Dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ: Kdy se vyplatí?

Zatímco zaměstnanci mají povinnost účastnit se nemocenského pojištění, které za ně platí zaměstnavatel, pro OSVČ je účast na nemocenském pojištění dobrovolná. V následujících řádcích si přiblížíme, co to nemocenské pojištění je, jak se platí a jestli se jeho platba podnikatelům vyplatí.

Co je to nemocenské pojištění?

Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění, které se dále skládá z důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

OSVČ odvádí povinně pouze důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; nemocenské pojištění odvádět může, ale také nemusí. Nemocenské pojištění slouží výdělečně činným osobám k překlenutí období, kdy z důvodu pracovní neschopnosti přijdou o příjmy. Po dobu, kdy nemůžou vykonávat práci, například z důvodu nemoci, úrazu, těhotenství a mateřství nebo péče o dítě, jim bude stát vyplácet dávky nemocenského pojištění.

Na co vzniká při platbě nemocenského pojištění nárok?

Řada podnikatelů má platbu nemocenského pojištění spojenou pouze s dávkami. Ty se vyplácejí v případě úrazu či nemoci, a to od 15. dne pracovní neschopnosti, maximálně ale 380 kalendářních dnů od vzniku dočasné pracovní neschopnosti.

Je ale třeba říci, že pokud si nebudete nemocenské pojištění platit, zaniká vám nejen nárok na nemocenskou, ale také na peněžitou pomoc v mateřství neboli mateřskou, otcovskou a dlouhodobé ošetřovné.

Jak se k nemocenskému pojištění přihlásit?

K nemocenskému pojištění se můžete jednoduše přihlásit vyplněním přihlášky na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení pomocí online formuláře nebo tiskopisu ke stažení.

OSVČ se k dobrovolnému nemocenskému pojištění může přihlásit kdykoliv během zdaňovacího období, například v rámci podávání přehledů o příjmech a výdajích. Účast na pojištění vzniká dnem uvedeným v přihlášce, nejdříve ale dnem podání přihlášky, nemocenské pojištění tedy není možné platit zpětně.

Jaká je minimální záloha na nemocenské pojištění v roce 2023?

Výše minimální zálohy na nemocenské pojištění vychází z minimálního vyměřovacího měsíčního základu, který se vynásobí sazbou 2,1 %. Vyměřovací základ v roce 2022 pro platbu nemocenského činil 7 000 Kč a minimální měsíční záloha byla 147 Kč. V roce 2023 ale došlo ke zvýšení vyměřovacího základu na 8 000 Kč, takže se zvýšila i minimální platba na 168 Kč. V případě, že dosáhnete vyššího než minimálního vyměřovacího základu, odvádíte z něho 2,1 %.

OSVČ v režimu paušální daně

Nemocenské pojištění mohou odvádět i OSVČ, které vstoupily do režimu paušální daně. V paušální dani totiž není nemocenské pojištění zahrnuto a je třeba ho platit samostatně. Plátce paušální daně (1. pásmo) si stanovuje výši zálohy na nemocenské pojištění sám. V roce 2023 si může vybrat částku v rozmezí minimální platby (168 Kč) a maximální platby (244 Kč).

Jak se nemocenské pojištění platí?

Zálohy na nemocenské pojištění se každý měsíc posílají na bankovní účet vaší OSSZ a hradí se v měsíci, na který se vztahují. Například pojistné za únor 2023 je splatné od 1. do 28. února 2023. V případě, že nemocenské pojištění uhradíte pozdě nebo zaplatíte nižší než stanovenou zálohu, dojde k zániku pojištění.

Během čerpání nemocenské nemusíte hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Výhodou účasti na nemocenském pojištění je i to, že ve chvíli, kdy čerpáte dávky z nemocenského pojištění, nemusíte hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. To však platí pouze v případě, že jste měli nárok na nemocenskou dávku po celý kalendářní měsíc.

Výpočet záloh na nemocenské pojištění

Výše nemocenských dávek se odvíjí od výše měsíčních záloh. Na nemocenské pojištění OSVČ odvádí 2,1 % z měsíčního vyměřovacího základu, který je pro každou OSVČ jiný na základě výše příjmů a výdajů.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

Jaká je nemocenská v roce 2023?

