Generace Z nastupuje na pracovní trh: jaké jsou její nároky na zaměstnání?

Generace Z jsou lidé narození mezi lety 1995 až 2010. Na pracovním trhu začínají hledat své uplatnění právě teď. Stejně jako jiné generace před nimi, i oni přináší na trh práce nové požadavky. Jejich hlavní motivací není kariérní růst nebo závratně velké výplaty, ale osobní svoboda a flexibilita. Jak by se měli zaměstnavatelé na nástup nové generace připravit?

Na trhu práce je dostatek pracovních nabídek, ale málo zájemců

Tuzemský pracovní trh se už čtvrtým rokem nachází v situaci, kdy nabídka volných pracovních míst převyšuje počet uchazečů o práci. Firmám chybí na 360 tisíc pracovníků. Díky finanční podpoře státu během epidemické situace se podařilo udržet zaměstnanost, takže nedošlo k okolnostem, kdy by zájemců o práci bylo více než samotných nabídek.

V únoru 2022 bylo na úřadech práce evidovaných 263 433 uchazečů o zaměstnání, přičemž zaměstnavatelé nabízeli celkem 363 917 volných míst. Problém s jejich obsazováním ovlivňuje růst cen, které se promítají do nároků na vyšší platy. Zaměstnavatelé v současné době nabízejí nepředstavitelné výše benefitů a různých náborových pobídek, přičemž mzdy tvoří hlavní podíl nákladů soukromých firem. Kvůli tomu také dochází ke zdražování jejich služeb a výrobků.

Nejvíce pracovních sil chybí v klíčových odvětvích, mezi která se řadí zdravotnictví, průmysl nebo IT.

Jak charakterizovat generaci Z?

Generace Z na sebe strhává pozornost. Firmy pro ně vypisují stáže a nejrůznějších programy. Vzhledem k tomu, že vyrostli v digitální době, se toho od nich hodně očekává. Budou to právě oni, kteří budou řešit humanitárně-environmentální krizi, ale také třeba nástup umělé inteligence na pracovní trh. Jde o generaci, která je odvážná, nemá problém s technologiemi a chce se zapojovat do projektů. 

Mají rádi svobodu a flexibilitu, což budou vyžadovat i od zaměstnavatele. Chtějí respekt a uznání. Na rozdíl od starších pracovníků jim toto nedělá problém. Podle studie agentury Monster jsou „zetkaři“ na práci připraveni a dokážou pracovat tvrději a více než předchozí generace. Za odpovídající finanční odměnu jsou ochotni pracovat i přesčas a o víkendech.

Podle psychologické platformy Talk2amy, která slouží pro vytváření modelů osobností, jsou lidé z generace Z na druhou stranu úzkostliví, vzteklí a přecitlivělí. Mnohdy mají nízké sebevědomí a jsou stydliví. To všechno jsou charakteristiky odpovídající dospívajícím lidem. Zatímco období adolescence končilo u předchozí generace 20. rokem, u generace Z se protáhlo až do 25 let.

Pokud se personalisté na tyto osoby dívají pohledem generace Husákových dětí čili boomerů, mohou mít pocit, že generace Z jsou ještě ne zcela vyzrálé osobnosti. Tato generace je náchylnější na úzkosti a deprese mnohem více než jejich předchůdci.

Jaké nároky mají „zetkaři“ na svoje zaměstnání?

Generace Z má zcela odlišné nároky na pracovní dobu. Nechtějí v kanceláři sedět každý den od 9 do 17 hodin. Chtějí flexibilitu a volnost. Podle průzkumu Workforce Institute tito zaměstnanci:

  • nesnáší, když je zaměstnavatel nutí pracovat v čase, ve kterém oni sami nechtějí,
  • chtějí si vybrat dovolenou v době, která se jim nejlépe hodí,
  • nemají rádi pětidenní pracovní týden.

Výzkum konzultační firmy Randstad odhalil, že zhruba polovina mladých lidí by byla raději nezaměstnaná, než aby pracovala v prostředí, ve kterém se necítí dobře. 56 % dotázaných uvedlo, že nechce práci, která bude narušovat jejich osobní život nebo názory na sociální a environmentální témata.

Lidé z této generace si uvědomují, že jako první pocítí negativní dopady klimatických změn. Proto od svých zaměstnavatelů očekávají odpovědný přístup k životnímu prostředí. Firmy, které se tímto směrem vydaly, mají u generace Z plusové body. Stejně intenzivně jako problematiku klimatických změn vnímají utlačování menšin a rasismus.

