet svou negativní zkušenost s dalšími lidmi.
 • Přílišné mluvení o firmě
  Středem pozornosti by měl být kandidát, ne vy nebo vaše firma. Čas pohovoru je omezený a vy ho potřebujete investovat do prověřování kandidáta.
 • Odpovídání za uchazeče
  Otázky, které položíte, by vám měly pomoci poznat uchazeče. Když budete odpovídat za něj nebo když budou vaše otázky moc návodné, nedozvíte se ve skutečnosti nic.
 • Klábosení
  Nepovídejte si s kandidátem o scestných tématech. O tom, kde jste byli na dovolené a že máte rádi stejné filmy. Hledáte zaměstnance, ne kamaráda.
 • Velký důraz na první dojem
  První dojem berte s rezervou. Svou roli může hrát nervozita, ale i nacvičené sebevědomé vystupování.
 • Diskriminační otázky
  Během pohovoru máte právo ptát se jenom na otázky související s prací, vzděláním, případně pracovní smlouvou. Vyvarujte se otázek na věk, zdravotní stav, plánování rodiny, náboženství, sexuální orientaci, politické názory, rasu či národnost a finanční závazky vůči bankám.
 • Absence zpětné vazby
  Nezapomeňte dát vědět i neúspěšným kandidátům. Jim ušetříte nervy a sobě vyřizování telefonátů či e-mailů s dotazy. Kromě toho jde o slušnou pověst vaší společnosti.

Připravili jsme pro vás praktický návod. Vytiskněte si ho a mějte ho při ruce jako rychlou nápovědu, třeba přímo při pohovoru.

Příští měsíc vám poradíme, co všechno je třeba vyřídit při vstupu nového člověka do firmy.

Chcete více chytrých rad pro své podnikání a užitečné nástroje? Sledujte náš web průběžně, ať jste pořád o krok napřed před konkurencí.


Zpět