Výpočet nemocenských dávek se odvíjí od denního vyměřovacího základu, kdy činí 60 % z denního vyměřovacího základu, který je ještě snížený redukčními hranicemi. V roce 2023 jsou redukční hranice tyto:

 1. redukční hranice: 1 345 Kč
 2. redukční hranice: 2 017 Kč
 3. redukční hranice 4 033 Kč

Výše nemocenských dávek se odvíjí také od počtu dnů pracovní neschopnosti. Do 30. dne trvání pracovní neschopnosti činí 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. dne 66 % a od 61. dne 72 %.

Příklad 1

Pan Novák si jako OSVČ ročně vydělá 420 000 Kč, přičemž uplatňuje výdajový paušál 60 %, a zbyde mu tak čistý zisk 168 000 Kč. Vyměřovací základ bude polovinou z ročního čistého příjmu, tedy 84 000 Kč. Zákonem stanovený minimální měsíční vyměřovací základ je 8 000 Kč, tedy 96 000 Kč ročně, výše záloh na nemocenské pojištění se tak bude počítat z této částky a bude se rovnat minimální hranici, tedy 168 Kč. Pokud by pan Novák při měsíční platbě této částky byl nemocný 40 dnů, stát by mu platil dávky od 15. dne nemoci a nemocenská by celkově činila 3 858 Kč.

Příklad 2

Paní Horká jako OSVČ uplatňuje paušální daň (1. pásmo) a dobrovolně si platí nemocenské pojištění ve výši 244 Kč (maximální výše). Chystá se na mateřskou, která bude trvat 196 dnů (28 týdnů). V tomto případě bude celková peněžitá pomoc v mateřství činit 52 724 Kč. V případě, že by nemocenské pojištění platila dva roky (24 měsíců), zaplatila by za něj 5 856 Kč.

Pokud by paní Horká platila minimální výši záloh na nemocenské pojištění, tedy 168 Kč, jednalo by se o mateřskou v celkové výši 36 260 Kč (rozdíl oproti maximálním zálohám je 16 464 Kč). Částka, kterou by za dva roky zaplatila za nemocenské pojištění, by byla 4 032 Kč.

Podmínky vyplacení nemocenských dávek

Důležitou informací je, že vám nárok na vyplacení nemocenské nevzniká už ve chvíli, kdy se dobrovolně k pojištění přihlásíte. Aby měla OSVČ nárok na nemocenskou, musí se dobrovolného nemocenského pojištění účastnit alespoň po dobu 3 měsíců před vznikem dočasné pracovní neschopnosti.

V případě peněžité pomoci v mateřství musí trvat účast na dobrovolném pojištění minimálně 270 dní během dvou let a alespoň 180 dní v posledním roce před datem nástupu na mateřskou. Myslete i na to, že během pobírání nemocenských dávek nikdy nesmíte současně dále podnikat.

Kdy začne stát nemocenské pojištění vyplácet?

Nemocenské dávky stát vyplácí až od 14. dne pracovní neschopnosti. Vyplacení nemocenských dávek probíhá měsíčně a počítá se za každý kalendářní den, kdy nejste práceschopní.

Stručně
 • Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění a účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná.
 • Z nemocenského pojištění se vyplácejí dávky v případě úrazu či nemoci, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská a dlouhodobé ošetřovné. Během čerpání nemocenské navíc nemusíte hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění.
 • Výše minimální zálohy na nemocenské pojištění vychází z minimálního vyměřovacího měsíčního základu, který se vynásobí sazbou 2,1 %.
 • Výpočet nemocenských dávek se odvíjí od denního vyměřovacího základu, kdy činí 60 % z denního vyměřovacího základu, který je ještě snížený redukčními hranicemi.
 • Nemocenské dávky stát vyplácí až od 14. dne pracovní neschopnosti. Do 30. dne trvání pracovní neschopnosti činí 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, od 31. dne 66 % a od 61. dne 72 %.
 • Aby měla OSVČ nárok na nemocenskou, musí se dobrovolného nemocenského pojištění účastnit alespoň po dobu 3 měsíců před vznikem dočasné pracovní neschopnosti.
 • V případě peněžité pomoci v mateřství musí trvat účast na dobrovolném pojištění minimálně 270 dní během dvou let a alespoň 180 dní v posledním roce před datem nástupu na mateřskou.
 • Během pobírání nemocenských dávek nesmíte současně dále podnikat.

Zpět