Vše, co potřebujete vědět o sezónním podnikání

Léto je nerozlučně spojeno s pořádáním venkovních akcí, ať už v podobě koncertů, festivalů nebo trhů. Venkovní akce jsou skvělou příležitostí, jak nastartovat své podnikání po dlouhých měsících, kdy musely být některé provozovny uzavřeny. Přemýšlíte, že tyto akce využijete ve prospěch svého podnikání a budete prodávat zboží v mobilních prodejnách nebo ve stáncích? V tomto článku se dozvíte vše, co potřebujete vědět o sezónním podnikání.

Sezónní podnikání není pouze prodej občerstvení

Sezónní podnikání si asi většina z nás okamžitě spojí s prodejem občerstvení. Venkovní akce však mohou být velmi přínosné nejen pro oblast gastronomie, která byla pandemií koronaviru zasažena asi nejvíce, ale také například pro drobné prodejce, kteří se chtějí zbavit svých sezónních přebytků ze zahrady nebo pro všechny, kteří si přivydělávají ruční výrobou, ať už v podobě šperků nebo třeba dřevěných hraček.

Nápad už máte? Najděte si vhodné místo 

Míst, kde můžete své zboží prodávat, je celá řada. Velmi oblíbený je prodej na trzích, které pravidelně probíhají téměř v každém větším městě, na náměstích, místních koupalištích nebo třeba v kempech. Prodejci si také velmi chválí prodej ve stáncích na různých hudebních festivalech. Pokud chcete prodávat například ovoce ze zahrady, můžete zkusit prodej i online a přes sociální sítě. Můžete se například připojit do skupin spojených s vaším městem nebo vesnicí a nabídnout ovoce či zeleninu lokálním zákazníkům.

TIP: Mějte přehled o tom, kde a kdy se pořádají venkovní akce

Chcete mít dokonalý přehled o tom, kde a kdy probíhají poutě, jarmarky, prodejní trhy anebo slavnosti? Navštivte například stránky stankar.cz, kde se dozvíte potřebné informace.

Jak na zábor veřejného prostranství

Sezónní prodej můžete zkusit i na vlastní pěst a bez účasti na různých akcích. Budete ovšem potřebovat zábor veřejného prostranství, který spočívá v tom, že si za poplatek můžete „zabrat“ určitou část veřejného prostranství (náměstí, ulice) a tuto plochu využívat například k podnikatelským účelům a pořádat na ní kulturní akce, trhy nebo koncerty.

Podmínkou pro využití veřejného prostranství k podnikatelským účelům zpravidla bývá řádné ohlášení jeho užití pro podnikatelské účely příslušným orgánům v souladu s platnými právními předpisy a také úhrada poplatku za užívání dané plochy.

O zábor veřejného prostranství je tak třeba požádat u příslušné obce, v níž se prostranství nachází, a zaplatit stanovený poplatek. O zábor je možné požádat prostřednictvím tzv. ohlášení.

Sezónní podnikání a živnost: přerušit, zrušit nebo nepřerušovat?

Pokud je vaše činnost sezónní a nechcete i v měsících, kdy nepodnikáte, odvádět poměrně vysoké zálohy na sociálním a zdravotním pojištění, můžete živnost přerušit a následně obnovit nebo úplně zrušit.

Přerušení živnosti

Přerušení živnosti musíte nahlásit okresní správě sociálního zabezpečení do 8. dne měsíce následujícího po tom, ve kterém jste živnost přerušili, dále zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů od samotného přerušení a také finančnímu úřadu, a to nejpozději do 15 dnů prostřednictvím speciálního tiskopisu. Povinnost informovat o přerušení živnosti živnostenský úřad sice nemáte, nicméně v případě, že se chcete vyhnout nahlašování na jednotlivých výše zmíněných úřadech a celý proces vyřídit najednou, navštívit živnostenský úřad, který funguje jako centrální registrační místo, se vám určitě vyplatí.

