Přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu v roce 2023

Podání přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ je jednou z důležitých povinností nemalého procenta podnikatelů. Do kdy je nutné přehledy za rok 2022 podat? Jak postupovat v případě přeplatků a doplatků? A jaká bude výše minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění v roce 2023?

Minimální zálohy na zdravotní pojištění v roce 2023

Zásadní informací pro podnikatele, kteří odvádějí zdravotní a sociálních pojištění je, že se zvyšuje výše minimálních záloh. Na zdravotní pojištění vzroste minimální záloha o 95 Kč na 2 722 Kč.

Kdy začít platit novou výši záloh na zdravotní pojištění?

Nová výše záloh se v případě zdravotního pojištění platí již na začátku roku a je splatná do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohu za měsíc leden tedy musíte na účet své pojišťovny zaslat nejpozději 8. února. Pokud by záloha zdravotní pojišťovně nepřišla včas, začal by vám naskakovat dluh.

Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu v roce 2023

OSVČ mají povinnost nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy měly povinnost odevzdat daňové přiznání, podat přehled o výši daňového základu OSVČ za uplynulé zdaňovací období zdravotní pojišťovně. Tento přehled musí podat všem pojišťovnám, u kterých byly v uplynulém období pojištěny.

Termíny pro podání přehledu za rok 2022 pro zdravotní pojišťovnu

Do kdy je nutné podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2022 zdravotní pojišťovně?

 • Elektronické podání daňového přiznání: do 2. 6. 2023
 • Zpracování daňového přiznání OSVČ daňovým poradcem: do 31. 7. 2023
 • V případě, že OSVČ není povinna podat daňové přiznání: do 11. 4. 2023
 • Ostatní případy: standardní termín do 2. 5. 2023

Jakým způsobem podat přehled zdravotní pojišťovně?

Přehled o příjmech a výdajích je možné podat své zdravotní pojišťovně několika způsoby, například osobně na pobočce, prostřednictvím online aplikace konkrétní pojišťovny nebo datovou schránkou. Potřebné formuláře a odkazy najdete na stránkách své zdravotní pojišťovny.

Přeplatky a doplatky u zdravotní pojišťovny

Pokud vám vyšel nedoplatek u zdravotní pojišťovny, musíte ho uhradit nejpozději do 8 dnů následujících po dni, kdy byl odevzdaný přehled nebo kdy měl být odevzdaný.

V případě, že vám v přehledu vyšel přeplatek, musíte ve formuláři uvést, jestli žádáte o jeho vrácení, nebo jestli má být použitý na úhradu dalších záloh na zdravotní pojištění. Žádáte-li o vrácení a nemáte dluhy vůči pojišťovně, bude vám částka vrácena do 30 dnů od podání přehledu.

Minimální zálohy na sociální pojištění v roce 2023

Stejně tak jako došlo k navýšení minimálních záloh na zdravotní pojištění, došlo i k navýšení záloh na sociální pojištění. Pro hlavní činnost se minimální měsíční záloha v roce 2023 navyšuje z 2 841 Kč o 153 Kč na 2 944 Kč.

Kdy začít platit novou výši záloh na sociální pojištění?

Zvýšenou zálohu na sociální pojištění je třeba začít platit od měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém OSVČ podala přehled. Nejčastěji se jedná o měsíc duben. V případě, že už nyní platíte více než minimum pro rok 2023, nemusíte nic měnit.

Přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ v roce 2023

Každá OSVČ, která alespoň část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost příslušné OSSZ odevzdat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za rok 2022. Výjimkou jsou podnikatelé v režimu paušální daně.

Termíny pro podání přehledu za rok 2022 pro OSSZ

Termíny pro podání přehledu pro OSSZ se mírně liší od termínů pro zdravotní pojišťovny.

 • Daňové přiznání bylo podáno OSVČ nebo daňovým poradcem ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, a to bez ohledu na to, zda bylo podáno v papírové podobě nebo elektronicky: do 2. 5. 2023
 • Daňové přiznání podává OSVČ elektronicky: do 1. 4. 2023
 • Daňové přiznání podává daňový poradce po 1. 4. 2023: do 1. 8. 2023

Jakým způsobem podat přehled OSSZ?

I OSSZ můžete přehled podat několika způsoby. První možností je podání prostřednictvím interaktivního formuláře na ePortálu ČSSZ. Přehled je také možné v čitelné formě doručit na e-podatelnu nebo prostřednictvím datové schránky příslušné OSSZ. V neposlední řadě je možné doručit vyplněný papírový tiskopis příslušné OSSZ.

Přeplatky a doplatky na sociálním pojištění

Vyšel vám na přehledech pro OSSZ doplatek? Pak ho opět musíte splatit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl přehled za rok 2022 podaný. O přeplatek můžete zažádat v rámci podání přehledu, OSSZ přeplatky vrací ve lhůtě maximálně jeden měsíc od dne podání přehledu.

TipČSOB Online konfigurátorem podnikatelských financí získáte nabídku přímo pro své podnikání, ať už se jedná o financování vašeho podnikání, zhodnocení vkladů či zkrátka vše kolem financí. Žádost vyřídíte rychle a online. Od začátku jednáte přímo se zkušeným bankéřem pro firmy a podnikatele.

K čemu slouží přehledy o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovny?

Prostřednictvím přehledů o příjmech a výdajích Česká správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna vypočítávají případný nedoplatek nebo přeplatek za uplynulý rok. Přehledy slouží také ke stanovení výše záloh na sociální a zdravotní pojištění v aktuálním roce.

Kdo musí podat přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ a zdravotní pojišťovny?

Přehled o příjmech a výdajích mají povinnost odevzdat podnikatelé, kteří v předchozím roce vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, a to i v případě, že ji vykonávali jen část roku. Povinnost se vztahuje i na podnikatele, kteří v roce 2022 neměli žádné příjmy nebo měli příjmy do 15 tisíc korun, a tudíž nemuseli podávat daňové přiznání.

Přehledy, jak pro OSSZ, tak pro zdravotní pojišťovny, naopak nemusí podávat podnikatelé, kteří vstoupili do režimu paušální daně. Výjimkou jsou ale podnikatelé, kteří sice využívají paušální daň, ale budou podávat za rok 2022 daňové přiznání, například z důvodu, že měli i jiné příjmy.

Stručně
 • Pokud jste alespoň část roku 2022 vykonávali samostatnou výdělečnou činnost a nejste přihlášeni k režimu paušální daně, musíte své zdravotní pojišťovně a příslušné OSSZ podat přehledy o příjmech a výdajích za rok 2022.
 • Přehledy je nutné podat do jednoho měsíce ode dne, kdy OSVČ měla povinnost odevzdat daňové přiznání.
 • Případný nedoplatek je nutné uhradit do 8 dnů od podání přehledu. Pokud máte na pojištění přeplatek, můžete zažádat o jeho vrácení.
 • Vzhledem k tomu, že vzrostly minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, nezapomeňte upravit trvalé příkazy. Na zdravotní pojištění vzroste minimální záloha na 2 722 Kč. Na sociální pojištění se minimální měsíční záloha v roce 2023 navyšuje na 2 944 Kč.

Zpět