Střet dvou generací na pracovišti

Problémem pro zaměstnavatele se může stát střet této mladší generace se staršími kolegy. Zatímco generace Z je zdatná v online komunikaci a technologiích, v osobním kontaktu oproti starším zaměstnancům zaostávají. „Zetkaři“ jsou křehčí lidé, a proto nejsou tak odolní vůči kritickému hodnocení. Zpětná vazba by měla probíhat tváří v tvář a být konstruktivní.

Neuroticismus nové generace však nemusí být na škodu. Ukazuje se, že jsou tito lidé více otevření osobnímu rozvoji, mentoringu a koučinku. Zpětnou vazbu budou vyžadovat častěji než generace X, což dává zaměstnavateli možnost v práci organizovat vzdělávací a talentové programy.

Vzhledem k tomu, že nová generace vyrůstala v době ekonomické recese v roce 2008 až 2012, vnímala její důsledky na příjmech svých rodičů. Oproti mileniálům, kteří si na pracovním trhu zvykli klást až nesmyslné požadavky, jsou pokorní a chtějí na sobě pracovat. Firmy je potřebují proto, aby do ní vnesli nové vnímání online světa. Kromě toho také chápou potřeby svých vrstevníků.

Tip Potřebujete finanční prostředky pro rozvoj svého podnikání nebo zajištění provozních nákladů? S úvěry ČSOB nejste na podnikání sami. Půjčte si až 10 mil. Kč se zvýhodněnou sazbou od 6,9 % p. a.

Jaké pracovní benefity generace Z ocení

Podle průzkumu agentury Behavio je pro mladé lidi zcela klíčové, aby jim práce, kterou se chystají dělat, dávala smysl, ale také byla jejich koníčkem. Na žebříčku jejich priorit se na nejvyšších příčkách objevuje rodina, přátelé a partnerské vztahy, ale také vzdělání a rozvoj. Profesní růst uvnitř firmy je pro ně důležitější než teoretické vyučování. Ocení možnosti vzdělávání a osobního rozvoje.

Vzhledem k tomu, že mladí lidé zatím nemají potřebu tolik řešit finanční stránku (nemají hypotéky, nebydlí v drahých nájmech), nemá smysl, aby je zaměstnavatel lákal na vyšší mzdy. Mnohem důležitější pro ně bude vysvětlení toho, čemu pracovník na dané pozici pomůže a jaké má možnosti rozvoje. Ocení nejen vzdělávání se v oboru, ale také rozvoj tzv. měkkých dovedností neboli soft skills.

Dalším benefitem, který nová generace ocení, je jednoznačně flexibilita. Nejde přitom jen o místo výkonu práce, ale také o čas a typ pracovního úvazku. Mladí si cení individuality, nezávislosti a tíhnou k osamostatnění od trhu práce. Právě proto je pro ně přitažlivá práce na volné noze. Pokud jim zaměstnavatelé v těchto otázkách nevyjdou vstříc, je pravděpodobné, že potencionální uchazeče o zaměstnání ztratí.

Stručně
  • Generace Z jsou lidé narození mezi lety 1995 až 2010. Na pracovním trhu začínají hledat své uplatnění právě teď.
  • Jde o generaci, která je odvážná, nemá problém s technologiemi a chce se zapojovat do projektů. Mají rádi svobodu a flexibilitu, což budou vyžadovat i od zaměstnavatele. Chtějí respekt a uznání.
  • Lidé z generace Z jsou na druhou stranu úzkostliví, vzteklí a přecitlivělí. Mnohdy mají nízké sebevědomí a jsou stydliví. Tato generace je náchylnější na úzkosti a deprese mnohem více než jejich předchůdci.
  • Generace Z má zcela odlišné nároky na pracovní dobu. Chtějí flexibilitu a volnost. Nechtějí práci, která bude narušovat jejich osobní život nebo názory na sociální a environmentální témata. Generace Z od svých zaměstnavatelů očekává odpovědný přístup k životnímu prostředí.
  • Zatímco generace Z je zdatná v online komunikaci a technologiích, v osobním kontaktu oproti starším zaměstnancům zaostávají. Lidé z generace Z jsou ale více otevření osobnímu rozvoji, mentoringu a koučinku.
  • Pro mladé lidi je zcela klíčové, aby jim práce dávala smysl, ale také byla jejich koníčkem. Důležitější než mzda jsou možnosti rozvoje a flexibilita.

Zpět