Co už se vám však vyplatit nemusí, je neoznámení přerušení živnosti vůbec nikde. V takovém případě vás totiž neopustí povinnost platit zálohy na sociální pojištění a Česká správa sociálního zabezpečení po vás v případě jejich neodvádění může vymáhat určité penále, v krajním případě může dokonce živnostenskému úřadu navrhnout, aby vaše živnostenské oprávnění zrušil úplně.

Povinnost platit zdravotní pojištění vás sice neopustí ani po přerušení živnosti, nicméně za určitých okolností za vás tyto platby může odvádět někdo jiný – např. stát, pokud se přihlásíte na úřad práce, či zaměstnavatel, pokud si najdete zaměstnání.

A v neposlední řadě se hodí ještě dodat, že budete-li chtít v provozování živnosti opět pokračovat, nesmíte tuto skutečnost zapomenout oznámit živnostenskému úřadu – pokud byste tak neučinili, dopustíte se přestupku, za který vám hrozí pokuta do 10 000 Kč.

Sezónní podnikání bez živnosti

Prodávat na trzích nebo například ve stánku můžete i bez živnostenského oprávnění. Živnostenské oprávnění totiž není potřebné v případě prodeje vlastních výrobků, pokud se jedná o nesoustavný prodej. Dejte si však pozor na to, že se o nesoustavný prodej nejedná třeba v případě jednorázového prodeje v intervalech, které se pravidelně opakují. Například prodej na farmářských trzích, které probíhají ve vašem městě každou první sobotu v měsíci, za nesoustavný prodej považovat nelze. V tomto případě by se bez držení živnostenského oprávnění jednalo o neoprávněné podnikání.

Příležitostný příjem

Pokud chcete na trzích nebo třeba ve stánku prodávat pravidelně, rozhodně doporučujeme vyřídit si živnostenské oprávnění. V případě, že však jedete jen na jednu akci a nebude se jednat o soustavný prodej, váš výdělek bude spadat do takzvaného příležitostného příjmu, který však nesmí překročit hranici 30 000 Kč za rok. Příležitostný příjem nemusíte danit ani uvádět v daňovém přiznání. Pokud ovšem tuto částku překročíte, musíte celý příjem zdanit jako “ostatní příjmy”.

Další povinnosti (nejen) vůči úřadům

Jaké další povinnosti se se sezónním podnikáním pojí?

Označení stánku

Myslete také na to, že ať už prodáváte příležitostně bez živnostenského oprávnění nebo oprávnění máte, musíte mít stánek viditelně označený svou obchodní firmou, popřípadě jménem a příjmením, a IČ, pokud ho máte přidělené. V případě, že tím provozujete podnikatelskou činnost, musíte také označit odpovědnou osobu a adresu sídla nebo místa podnikání, protože se stánek považuje za mobilní provozovnu. Mějte s sebou také živnostenský list a průkaz totožnosti.

Oznámení úřadům

V případě, že prodáváte potraviny, máte povinnost získat vyjádření Státní zemědělské a potravinářské inspekce a při prodeji občerstvení potřebujete i vyjádření Krajské hygienické stanice. Pokud prodáváte masné výrobky, budete potřebovat vyjádření Krajské veterinární správy a při prodeji vlastnoručně vyrobené kosmetiky musíte mít potřebné certifikace.

Jiné povinnosti

Vždy si určitě zjistěte, zda v místě, kde hodláte své produkty prodávat, neplatí tržní, popř. veletržní řád. Tím jste povinni se řídit, a pokud tomu tak nebude, hrozí vám sankce tímto řádem stanovené.

A nakonec, jste-li podnikatel, nezapomeňte všechno, co prodáváte, viditelně označit cenou a zajistit, aby prodávající osoba ovládala český nebo slovenský jazyk, jinak riskujete nejen pokutu od živnostenského úřadu, ale také problémy s Českou obchodní inspekcí. A samozřejmě, pokud si nejste s něčím jisti, je vždy lepší se předem poradit s právníkem, než později platit horentní pokuty a řešit nepříjemné problémy.


Zpět