Finanční rezervy jsou pro podnikatele důležité nejen v době krize. Jak je vytvořit?

To, jak moc je důležitá finanční rezerva podnikatelů a firem, se nejvíce ukáže právě v době krize. Jak se podnikatelé potýkají s pandemií koronaviru a jaký měla dopad na jejich finance? Jak finanční rezervu vytvořit a jak velká by měla být? To a mnoho dalšího se dozvíte v našem článku.

Finanční rezervy během pandemie pomohly téměř polovině tuzemských podnikatelů

Počty nakažených po celém světě klesají a počty očkovaných naopak přibývají a dalo by se říci, že se svět pomalu vrací do normálu. Dopady pandemie na české podnikatele jsou však podle předpokladů stále velké. Podle průzkumu z března letošního roku byly negativně zasaženy pandemií dva ze třímalých a středních podniků, nejčastěji se potýkaly s poklesem zakázek nebo s nutností přerušit nebo omezit činnost. Do finančních rezerv muselo kvůli vzniklé situaci sáhnout 42 % firem a 30 % kvůli ní odkládalo investice.

Firmy řeší i nedostatek zaměstnanců

Jedním z problémů, které aktuálně české firmy a podnikatelé řeší, je skutečnost, že je v Česku historicky největší počet volných pracovních míst, jedná se o zhruba 358 tisíc pozic. V posledních měsících opět došlo k velkému otevření pracovního trhu a firmy se potýkají s velkým problémem volné pozice obsadit, což má pochopitelně negativní dopad na jejich podnikání. Pandemie koronaviru navíc i nadále komplikuje obchod českých firem ve světě.

Nejvíce zasažení obory: Gastronomie a hotelnictví

S velkými problémy se aktuálně potýkají zejména podnikatelé v oblasti gastronomie, ti byli ostatně nejvíce zasaženou skupinou i v loňském roce. Během pandemie koronaviru totiž z gastronomie odešla třetina lidí, kteří se s největší pravděpodobností už nevrátí. Ukazuje se také, že je nedostatek zájemců o studium oborů gastronomie a hotelnictví. Podle regionálního předsedy Asociace hotelů a restaurací ČR Radovana Sochora měla pandemie největší dopad na malé podnikatele na vesnicích, kteří pracovali ve vlastních prostorách bez zaměstnanců.

Jakou podporu podnikatelé nejčastěji využívali

Z průzkumů vyplývá, že podnikatelé nejčastěji využili kompenzační bonus a také program Antivirus na udržení zaměstnanosti. Zajímavostí je, že 40 % podnikatelů a firem nevyužilo žádnou formu státní pomoci. A jaké jsou vyhlídky do budoucnosti? Zhruba polovina podnikatelů očekává pro rok 2021 pokles obratu, druhá polovina však očekává růst. Zhruba 55 % podnikatelů a firem předpokládá, že jim bude zotavení z krize trvat více než rok.

Jakou mají podnikatelé a firmy v ČR rezervu

Z údajů z konce loňského roku vyplývá, že zhruba sedm z deseti malých a středních firem myslí na finanční rezervu. Firmy uvedly, že jim vytvořené rezervy vystačí zhruba na sedm měsíců. Jak už jsme však uvedli výše, některé z firem musely kvůli pandemii koronaviru do těchto rezerv sáhnout, takže se jim rezervy značně zúžily. Podle průzkumu společnosti Index v loňském roce malé a střední společnosti vyčerpaly zhruba čtvrtinu svých rezerv a velké společnosti průměrně desetinu rezerv.

Mějte své finance pod kontrolou: jak vytvořit finanční rezervu?

Krize spojená s koronavirem dokazuje, že vytváření rezerv je pro firmy a podnikatele opravdu důležité. Firma díky vytvořeným rezervám dokáže předejít situacím, kdy není schopná plnit své závazky. Podle odborníků není důležitá forma rezervy, může se jednat jak o rezervu na účtech, tak i rezervu v podobě čerpání limitu z provozního financování nebo nečerpané provozní úvěry. Je ale klíčové, aby firmy mohly tyto prostředky použít okamžitě.

Výše rezervy je individuální a měla by se odvíjet jak od velikosti firmy, tak od oboru podnikání. Obecně je však možné říci, že je dobré mít vytvořenou rezervu ve výši minimálně šestinásobku měsíčního zisku firmy, ideální je však mít rezervu ve výši dvanáctinásobku měsíčního zisku firmy.

Asi nejjednodušším způsobem, jak rezervu vytvořit, je odkládat si část peněz z každého příjmu stranou. Někteří podnikatelé a firmy se při vytváření rezerv řídí tím, že odkládají stranou 10 % peněz, které vydělají.

Tip: Oddělte osobní a pracovní finance

I když mohou mít OSVČ osobní a podnikatelské finance na jednom účtu, odborníci doporučují oddělit soukromé prostředky od pracovních. Pokud si totiž zařídíte podnikatelský účet, budete mít dokonalý přehled o tom, jak jste na tom s příjmy a výdaji, to vám přijde vhod například při plánování budoucnosti. V případě, že budete používat osobní účet k podnikání, finanční úřad bude mít přístup i do vašich soukromých transakcí. Podnikatelské účty navíc podnikatelům nabízejí řadu výhod, například vyšší limit transakcí bez poplatků, možnost vystavení kreditní karty nebo levnější sazby pro zahraniční transakce.

Na co rezervu použít a kdy?

Ideální je, aby měli podnikatelé a firmy vytvořenou krátkodobou rezervu (do jednoho roku) střednědobou rezervu (od jednoho roku do pěti let) a dlouhodobou rezervu (nad pět let). Krátkodobá rezerva by měla sloužit k dočasnému výpadku příjmů v horizontu půl roku až jednoho roku. V případě střednědobých a dlouhodobých rezerv je dobré mít v hlavě konkrétní plán. Je možné je použít například na rozvoj podnikání, nákup vybavení nebo třeba nemovitosti pro podnikání.

Druhy finančních produktů

A jaké finanční produkty vám při vytváření finanční rezervy přijdou vhod? V případě, že chcete našetřené finance rychle a bezpečně uložit a mít k nim okamžitý přístup, je dobrou volbou spořicí účet. Pokud si chcete našetřit na nemovitost a víte, že nebudete peníze potřebovat v následujících šesti letech, můžete zvolit stavební spoření.

Vyšší zhodnocení slibují termínované vklady, je však nutné počítat s tím, že budou vaše vklady časově vázané. Tento produkt tak není vhodný pro vytváření krátkodobých rezerv. Další variantou jsou podílové fondy, které jsou spojené s vyšším zhodnocením, ale i rizikem. Do podílových fondů budete pravidelně vkládat peníze a správce fondu se za vás postará o zbytek.

Závěr

Pokud podnikáte nebo máte firmu, je určitě namístě mít vytvořenou dostatečnou finanční rezervu. Ideální je odkládat si stranou alespoň 10 % z výdělku a mít oddělené osobní a pracovní finance. Výše rezervy by měla stačit na pokrytí ročních nákladů firmy.


Zpět