Dotace pro podnikatele v roce 2023 přehledně

Chcete do firmy pořídit nové technologie? Plánujete opatření na úsporu energií nebo chcete svou firmu prezentovat v zahraničí? Jednou z možností, jak získat potřebné finance, jsou dotace. Zjistěte díky našemu přehledu, jaké dotace mohou využít začínající, malé a střední firmy v roce 2023.

TIP: Podívejte se na aktualizovaný přehled dotací pro podnikatele v roce 2024.

Dotační programy OPTAK

Hned několik dotačních programů, jak pro malé, střední, tak i velké firmy, přináší Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Tento program mezi české podniky od roku 2021 do roku 2027 rozdělí takřka 80 miliard korun. Aktuálně je několik dotačních programů otevřených a řada dalších programů se připravuje, osm programů bude spuštěných v průběhu roku 2023.

Otevřené programy:

Dotace na úspory energie ve firmách

Dotace určená na realizaci úsporných opatření.

 • Termín podání žádostí: od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023
 • Výše dotace: 500 tis. až 200 mil. Kč
 • Výše podpory: 35 až 65 %
 • Určeno pro: malé, střední a velké firmy

Dotace na výstavbu větrných elektráren

Dotace je určena na obnovitelné zdroje energie, konkrétně větrné elektrárny.

 • Termín podání žádostí: od 8. 9. 2022 do 1. 2. 2024
 • Výše dotace: 330 mil. Kč
 • Určeno pro: malé, střední a velké firmy

Dotace na nákup expertních služeb v oblasti inovací

Dotace je určená na patenty a nákup expertního know-how.

 • Termín podání žádostí: od 1. 2. 2023 do 1. 1. 2024
 • Výše dotace: bude upřesněno
 • Výše podpory: až 75 %
 • Určeno pro: malé a střední firmy

Spolupráce – Klastry

Dotace určená na podporu rozvoje inovačních sítí, které povedou ke zlepšení společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit firem s výzkumnými organizacemi.

 • Termín podání žádostí: od 23. 1. 2023 do 21. 4. 2024
 • Výše podpory: maximálně 70 %

Technologické platformy

Dotace určená na rozvoj činností technologických platforem, které směřují k modernizaci a zavádění pokročilých technologií.

 • Termín podání žádostí: od 23. 1. 2023 do 14. 4. 2023
 • Výše podpory: 75 %

Programy, které se připravují:

Dotace na zavedení inovací do výroby

Dotace je určená na nákup strojů, hardware a software a jiných.

 • Termín podání žádostí: od 1. 10. 2023
 • Výše dotace: 1 až 40 mil. Kč
 • Výše podpory: 20 až 60 %
 • Určeno pro: malé, střední a small mid-caps firmy

Dotace na nová VaV centra

Dotace je určená na pořízení výzkumného zařízení.

 • Termín podání žádostí: od 15. 6. 2023
 • Výše dotace: 2 až 100 mil. Kč
 • Výše podpory: 50 %
 • Určeno pro: malé, střední a velké firmy

Dotace na prezentaci firmy v zahraničí

Dotace určená k účasti podnikatelů na veletrzích a výstavách v zahraničí.

 • Termín podání žádostí: od 1. 10. 2023
 • Výše dotace: 200 tis. až 4 mil. Kč
 • Výše podpory: 50 %
 • Určeno pro: malé a střední firmy

Dotace na vysokorychlostní internet

Dotace určená na výstavbu pasivní části přístupové sítě NGA, aktivní prvky sítě NGA a také zakoupení již existující sítě a na stavební a inženýrské práce.

 • Termín podání žádostí: od 1. 10. 2023
 • Výše dotace: 0,5 až 200 mil. Kč
 • Výše podpory: až 75 %
 • Určeno pro: malé, střední a velké firmy

Dotace na pořízení hardware a software

Dotace je nazvaná ICT a sdílené služby: Digitální podnik a je určena na nákup hardware a software.

 • Termín podání žádostí: zatím není stanoveno
 • Výše dotace: 1 až 10 mil. Kč
 • Výše podpory: až 70 %
 • Určeno pro: malé a střední firmy

Dotace na patenty a mzdy odborníků

Dotace určená na rozvoj transferu technologií a znalostí.

 • Termín podání žádostí: od 1. 10. 2023
 • Výše dotace: 300 tis. až 10 mil. Kč
 • Výše podpory: 50 až 70 %
 • Určeno pro: malé a střední firmy

Dotace na podporu oběhového hospodářství

Dotace určená na výdaje na technologie, stavební práce, dodávky a služby.

 • Termín podání žádostí: od 1. 8. 2023
 • Výše dotace: 1 až 20 mil. Kč
 • Výše podpory: 40 %
 • Určeno pro: malé, střední a velké firmy

Dotace na úsporu vody v podnicích

 • Termín podání žádostí: od 1. 8. 2023
 • Určeno pro: malé, střední a velké firmy

Dotace TAČR

Firmy mohou v roce 2023 využít také dotace Technologické agentury České republiky (TAČR). Aktuálně jsou otevřeny dvě.

Program THÉTA

Program je zaměřený na výzkum a vývoj v oblasti energetiky vedoucí k modernizaci tohoto sektoru a také na podporu výzkumu ve veřejném zájmu a tvorbu energetických strategií. Dotaci je možné čerpat na mzdy, náklady na stroje a na materiál.

 • Termín podání žádostí: příjem žádostí bude brzy spuštěný
 • Výše podpory: až 60 %
 • Určeno pro: malé, střední a velké firmy a výzkumné organizace

Program Doprava 2030

Program slouží k podpoře projektů, které přispějí ke zlepšení dopravy. Tento program navazuje na program Doprava 2020. Dotaci je možné čerpat na mzdy, náklady, na stroje, materiál a smluvní výzkum.

 • Termín podání žádostí: od 1. 6. 2023
 • Výše dotace: 1 až 50 mil. Kč
 • Určeno pro: malé, střední a velké firmy a výzkumné organizace
Tip
Business kreditka od ČSOB chrání vaše podnikání. Získejte i vy pojištění prodloužení záruky zdarma, bezúročné období až 45 dní či slevu 0,4 Kč/litr paliva v síti EuroOil. Sjednání kreditní karty je zcela zdarma.

Dotace Modernizačního fondu

Firmy mohou využít i dotace Modernizačního fondu, který v období od roku 2021 do roku 2023 podpoří investice do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti. Aktuálně mohou malé a střední firmy využít tyto programy:

 • HEAT – Modernizace soustav zásobování tepelnou energií: příjem žádostí od 5/2023
 • Nové obnovitelné zdroje v energetice – RES+: příjem žádostí od 3/2023
 • Zlepšení energetické účinnosti v podnicích – ENERG: příjem žádostí od 6/2023

Dotace Evropské unie

Evropské dotace mohou kromě státních institucí čerpat i soukromí podnikatelé. Dotace EU podporují projekty, které jsou zaměřené na zvýšení konkurenceschopnosti firem, na zlepšení životního prostředí, na vzdělávání, kulturu i sociální oblast.

Prvním krokem je výběr správného dotačního programu, celkový rozpočet dotací je totiž rozdělený do několika dotačních programů. Abyste s dotací uspěli, je třeba vypracovat kvalitní podnikatelský záměr a sepsat žádost o dotaci.

Dotace jednotlivých krajů a obcí

Podnikatelé mohou v roce 2023 využít také dotace jednotlivých krajů nebo obcí, které najdete na webových stránkách daného samosprávného celku.

Stručně
 • Začínající, malé a střední firmy mohou v roce 2023 využít hned několik dotačních programů, například programy Modernizačního fondu, Technologické agentury České republiky nebo třeba Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost.
 • Podnikatelé mohou prostřednictvím některých z těchto programů získat i miliony korun s výší podpory přesahují 50 %.
 • Dotace pro podnikatele poskytuje i Evropská unie, jednotlivé kraje či obce.

Zpět